Архіви он-лайн, нові форми роботи в умовах пандемії

ЗаявникСічова Оксана Василівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСемінар. Архівні фонди наукової спадщини України: історія формування, інформаційний потенціал, вектори розвитку в цифрову епоху
Назва доповідіАрхіви он-лайн, нові форми роботи в умовах пандемії
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Січова Оксана Василівна,
ORCID 0000-0001-5033-1404,
науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: sichova_o@i.ua

АРХІВИ ОН-ЛАЙН, НОВІ ФОРМИ РОБОТИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Окреслено проблемні напрями вирішення питань з забезпеченням доступу до архівної інформації та організації роботи архівів в умовах карантинних заходів, спричинених пандемією COVID-19.

Ключові слова: архів, он-лайн доступ, цифрова копія

Світова пандемія змінила багато усталених правил, навіть прав. Але право людини на доступ до інформації залишається незмінним. У цьому контексті архіви, як і всі організації, що зберігають і забезпечують доступ до інформації, змушені адаптуватися і знаходити нові способи забезпечення інформаційних потреб користувачів.
В результаті відбувається перенаправлення ресурсів архівних установ на цифрову, он-лайн взаємодію з до певної міри оновленою аудиторією користувачів. Одним з перших кроків у цьому напрямі став максимально відкритий доступ до повнотекстових баз даних, розміщених на он-лайн платформах архівів та бібліотек. Багато організацій на час карантину зняли обмеження на доступ до уже існуючих баз, як, наприклад, Архівні Інформаційні Системи до цифрового архіву періодичних видань «Libraria».
Паралельно інтенсифікувалася робота зі створення цифрових копій довідкового апарату і архівних документів та публікація їх на сайтах архівів. Звичайно ж процес залучення ресурсів українських архівів в он-лайн середовище це результат політики нового архівного керівництва Укрдержархіву на чолі з А. Хромовим. Карантинний режим, спричинений епідемією COVID-19, примусив архіви пришвидшити роботу з цифрування та оприлюднення документів. Як результат, на оновленому сайті Укрдержархіву з’явилася постійна рубрика «Архівні установи в он-лайні: нові надходження» з інформацією про копії документів та архівних довідників, що стали доступними на сайтах державних архівів України. ЦДАГО України у партнерстві з Архівними Інформаційними Системами представив електронний ресурс – он-лайн доступу до фондів архіву, створений на базі платформи «Archium». Державний архів Київської області активно працює над удосконаленням і розширенням свого проєкту «Е-Архів», мета якого забезпечити відкритий доступ до цифрових копій документів та довідкового апарату з фондів ДАКО та архівних установ Київської області.
З метою безпечної комунікації співробітників так і для проведення консультацій, семінарів (вебінарів), відео-конференцій та забезпечення діяльності колегіальних органів активно впроваджується перехід від фізичної комунікації до безконтактної за допомогою спеціальних сервісів.
Архіви не були б архівами, якби не збирали і не зберігали інформацію про важливі події в історії людства. Нажаль, пандемія COVID-19 стала явищем, що змінило весь світ, явищем, наслідки якого важко прогнозувати. Ряд міжнародних організацій (ICA, the International Conference of Information Commissioners, ARMA International, CODATA, Digital Preservation Coalition, Research Data Alliance, UNESCO Memory of the World and World Data System), що опікуються збереженням та доступом до інформації, звернулися до урядів та неурядових організацій документувати і зберігати інформацію про заходи по боротьбі з епідемією у всіх сферах і на всіх рівнях життєдіяльності суспільства та держави. Цю позицію підтримали українські архіви[1].

Список використаної літератури
1. COVID-19: The duty to document does not cease in a crisis, it becomes more essential. https://www.ica.org/sites/default/files/covid_the_duty_to_document_is_essential.pdf (дата звернення: 30.07.2020).

References
1. COVID-19: The duty to document does not cease in a crisis, it becomes more essential. https://www.ica.org/sites/default/files/covid_the_duty_to_document_is_essential.pdf (date of appeal: 30.07.2020).

UDC 070.481:316.77
Sichova Oksana,
ORCID https://orcid.org/0000-0001-5033-1404,
Research Associate,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: o.v.sichova@i.ua

NEW FORMS OF WORK OF ARCHIVES DEALING WITH THE COVID-19 PANDEMIC

The text contains general description of new directions of work on providing access to archival information and the operation of archives under quarantine measures caused by the COVID-19 pandemic.

Keywords: archive, online access, digital copy