Сучасні можливості управління мікрокліматом в фондосховищах бібліотеки

ЗаявникКрікова Таміла Вальтерівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»
Захід• Семінар: Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи
Назва доповідіСучасні можливості управління мікрокліматом в фондосховищах бібліотеки
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Крікова Т.В., головний бібліотекар, НБУВ
Сучасні можливості управління мікрокліматом в фондосховищах бібліотеки.

Коли на минулорічному круглому столі по збереженню фондів наукової конференції, яка щороку відбувається у НБУВ, ми інформували щодо рекомендацій для підтримання нормативного температурно-вологісного режиму в фондосховищах бібліотек усіма доступними і можливими засобами в умовах економічної кризи, представник Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного під час своєї доповіді сказала, що їм встановили систему клімат-контроль. Система клімат-контроль успішно працює у них, забезпечуючи нормативні режими зберігання фондів без зайвого клопоту. Тому ми зацікавились, що таке є система клімат-контроль і які взагалі є сучасні можливості щодо забезпечення нормативних умов зберігання документів у бібліотеці.
Те, що забезпечення нормативних режимів зберігання фондів в бібліотеці є дуже важливим знають усі. Правильне зберігання фондів в бібліотеці дозволяє звести до мінімуму негативну дію активних зовнішніх факторів: світла, тепла, вологості, біологічних шкідників, фізичних нагрузок і т.п., забезпечити документу максимально можливий строк життя, тим самим знизити швидкість його старіння.
Температура - один з важливіших факторів, який характеризує швидкість старіння документів. Теплова енергія активує усі хімічні процеси старіння, які протікають за участі усіх складових документу (целюлози, барвників, клеїв і інш.) та складових навколишнього середовища (кисня, води, агресивних домішок повітря). Усі хімічні реакції старіння паперу та текстів прискорюються в 2-3 рази при підвищенні температури середовища на 10оС від 20оС. Зниження температури зберігання документа на кожний градус дозволяє без будь-яких додаткових витрат подовжити строк його життя на 45-60 років. Зберігання документа при підвищених температурах (25-30оС) не тільки зменшує довговічність, але й призводить до змін деяких його властивостей безповоротньо. Температурний фактор впливає на швидкість старіння усіх видів документів без винятку (паперових, звуко-, відео-, фотодокументів, цифрових і т.д.).
Вологість повітря – інший важливий фактор, від якого залежить швидкість старіння документів. При зберіганні в сховищі між документом та повітрям здійснюється постійний вологообмін. Зміни вологості повітря призводять до змін характеристик паперу (пористості, проникності для хімічних речовин), і як наслідок змінюється швидкість старіння документа. При низькій вологості повітря (0-30%) папір стає цупким та крихким, в наслідок чого документ швидше пошкоджується при використанні. При високій вологості повітря (60-100%) збільшується пористість документа, в наслідок чого прискорюються процеси його старіння, папір стає в’ялим, вологим та з’являються умови для розвитку мікологічних грибів. Температурно-вологісний режим зберігання документів у сховищах нормується ГОСТ 7.50-2002 “Консервация документов. Общие требования” (температура повітря 18±2оС та відносна вологість 55 ± 5%; для документів на пергамені та шкірі - відносна вологість повітря 60 ± 5%).
На сьогодні рівень розвитку сучасних технологій дозволяє забезпечити нормативний температурно-вологісний режим в книгосховищах наступними системами інженерного обладнання будівлі бібліотеки: системами опалювання, охолодження, вентиляції, кондиціювання повітря або навіть системами клімат-контроль в залежності від можливостей установи. Системи опалювання служать для створення та підтримання в приміщенні в холодний період року необхідних температурно-вологісних параметрів повітря, що дозволяє вирішити лише одну з задач по забезпеченню необхідного мікроклімату.
В деяких випадках для охолодження повітря в приміщеннях в літній період може використовуватись система водяного опалювання при подачі холодної води в системі.
Система вентиляції призначена для видалення з приміщення забрудненого і подачу до них чистого повітря та запобігання утворювання застійних зон.
Системи кондиціювання повітря є більш досконалими автоматичними засобами створення та забезпечення в приміщеннях нормативного мікроклімату, а саме заданих параметрів повітря: температури, вологості та чистоти при припустимій швидкості руху повітря незалежно від зовнішніх метеорологічних умов та змінних у часі шкідливих домішок в приміщенні. Усі кондиціонери діляться на два великі класи за різними конструктивними виконаннями: моноблочні - складаються з одного блоку (віконні, мобільні) і спліт-системи (від англійського 'split' - роздільний) - складаються з декількох блоків. Кондиціонери бувають двох видів: напівпромислові і побутові. Для сховищ бібліотеки найбільш придатні напівпромислові кондиціонери потужністю від 7 до 80 квт. Лідерами сучасного ринку є спліт-системи, які відповідають усім запитам сучасності і найбільш ефективні при експлуатації.
Спліт-система складається з двох частин - зовнішній блок (виконавчий) і внутрішній (головний). Завдяки цьому, найбільш галаслива і громіздка частина кондиціонера знаходиться поза приміщенням, а внутрішній блок розміщують у будь-якому зручному місці. Більшість сучасних спліт-систем мають різні додаткові функції: режим обігріву, режим осушування, режим вентиляції. Всі сучасні спліт-системи забезпечені пультом дистанційного керування з рідкокристалічним дисплеєм, за допомогою якого задаються: режим роботи кондиціонера, температура в приміщенні, а також регулюється час включення або відключення, швидкість і напрямок потоку охолодженого повітря.
Мульти-спліт система є різновидом спліт-систем, в якій з одним зовнішнім блоком працює відразу декілька внутрішніх.
Найсучаснішим в забезпеченні мікроклімату в приміщеннях є система клімат-контроль, яка складається з великої кількості елементів: опалювальної системи, датчиків, кондиціонера, системи фільтрації, а також електронного блоку управління (ЕБУ). Задача системи клімат-контроль заключається в злагодженому функціонуванні усіх систем, які створюють мікроклімат у приміщенні: опалювання, кондиціювання та вентиляції. Розумне управління клімат-контролем дозволяє організувати роботу кліматичної техніки в залежності від ситуації: при закритих або відчинених вікнах, при наявності або відсутності співробітників у приміщенні і т.п. Управління даною системою можливе через інтернет, мобільний телефон або IPad. Система клімат-контроль дозволяє знизити енерговитрати ресурсів автоматично відключаючи «зайві» прилади, залишаючи лише необхідні для підтримання нормативного температурно-вологісного режиму на даний момент часу.
Обладнання для забезпечення нормативного мікроклімату в фондосховищах бібліотеки не можливо віднести до звичайного обладнання і принцип «вибрав-придбав-встановив» тут не підійде. Будь-яка інженерна система будівлі бібліотеки потребує розрахунків, а також кваліфікованого монтажу. Тому, якщо в бібліотеці з’явилась можливість усучаснити забезпечення нормативних умов зберігання документів, необхідно, в першу чергу, звернутися до спеціалістів по системам кондиціювання повітря. Альтернативний варіант – відвідування сетєвих магазинів або інтернет-магазинів може здешевити процес, але не гарантує якість. В деяких випадках якість та походження обладнання може викликати сумніви. Спеціалізовані компанії можуть виконувати необхідні розрахунки, підбір та доставку обладнання та найголовніше грамотно його змонтувати, а потім здійснювати гарантійне та сервісне обслуговування. Сервісне обслуговування необхідне для того, щоб обладнання відпрацювало не тільки гарантійний строк, а весь строк експлуатації. Неправильний вибір потужності системи забезпечення мікроклімату фондосховищ може призвести до того, що система не забезпечить необхідних параметрів температури та вологості повітря в сховищі, для чого вона була встановлена, або буде працювати з перевантаженнями і швидше вийде з ладу.