Видання книг в УРСР у роки Другої світової війни: статистичний вимір

ЗаявникЗубко Надія Несторівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 3. Книгознавчі дослідження історико-культурних фондів
Назва доповідіВидання книг в УРСР у роки Другої світової війни: статистичний вимір
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 002.2(477)(083.41)"1939/1945"
Зубко Надія Несторівна,
ORCID 0000-0001-7394-8490,
кандидат історичних наук, науковий співробітник,
Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника,
Львів, Україна
е-mail: nadiannazubko@gmail.com

ВИДАННЯ КНИГ В УРСР У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: СТАТИСТИЧНИЙ ВИМІР

Проаналізовано статистичні показники випуску книжкової продукції в УРСР упродовж 1939–1945 років. Визначено пріоритетні тематичні й типологічні напрями у репертуарі легальних радянських видавництв.
Ключові слова: книговидання, статистика друку, видавничий репертуар.

Ситуація на сході України спонукає до історичних паралелей з подіями Другої світової війни, у т. ч. тогочасними видавничими практиками, які не «завмерли», а трансформувались під впливом нових реалій. Зміни торкнулись проблематики видань, їхнього функційного призначення, способів оформлення, використаних поліграфічних матеріалів та засобів тиражування.
Книжкову пропозицію формували видавництва, дозволені радянською або гітлерівською окупаційною владою, нелегальні структури (ОУН, УПА, радянські партизани), еміграційні осередки. У цій публікації ми зосередимо увагу на репертуарі лише радянських видавництв, зокрема його кількісних параметрах.
За даними Книжкової палати, упродовж 1939–1945 рр. вийшло друком 14 565 назв видань загальним накладом 161,5 млн. пр. З них, як видно з табл. 1, у час окупації гітлерівцями УРСР видано лише близько 6 % книг і брошур, адже 1941 р. більша частина видавництв призупинили свою діяльність, а «Медвидав», «Політвидав», «Держлітвидав», «Укрдертехпромвидав», «Радянський письменник» і «Мистецтво» об’єдано в єдине «Українське видавництво» (від серпня 1943 р. — «Українське державне видавництво»). Воно функціонувало у Ворошиловограді, Саратові, Москві та Уфі, готуючи до друку більше 50 % українських книг і брошур [1, с. 9–15]. В евакуації доволі продуктивно працювали «Радянська школа» і «Спілка радянських письменників України» (реорганізована 1944 р. у «Радянський письменник»). Упродовж наступних років поступово відновили роботу інші видавництва довоєнного часу.
Таблиця 1. Випуск книжкових видань в УРСР упродовж 1939–1945 рр. [2]
Рік К-сть книг і брошур, друк. од. Наклад, тис. пр. Друковані аркуші-відбитки, тис. Середній наклад видання, тис. пр. Середній обсяг примірника, аркуші-відбитки
1939 4573 52084 357715 11,4 6,9
1940 4836 51370 373142 10,6 7,3
1941 3372 23526 158573 7,0 6,7
1942 139 1357 2204 9,8 1,6
1943 224 3323 10086 14,8 3,0
1944 393 10787 37503 27,4 3,5
1945 1028 19061 94208 18,5 4,9
Після окупації території УРСР різко впали загальні наклади й обсяги друкованої продукції радянських видавництв. Зростання середнього накладу від 1943 р. не збільшило кількості задрукованих аркушів, адже доводилося заощаджувати на папері. 1942-го обсяг української книжки скоротився у 4,2 рази, надалі потроху збільшуючись, але так і не досягши довоєнного рівня.
У 1939–1941 рр. за назвами пріоритетне місце у репертуарі видавництв посідала технічна (27,5 %) та суспільно-політична література, питома вага якої у наступні три роки зросла в середньому до 28,2 %. У 1942 р. на перші позиції вийшла художня книга: 91 назва накладом 601 тис. пр. Проте цього року не зафіксовано жодного видання з природничих і математичних наук, мистецтвознавства, мовознавства, книгознавства, техніки й спорту, дитячої літератури. За накладами (окрім 1942 р.) переважала особливо затребувана навчальна література для середньої школи: 56 % у 1941-му, 17,2 % у 1943-му, 41, 6% у 1945-му.
На часі бібліографічна реконструкція усього видавничого репертуару періоду Другої світової війни, формування цілісної картини видання української книги в світі у ці роки, визначення тематичних і типо-видових пріоритетів, дослідження впливів на сучасні видавничі практики.
Список використаної літератури
1. Книга и книжное дело в Украинской ССР : сб. док. и материалов : 1941–1984 / укл.: Л. И. Гольденберг и др. Киев, 1986. 564 с.
2. Преса Української РСР : 1918–1980 : стат. матеріали / укл.: Н.В. Погонець, О. О. Волкова, Л. І. Глушко, Л. М. Замазій. Харків, 1986. 275 с.

References
1. Goldenberg, L.I., Belyaev, A.S., Kolesnikov, P.P., Medvedev, Yu.B., Shevtsova, I.P., Êpshteyn A.I. (Comp.), (1986). Kniga i knizhnoye delo v Ukrainskoy SSR: sbornik dokumentov i materialov: 1941–1984 [Book and book publishing in the Ukrainian SSR]. Kyiv, Ukraine. [In Russian].
2. Pogonets, N.V., Volkova, O.O., Glushko, L.I., Zamaziy, L.M. (Comp.), (1986). Prasa Ukraińskiej SRR: 1918–1980: statistical materials [Prsnting of the Ukrainian SSR]. Kharkiv, Ukraine. [In Ukrainian].

UDC 002.2(477)(083.41)"1939/1945"
Zubko Nadiia,
ORCID 0000-0001-7394-8490,
Candidate of Historical Sciences, Research Associate,
Vasyl Stefanyk Lviv National Scientific Library of Ukraine,
Lviv, Ukraine
е-mail: nadiannazubko@gmail.com
PUBLICATION OF BOOKS IN THE USSR
DURING THE SECOND WORLD WAR: STATISTICAL ASPECT

The statistical indicators of book production in the USSR during 1939–1945 are analyzed. Priority thematic and typological directions in the repertoire of legal soviet publishing houses are determined.
Keywords: book publishing, printing statistics, publishing repertoire.