Світові тренди цифрового кураторства

ЗаявникКлочок Станіслава Григорівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»
ЗахідСекція 4. Інтеграція національних наукових ресурсів та інтелектуальний доступ до інформації
Назва доповідіСвітові тренди цифрового кураторства
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Сучасне життя для збереження конкурентоспроможності вимагає від установ організації системи безперервного навчання співробітників. За експертною оцінкою, у найближчі роки, передбачається швидке зростання ринку електронного навчання. Цьому також сприяє поширення вільного доступу до Інтернету, розвиток хмарних технологій та різних мобільних пристроїв. За даними IDC [1], до 2017 року частка персональних комп'ютерів у загальному обсязі ринку персональних пристроїв скоротиться з 28.7% (показник 2013 року) до 13%. Частка планшетів зросте з 11.8% до 16.5%, а смартфонів – з 59.5% до 70.5% [2]. У зв’язку з цим набуває популярності, ще один важливий тренд – це BYOD, тобто пошириться використання співробітниками власних пристроїв на роботі, а також у корпоративному навчанні.
Невідповідність сучасних університетських програм практичним потребам суспільства спонукають використовувати засоби електронного навчання (e-learning, е-навчання). В рамках всієї індустрії корпоративного навчання сектор е-навчання значно розширився за останні роки. Найважливішим трендом, є організація системи безперервного навчання і її зв'язок з ефективністю роботи.
Для бібліотек, проблема безперевного навчання, особливо нагальна в аспекті управління електроними колекціями. У бібліотечній сфері найчастіше використовується термін цифрове управління електронною колекцією або цифрове курування (digital curation) – це відбір, збереження, підтримка, збирання й архівування цифрових активів як для теперішнього, так і для майбутнього використання. На сайті Центру цифрового курування (Digital Curation Centre, DCC) [3] зазначено що цифрове курування і збереження даних це поточні процеси, які вимагають інтелектуальних, часових і ресурсурсних витрат.
Життєвий цикл цифрового курування передбачає такі кроки:
1. концептуалізація: початок і планування процесу створення цифрових об'єктів, включаючи методи збору даних і варіанти зберігання;
2. створення: створення цифрових об'єктів і метаданих до них (адміністративних, описових, структурних та технічних);
3. доступ і використання: налагодження якісного дотупу до цифрових об'єктів для користувачів;
4. оцінювання і відбір: оцінювання цифрових об'єктів і їх відбір, який передбачає дотримання настанов, визначеної політики і законодавчих вимог;
5. утилізація: видалення цифрових об'єктів, не призначених для довгострокового збереження;
6. архівування: переміщення цифрових об'єктів в архів, надійний цифровий репозиторій, дата-центр, тощо;
7. збереження: заходи щодо забезпечення довгострокового збереження і аутентичного стану цифрових об'єктів;
8. перевірка: періодичне переоцінювання цифрових об'єктів, що не пройшли перевірку та опрацювання;
9. зберігання: зберігання даних у надійному стані, як зазначено у відповідних стандартах;
10. перетворення і повторне використання: створення на основі цифрових архівів нових колекцій і об’єктів, надання доступу до них.
Для реалізації такої кількості завдань, необхідно мати не лише достатню кількість персоналу, але і компетентних цифрових кураторів, які зможуть організувати роботу. Звичайно що, цифровий куратор сам не проводить оцифрування і не забезпечує технічну підтримку, але, цифровий куратор, має розуміти, що саме необхідно для повноцінного управління електронними документами і який має бути результат.
Розглянемо декілька популярних проектів, призначених для підготовки цифрових кураторів і підвищення інформаційної грамотності.
DigCurV [4] фінансується програмою Європейської комісії Леонардо да Вінчі [5], з метою організації навчальної програми професійної підготовки цифрових кураторів. У рамках проекту DigCurV було розроблено віртуальний тренажер – CURATE [6], призначений для вироблення навичок кураторства цифровим проектом.
APARSEN [7] ресурс представляє матеріали Віртуального центру передового досвіду цифрового довгострокового збереження (Virtual Centre of Digital Preservation Excellence), який акумулює передовий досвід, методичні і нормативні документи, досліджує перешкоди довгостроковому доступу та зручності використання цифрової інформації. Проект фінансується Сьомою рамковою програмою Європейського Союзу з досліджень, технологічного розвитку і презентації [8].
iSchools [9] – це консорціум, до якого входять більш ніж 50 навчальних закладів заснований у 2005 році 10-ма країнами світу, серед яких США, Канада, Австралія, Великобританія, Китай та ін. Діяльність цих закладів присвячена забезпеченню інформаційної грамотності у 21-му сторіччі, до якої відносяться навчальні програми з інформаційних технологій, бібліотекознавства, інформатики тощо. Запропоновані програми в iSchools включають у себе інформаційну архітектуру, дизайн, політику та економіку, управління знаннями, проектування взаємодії з користувачем і юзабіліті, збереження та консервацію, бібліотечні відносини та управління бібліотеками, соціологію інформації і взаємодію людини з комп'ютером, комп'ютерні науки.
CILIP [10] є провідним професійним органом для бібліотекарів, інформаційних фахівців і менеджерів знань у Великобританії. Він представляє інформаційні професії, підтримує розвиток навичок, знань і досвіду, крім того акредитує програми різного ступеня у бібліотечній та інформаційній науці. Одним з цікавих проектів CILIP, є програма PKSB [11]. Вона включає цілий спектр навичок з управління знаннями: упорядкування і використання знань та інформації, науково-дослідницькі навички, архівна справа і діловодство, стратегія, планування та управління, орієнтація на користувача, дизайн, обслуговування і маркетинг, інформаційні технології та комунікації.
В останні роки багато університетів у США почали нові курси і програми, призначені для підготовки інформаційних фахівців з курування цифровими колекціями. Часто такі програми обумовлені необхідністю оновлення професійних методів і навичок, у тому числі у бібліотеках, архівах, інформаційних службах, освітніх видавництвах та ін. В цілому, ці програми орієнтовані на перерозподіл ресурсів для переходу від друкованих документів як основного виду діяльності до створення цифрових активів і управління ними. Державне фінансування та система грантів звичайно грає важливу роль у розгортанні системи навчання цифровому кураторству як пріоритетній інформацій професії.
Швидкий розвиток цифрового кураторства, а також нагальна потреба освіти у цій галузі, спонукала педагогів спрямувати зусилля на вирішення фундаментальних проблем, оскільки вони прагнуть створювати програми і визначити базові знання та навички, необхідні практикуючим кураторам. Серед безкоштовних освітніх програм у цифровому куруванні є Управління цифровою інформацією (Digital Information Management, DigIn) [12] Аризонського університету (University of Arizona), програма стартувала у 2007 році. Серед нещодавно створених програм є Майстер архівознавства Клейтонського університету (Master of Archival Studies program at Clayton State University, CSU) [13] і Освітнє видавництво (Scholarly Publishing, SP) [14]. Всі ці програми, зорієнтовані на різні професійні спільноти, але всі вони готують своїх студентів до ролі цифрових курираторів. Програма DigIn розроблена для допомоги бібліотекарям, архівістам і музейним фахівцям, адаптувати свої знання і прикладні технологічні навички до вимог курування цифровими колекціями. Програма Майстер з архівознавства почала розроблятися, ще у 2004 році, у 2010 році за підтримки гранту від Департаменту освіти США (U.S. Department of Education) була офіційно затверджена. Програма надає студентам унікальну можливість застосовувати отримані знання під час стажування на практиці, працюючи з багатими колекціями державних архівів.
Отже, у світі цифрове курування активно розвивається і впроваджується, за допомогою спеціальних навчальних проектів і засобів е-навчання. Навички цифрового куратора, нагально необхідні сьогодні для роботи з колекціями цифрових документів, вони є необхідним елементом сучасної освіти бібліотечного та інформаційного спеціаліста.

Список використаних джерел і літератури.
1. Міжнародна корпорація даних // International Data Corporation (IDC) // – Mode of access: http://www.idc.com/
2. Ринок електронного навчання тренди і прогнози. / Docebo // E-Learning Market Trends & Forecast 2014 - 2016 Report / A report by Docebo // 2014. – Mode of access: https://www.docebo.com/landing/contactform/elearning-market-trends-and-forecast-2014-2016-docebo-report.pdf
3. Що таке цифрове курування? / Digital Curation Centre // What is digital curation? // – Mode of access: http://www.dcc.ac.uk/digital-curation/what-digital-curation
4. Професійний цифровий куратор // Digital Curator Vocational (DigCurV) // – Mode of access: http://www.digcur-education.org/
5. Програма Леонардо да Вінчі // Leonardo da Vinci programme // – Mode of access: http://ec.europa.eu/education/tools/llp_en.htm
6. CURATE – гра цифровий куратор / Digital Curator Vocational Education Europe Project // CURATE The Digital Curator Game // – Mode of access: http://www.digcur-education.org/eng/Resources/CURATE-Game
7. Альянс постійного доступу до наукових документів у мережі Європи // Alliance for Permanent Access to the Records of Science in Europe Network (APARSEN) // – Mode of access: http://www.alliancepermanentaccess.org/
8. Сьома рамкова програма Європейського Союзу з досліджень, технологічного розвитку і демонстрації // European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration // – Mode of access: http://www.alliancepermanentaccess.org/index.php/aparsen/
9. Інформаційні школи // iSchools // – Mode of access: http://ischools.org/
10. Чартерний Інститут бібліотечних та інформаційних фахівців // Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP) // – Mode of access: http://www.cilip.org.uk/
11. База професійних знань і навичок / CILIP // The Professional Knowledge and Skills Base (PKSB) // – Mode of access: http://www.cilip.org.uk/cilip/professional-knowledge-skills-base
12. Цифровий інформаційний менеджмент. Огляд детальної інформації про проект // Digital Information Management (Cert). View detailed program information // – Mode of access: http://uaonline.arizona.edu/program/digital-information-management-cert
13. Студія майстер архівування / Clayton State University Master of Archival Studies College of Information & Mathematical Sciences // Master of Archival Studies // – Mode of access: http://www.clayton.edu/mas
14. Освітнє видавництво // CLU SP - Scholarly publishing // – Mode of access: http://www.cineca.it/en/content/clu-sp-scholarly-publishing