БІОГРАФІЯ У БІБЛІОГРАФІЇ: ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ К. І. СКОКАН

ЗаявникСокур Олена Леонідівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідXVI біографічні читання: «Історична біографіка в сучасному українському суспільстві: проблематика, інформаційний простір, бібліотеки, читачі»
Назва доповідіБІОГРАФІЯ У БІБЛІОГРАФІЇ: ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ К. І. СКОКАН
Інформація про співдоповідачів
ПрезентаціяЗавантажити презентацію
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 929(477)Скокан
Сокур Олена Леонідівна,
ORCID 0000-0001-9861-3283
кандидат наук із соціальних комунікацій, науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
E-mail: sokurol@ukr.net

БІОГРАФІЯ У БІБЛІОГРАФІЇ: ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ К. І. СКОКАН

Досліджено внесок українського бібліографа, співробітника відділу бібліографії Центральної наукової бібліотеки АН УРСР (нині НБУВ) у розбудову вітчизняної бібліографії.

Ключові слова: Скокан К. І., українська бібліографія, бібліографічний покажчик, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

Цього року виповнюється сто років від дня народження Катерини Ієронімівни (Єронімівни) Скокан (1920–1977) – українського бібліографа, шевченкознавця, автора, співавтора, упорядника ґрунтовних бібліографічних покажчиків творчої спадщини Т. Шевченка та М. Рильського, наукової – А. Кримського, П. Лященка та К. Гуслистого, бібліографічного редактора біобібліографій та бібліографій видатних українських учених, автора статей із питань теорії та методики бібліографії, рецензій на бібліографічні праці тощо. К. І. Скокан – дружина та помічниця видатного бібліографа, бібліотекознавця, книгознавця, літературознавця Юрія Олексійовича Меженка.
У відділі бібліографії Центральної наукової бібліотеки АН УРСР (далі –ЦНБ) Катерина Ієронімівна пропрацювала все своє професійне життя – від 1945 до 1977 р. – на посадах бібліотекаря, бібліографа, старшого бібліографа, завідувача сектору, старшого редактора, головного бібліографа. Вона є автором і співавтором багатьох бібліографічних праць, які до сьогодні залишаються важливими джерелами наукової інформації.
К. І. Скокан одноосібно підготувала ґрунтовний бібліографічний покажчик творчої спадщини М. Т. Рильського, в якому всі джерела опрацьовано нею de visu, враховано всі матеріали, що становлять літературну спадщину видатного поета, розкидану по численних збірках та періодичних виданнях, охоплюють також наукову та громадську діяльність видатного українця. Треба відмітити надзвичайну скрупульозність Катерини Ієронімівни як укладача, адже при описі видань творів М. Т. Рильського вона зазначала прізвища всіх осіб, які брали участь у підготовці (співавтор, редактор, упорядник, ілюстратор, автор приміток тощо), вказувала наклад, повністю наводила зміст кожного видання, за наявності вказано присвяти автора тощо.
Головний бібліограф К. І. Скокан також одноосібно уклала покажчик наукової спадщини дослідника української культури та етнографії Костя Григоровича Гуслистого. У виданні, яке вийшло у серії «Бібліографія вчених УРСР», вичерпно представлено наукову, педагогічну і громадську діяльність відомого вченого, члена-кореспондента АН УРСР.
Вагомий, найвищого ґатунку, здобуток К. І. Скокан-бібліографа – участь у підготовці відомої двотомної бібліографії про життя та творчість Т. Г. Шевченка, над укладанням якої працювали співробітники бібліографічного відділу Державної публічної бібліотеки АН УРСР (нині НБУВ) та співробітники Львівської бібліотеки АН УРСР (нині Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника).
Катерина Ієронімівна неодноразово була керівником груп з укладання бібліографічних покажчиків, зокрема видання, присвяченого науковій та творчій спадщині видатного українського вченого-сходознавця, славіста, історика, перекладача, письменника, одного з фундаторів Всенародної бібліотеки України (нині НБУВ), Всеукраїнської академії наук (нині Національна академія наук України), академіка АН УРСР Агатангела Юхимовича Кримського.
У 1972 р. побачив світ бібліографічний покажчик, присвячений видатній доньці українського народу Лесі Українці, над бібліографічною редакцією якого працювала К. І. Скокан. Працювала вона й над бібліографічним покажчиком, присвяченим науковій спадщині члена-кореспондента Академії наук СРСР та академіка АН УРСР Петра Івановича Лященка. У 1975 р. була керівником групи з підготовки бібліографічного покажчика літератури за 1970–1974 рр. публікацій співробітників ЦНБ АН УРСР, а покажчик «Ювілейна Ленініана України» вийшов у світ уже після її смерті у 1978 р.
Катерина Ієронімівна була ініціатором, керівником та співавтором науково-допоміжних бібліографічних покажчиків, які становлять золотий фонд української бібліографії й дістали високу оцінку як в Україні, так і за кордоном. Усі видання, над якими працювала Катерина Ієронімівна, вирізняються ретельним відбором матеріалів і ґрунтовністю в опрацюванні поданих джерел. Пам’ять про Катерину Ієронімівну живе у її бібліографічних працях, яким вона присвятила все своє життя. Її діяльність високо оцінювалася колегами-бібліографами, літературознавцями, письменниками, й найбільшою нагородою для неї стала велика шана бібліотечної, наукової і творчої спільноти.
Нині для розбудови вітчизняної бібліографії є нагальна потреба у створенні єдиного біобібліографічного ресурсу, який включав би як біографічну інформацію про вітчизняних бібліографів, так і їхній внесок у творення української бібліографії.

UDC 929(477)Skokan
Sokur Olena,
ORCID 0000-0001-9861-3283
Candidate of Social Communications, Research Associate,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: sokurol@ukr.net

BIOGRAPHY IN BIBLIOGRAPHY: TO THE 100th ANNIVERSARY OF K. I. SKOKAN'S BIRTH

The significant contribution of the Ukrainian bibliographer, employee of the bibliography department of the Central Scientific Library (VNLU) in the development of domestic bibliography has been studied.

Keywords: Skokan K. I., bibliography, bibliographic index, V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine.