Національна бібліотека Австралії: зберігання, об’єднання та співпраця

ЗаявникРоманенко Олена Валеріївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 4. Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект
Назва доповідіНаціональна бібліотека Австралії: зберігання, об’єднання та співпраця
Інформація про співдоповідачів
ПрезентаціяЗавантажити презентацію
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 94 (9)+027.54
Романенко Олена Валеріївна,
ORCID 0000-0002-7434-0708
кандидат політичних наук, молодший науковий співробітник;
Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»
Київ, Україна
е-mail: gelena.romanenko@gmail.com

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА АВСТРАЛІЇ: ЗБЕРІГАННЯ, ОБ’ЄДНАННЯ ТА СПІВПРАЦЯ

Національна бібліотека Австралії як провідна установа країни у своїй галузі відреагувала на вимоги часу розробкою провідних цифрових платформ, створенням величезної онлайн колекції та цифровою дослідницькою інфраструктурою.
Ключові слова: Національна бібліотека Австралії, онлайн колекції, цифрові технології

Історія Національної бібліотеки. Витоки Національної бібліотеки Австралії (The National Library of Australia, NLA) сягають перших років після створення Австралійського Союзу в 1901 р., коли Парламентська бібліотека Співдружності (Commonwealth Parliamentary Library) обслуговувала, насамперед, Парламент, а вже в другу чергу – громадян. У 1927 р. з переїздом Парламенту, бібліотеку було перенесено з Мельбурна до Канберри.
Відповідно до Закону про національну бібліотеку (the National Library Act, 1960) [5], що визначає роль бібліотеки, структуру її управління та фінансування, офіційно відокремлено Національну бібліотеку від Парламентської бібліотеки. У серпні 1968 р. на березі озера Берлі Гріффін, м. Канберра було відкрито нове приміщення для все зростаючої колекції зборів NLA [4].
Будучи статутним органом у галузі комунікацій та мистецтв, Національна бібліотека підпадає під дію Закону про державне управління, результативність та звітність (the Public Governance, Performance and Accountability Act, 2013) [6], що регулює форму звітності установи. Річний звіт містить повний огляд діяльності бібліотеки за попередній рік, включаючи детальну інформацію про поточне корпоративне управління та розподіл коштів.
Місія бібліотеки полягає у зборі та зберіганні видань (collect), об’єднанні людей (connect) та у співпраці між ними (collaborate), а також – з іншими бібліотеками, організаціями та окремими особистостями.
Структура бібліотеки. Управління бібліотекою здійснюється Радою бібліотеки (Library Council). Рада складається з 12 членів, включаючи Генерального директора, одного сенатора, та одного члена Палати представників [2]. Станом на липень 2020 р. Генеральним директором бібліотеки є доктор Марі-Луїза Айрес (Marie-Louise Ayres), яка була призначена на посаду 2 березня 2017 р.
Цифрові ресурси NLA. На сайті зазначено, що із приходом цифрової ери, шляхи виконання місії установи кардинально змінилися: «цифрова епоха сприймається як використання творчих та дослідницьких практик, виробництво бібліотекою знань та виправдання очікувань громадян, що принципово змінилися завдяки можливостям нових технологій» [3, p.1].
Бібліотека як провідна установа країни у своїй галузі відреагувала на ці зміни розробкою провідних цифрових платформ, створенням величезної онлайн колекції та розробивши цифрову дослідницьку інфраструктуру, що поєднує «більше австралійців, ніж коли-небудь раніше до цього часу» [3, p.1].
Бібліотека прагне задовольнити інформаційні потреби сучасних вибагливих користувачів та полегшити доступ до колекцій і зборів максимально оперативно та ефективно. Онлайн послуги бібліотеки включають: Е-Ресурси, Е-книги, архівні веб-сайти, портал Trove та інші послуги, про які розповідається нижче.
Спеціальна пошукова система Е-Ресурси, (можливий пошук за алфавітом та за ключовими словами) призначена для використання особами для приватних досліджень. Якщо користувач має карту у Національній бібліотеці Австралії, він можете отримати доступ до загальнодоступних публічних, державних та корпоративних бібліотек, увійшовши у систему за допомогою ідентифікатора користувача та власного прізвища.
Бібліотека забезпечує доступ до тисяч електронних книг (Е-книги) через веб-сайт, каталог та службу електронних ресурсів [1]. Це, серед іншого: публікації Національної бібліотеки, оцифровані історичні книг із колекцій та зборів бібліотеки; рукописи, опубліковані в електронному вигляді та депоновані видавцями в легальному доступі; підписки на колекції, такі як Chinese eResources, Early English Books Online, EBSCO eBooks та ін.
Важливою онлайн послугою є каталог архівних веб-сайтів (https://webarchive.nla.gov.au) різноманітної направленості (мистецтво, бізнес, освіта, довкілля, історія, наука тощо). Наприклад, Міністерство Імміграції засноване 1945 р. близько 10 разів змінювало структуру та назву, тому в мережі доступний лише сайт актуальної інституції, а попередні, з усіма відомостями та документами, перенесено до архіву-каталогу.
Потужний веб-портал Trove (https://trove.nla.gov.au), що містить цифрові копії періодичних видань, урядових газет, карт, журналів та інформаційних бюлетенів. На ньому наявні книги, малюнки, фотографії, музика та інтерв’ю (причому представлені у матеріалах погляди не обов’язково є думками Національної бібліотеки Австралії або засновників Trove. Хоча інформація може не відображати сучасне розуміння з певних питань, вона надається в історичному контексті). Наявні відомості про відомих австралійців, включаючи копії листів, щоденників та особистих архівів.
Інші інструменти для онлайн дослідження включають: бібліотечний каталог, посібники з пошуку, персонал, що надає консультації онлайн, виставки, публікації, події, освітні пропозиції та просвітницькі заходи, які представляють та інтерпретують колекції та збори.
Таким чином, Національна бібліотека Австралії є прикладом закладу, що не лише зберігає десятки тисяч друкованих примірників, а і місцем об’єднання та співпраці людей. У відповідь на вимоги часу бібліотека застосувала нові практики з виробництва знань та відповіла на очікування громадян, які принципово змінилися завдяки можливостям нових технологій.

Список використаної літератури
1. E-books. URL: https://www.nla.gov.au/research-guides/ebooks (дата звернення 26.07.2020)
2. Library Council. URL: https://www.nla.gov.au/library-council (дата звернення 26.07.2020)
3. National Library of Australia Corporate Plan 2019-20: Covering reporting periods 2019-20 to 2022-23. URL: https://www.nla.gov.au/sites/default/files/national_library_of_australia_-_corporate_plan_2019-23.pdf (дата звернення 26.07.2020)
4. The history of the library. URL: https://www.nla.gov.au/history-of-the-library (дата звернення 26.07.2020)
5. The National Library Act, 1960. URL: https://www.legislation.gov.au/Details/C2014C00522 (дата звернення 26.07.2020)
6. The Public Governance, Performance and Accountability Act, 2013. URL: https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00269 (дата звернення 26.07.2020)

References
1. E-books. (n.d.). Retrieved July 26, 2020, from https://www.nla.gov.au/research-guides/ebooks
2. Library Council. (n.d.). Retrieved July 26, 2020, from https://www.nla.gov.au/library-council
3. National Library of Australia Corporate Plan 2019-20: Covering reporting periods 2019-20 to 2022-23. (n.d.). Retrieved July 26, 2020, from https://www.nla.gov.au/sites/default/files/national_library_of_australia_-_corporate_plan_2019-23.pdf
4. The history of the library. (n.d.). Retrieved July 26, 2020, from https://www.nla.gov.au/history-of-the-library
5. The National Library Act, 1960. (n.d.). Retrieved July 26, 2020, from https://www.legislation.gov.au/Details/C2014C00522
6. The Public Governance, Performance and Accountability Act, 2013. (n.d.). Retrieved July 26, 2020, from https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00269

UDC 94 (9)+027.54
Romanenko Olena,
ORCID 0000-0002-7434-0708
PhD in Political Science, Junior Research Fellow
The State Institution «Institute of World History of the National Academy of Sciences of Ukraine»
Kyiv, Ukraine
gelena.romanenko@gmail.com

NATIONAL LIBRARY OF AUSTRALIA: COLLECT, CONNECT, COLLABORATE

The library, as the country’s leading institution in its field, has responded to the demands of the time by developing leading digital platforms, creating a huge online collection and developing a digital research infrastructure.
Keywords: National Library of Australia, online collections, digital technologies