Відображення розвитку філософських наук та психології в робочих таблицях класифікації

ЗаявникКостиря Борис Миколайович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»
ЗахідСекція 4. Інтеграція національних наукових ресурсів та інтелектуальний доступ до інформації
Назва доповідіВідображення розвитку філософських наук та психології в робочих таблицях класифікації
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Робочі таблиці класифікації мають відповідати тенденціям розвитку науки і відповідати на нові виклики сучасності. В умовах розвитку інформаційного суспільства вони повинні найповніше відповідати запитам користувачів. Розвиток таких важливих для суспільства наук, як філософські та психологічні, знайшов своє відображення у робочих таблицях класифікації Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Л. Ландау поділяв науки на природні, неприродні і протиприродні. До останніх він відносив філософію. Сергій Кримський писав: «Насправді Л .Д. Ландау дав не зневажливе, а точне визначення філософії. Бо вона дійсно протиприродна. Насамперед філософія протистоїть загальновизнаним дисциплінарним вимогам науки, зразком якого вважалося природознавство. Вона, на відміну від звичайних наук, не має визначеного предмета, бо, на думку Ортеги-і-Гассета, з самого початку шукає саму себе, свій предмет та свої можливості...»
В ході практичної роботи у відділі наукового опрацювання документів Національної бібліотеки України в історії філософії були виокремлені такі нові підрозділи:
Ю3(0)6–63–062 Проблема буття і пізнання
Ю3(0)6–63–08 Немарксистська філософія та суспільство, духовне життя, політика
Ю3(0)6-63-081 Немарксистська філософія та людина
Були відкриті рубрики наступних природознавців:
Ю3(4РОС)6-620 Менделєєв;
Ю3(4РОС)6-621 Мечников
Ю3(4РОС)6-622 Мічурін
Ю3(4РОС)6-623 Павлов
Ю3(4РОС)6-624 Сєченов
Ю3(4РОС)6-625 Тімірязєв
Ю3(4РОС)6-626 Вернадський
Ю3(4РОС)6-627 Ціолковський
Ю3(4РОС)6-628 Вавилов
Ю3(4РОС)6-629 Інші.
У розділі «Ю7 Етика» при надходженні літератури з відповідної тематики з’явились підрубрики:
Ю715.41 Етика керівника
Ю515.42 Етика виробничих професій
Ю715.43 Наукова етика
Ю715.44 Педагогічна етика
Ю715.45 Етика лікаря
Ю715.46 Юридична етика
Ю715.47 Військова етика
Ю715.48 Етика в торгівлі
Ю715.49 Інші.
В історії світової психології були введені рубрики структурна школа, варбурзька школа, функціоналізм, гештальтпсихологія, фройдизм та психоаналітичний рух, теорія поля, вчення про стадіальність, розвиток інтелекту (Піаже та женевська школа), когнітивна психологія.
У рубриці «Ю940 Педагогічна психологія дорослих» виокремлено такі підрубрики:
Ю940.3-5 Вияв окремих психічних процесів у навчанні;
Ю940.3-64 Психологічні основи форм і методів навчання (урок, домашнє завдання і т. д.);
Ю940.3-7 Індивідуальні психологічні особливості при навчанні;
Ю940.32 Психологія навчання окремим предметам;
Ю940.321 Навчання мовам.
У рубриці «Ю943 Психологія спорту» виділені такі підрубрики:
Ю943.5 Ігри (футбол, гандбол, баскетбол, волейбол, теніс, регбі і т. д.);
Ю943.581 Шахи
Ю943.6 Гімнастика
Ю943.711 Легка атлетика
Ю943.712 Важка атлетика
Ю943.713 Бокс
Ю943.715 Спортивна боротьба
Ю943.717/718 Водний спорт
Ю943.719 Зимовий спорт
Ю943.729 Інші види спорту
Ю943.8 Туризм, альпінізм
У рубриці «Ю949.2 Практична (консультативна) психологія» були введені підрозділи:
Ю949.2 с36 Нейролінгвістичне програмування
Ю949.241 Практична психологія в соціальній роботі (служба зайнятості, волонтери, війни тощо)
Ю949.242 Економіка і бізнес
Ю949.244 Консультативна психологія в освіті
Ю949.249 В інших сферах
Ю949.3 Екологічна психологія
Рубрика «Ю951.51 Психологія класів, станів і верств населення капіталістичного суспільства» була перейменована на «Психологію окремих верств і груп населення», рубрика «Соціально-психологічні проблем спілкування між людьми» була доповнена підрозділами «Ю953.4 Види спілкування» та «Ю953.41 Ділове спілкування», рубрика «Ю954.0 Загальні питання психології груп» була доповнена підрубрикою «Ю954.06 Соціальний інтелект», «Ю956 Психологія сім’ї та побуту, психологія виховання дітей у родині» – «Ю956-994-01 Сімейні цінності».
У кінці ХХ століття в цих наука відбулося значне переосмислення уявлень. Насамперед це зумовлене впливом нового постмодерного світогляду, переходом суспільства з індустріального в постіндустріальне.