Збереження записів українського музичного фольклору з колекції Осипа Роздольского

ЗаявникКрючин Андрій Андрійович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»
Захід• Семінар: Архівна спадщина в інформаційному просторі: традиції, інновації, перспективи
Назва доповідіЗбереження записів українського музичного фольклору з колекції Осипа Роздольского
Інформація про співдоповідачівс.н.с., к.т.н. І. В. Косяк, доц., к. мист. І. С. Довгалюк, Л. І. Єгупова, к.т.н. І. В. Балагура
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Серед унікальних здобутків української культури та науки одне з важливих місць займає фонографічна спадщина видатного музичного етнографа, фольклориста, класичного філолога, педагога, перекладача, Дійсного члена Українського наукового товариства у Києві (1914), Наукового товариства ім. Шевченка (1930), члена Етнографічної комісії Академії наук України (1926) Осипа Роздольського (1872-1945). Колекція О. Роздольського є безцінним свідченням української народномузичної культури першої половини ХХ століття. Завдяки його сорокалітній музично-етнографічній невтомній праці, а це близько восьми тисяч зафіксованих мелодій, ми маємо сьогодні змогу почути й оцінити фольклорне мистецтво наших краян. Відомо, що історичні та географічні фактори мають значний вплив на розвиток фольклору та етнічних особливостей народу. Тоді як в сучасному світі дослідження становлення України, дослідження розвитку української мови є можливим завдяки таким історичним пам’яткам. Тому дуже важливим завданням сучасного суспільства є відновлення, відтворення та збереження колекції О. Роздольського та інших артефактів.
Мета роботи – здійснення оцифровування фоноциліндрів колекції Осипа Роздольского, відновлення (реставрація) зчитаних записів та створення цифрових копій; ідентифікація записів, пошук ілюстративних матеріалів, що стосуються відтворених записів.
В роботі здійснено відтворення і відновлення звукової інформації з воскових фоноциліндрів із фоноколекції О. Роздольського. При реконструкції фонограм було відновлено цілісність звукового матеріалу, підібрано оптимальну швидкість відтворення, усунено імпульсні завади та частково шуми. Виконано аналіз фізичної структури подання звукової інформації на раритетних носіях – фонографічних циліндрах та визначені основні характеристики інформаційної (звукової) канавки; досліджені особливості відтворення механічного запису [1].
Було здійснено ідентифікацію відновлених записів, підібрано інформаційний матеріал, що стосується відтворених записів, зроблено цифрові копії.
Результатом роботи став випуск зразка компакт диска "Український фольклор першої половини ХХ сторіччя. Вибірка з фоноколекції Осипа Роздольського. Том 2", де розміщено фонограми із 41 фоноциліндра окремими треками. Загальна тривалість диску без міжтрекових пауз склала 74 хвилини і 54 секунди. Також на диску розміщені відскановані нотні документи із етнографічного збірника 1906 року випуску [2].
Оцифрована фонозбірка О. Роздольського різнобічно представляє фольклорну традицію Галичини, а також частково Буковини та Наддніпрянщини.
Так само повно вона презентує і фольклорні жанри, поширені на цій території. Серед респондентів збирача вичерпно представлені різні виконавці: як співаки (чоловіки, жінки, гурти), так і інструменталісти. Вибрані валики репрезентують різні етнографічні регіони Галичини, де працював збирач: Лемківщину, Бойківщину, Покуття, Опілля, Поділля, Велике Підгір’я, Малополісся. У адміністративно-територіальному окресленні це – Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська області, підкарпетське воєводство (Польща). Є записи і з Буковини (Чернівецька область), а також Наддніпрянщини (Чернігівська область).
Серед респондентів збирача вичерпно представлені різні виконавці: як співаки (чоловіки, жінки, гурти), так і інструменталісти. Безперечно унікальною знахідкою можна вважати віднайдений серед фонограм запис голосу самого О. Роздольського, який, очевидно, після фіксації репертуару співаків наговорив їм подяку: “Дякую вам сердечно за те, шо співали мені до фоногрáфу” та на деяких записах оголошення номерів пісень. Загалом збірка О. Роздольського подає цінний матеріал для дослідження історії музичної фольклористики, зародження та розвитку народномузичного збирацтва в Україні. Вона також відкриває нові грані дослідницької методики перших українських звукових документалістів музичного фольклору, яка не втратила своєї актуальності й сьогодні. Оброблений матеріал є безцінним для дослідження української мови, сленгів, традицій та соціокультурних чинників, що впливали на населення.
Унікальність звукової колекції О. Роздольського полягає в тому, що подібних збірок, які б так повно представляли фольклорну території певного етнографічного регіону у Європі та й світі знайдеться небагато. Таким чином її оцифрування стало важливим внеском у історію українського культури. Вона достойно поповнить не лише вітчизняні фонограмколекції, але й архівні збірки світових фонограмархівних центрів та свідчить про лідерство українських фольклористів у Центрально-Східній Європі [3].

Тези доповіді містять результати досліджень, проведених при грантовій підтримці Державного фонду фундаментальних досліджень за конкурсними проектами №Ф65/7-2015, №Ф65/21-2016)

1. Shanoylo S.M. Reading and Processing of Audio Information Reproduced from Edison Phonograph Cylinders by Method of laser Interferometry / S.M. Shanoylo, I.V. Kosyak, V.V. Petrov, A.A. Kryuchin // Proc. SPIE. Laser Techniques and Systems in Art Conservation, Renzo Salimbeni; Ed. — 2001/10. — Vol. 4402. — Р. 194–201.
2. Український фольклор першої половини ХХ сторіччя [електронний ресурс]: Інститут проблем реєстрації інформації НАН України – назва з екрану.
3. Довгалюк І. Музично-етнографічна діяльність Осипа Роздольського / Ірина Довгалюк. – Київ, 1997. – 47 с.