Науково-популярні серії видань XIX-поч.XX ст.

ЗаявникЛитвиненко Ірина Олександрівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»
ЗахідСекція 2. Історія книжкової культури України
Назва доповідіНауково-популярні серії видань XIX-поч.XX ст.
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Литвиненко Ірина Олександрівна,
завідувач сектору відділу рідкісних і цінних видань
Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка НТУУ «КПІ»


Науково-популярні серії видань XIX – поч. XX ст. у фонді рідкісних і цінних видань Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка НТУУ «КПІ»

Фонд рідкісних і цінних видань Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка Київського політехнічного інституту засновано 2011 року. Сьогодні відбувається формування цього фонду, що дало змогу оцінити найцінішу ретроспективну частину фонду, виокремити старовинні видання та книжкові пам’ятки, які найкраще за все відображають етапи розвитку та історію відкриттів як вітчизняної так і зарубіжної науки і техніки. До складу фонду ввійшли унікальні книжкові видання. Це і рідкісні підручники поч. XIX ст. (літографовані рукописні, машинописні), окремі курси технічних дисциплін, унікальні книги з архітектури і мистецтва, видавничо-поліграфічного мистецтва XIX – поч. XX ст.
У фонді рідкісної та цінної книги можна знайти видання з приватних колекцій викладачів Київської політехніки, що є важливим для історії формування фонду. Вивчаючи дарчі написи, автографи та власницькі печатки, можна багато дізнатися про історію університету, наукові та особисті інтереси науковців. Важливим є й історія книговидання другої половини XIX – поч. XX ст.
Під час формування фонду почилося виокремлення цінних періодичних видань XIX – поч. XX ст. : «Політехнічний журнал» (Politechnischeі Journal); «Зодчий», «Инженер», «Журнал Министерства путей сообщения», «Вестник технолога» тощо, представлених різними мовами, зокрема російською, німецькою, французькою, англійською мовами.
У фонді зберігаються надзвичайно цінні книжки, що сьогодгі є раритетами, наприклад книга видатного нідерландського лікаря, фармацевта та вченого Германа Бургаве «Основи хімії» 1732 р., французького хіміка Ж. А. Шапталя 1796 та 1807 рр. , унікальне видання Бернара Белідора з гідравліки 1819 р. Остання книжка вважається одним з перших довідників в Європі з інженерної справи. Заслуговує уваги «Эволюция современного капитализма» 1898 р. Гобсона Джона Аткінсона, що стала класичною для свого часу і сьогодні користується значеним попитом.
Окрема частина фонду – колекції науково-популярних серій, виданих у XIX – поч. XX ст., що представляють значний інтерес для вивчення історії технічної та природничої думки та поширення наукових знань серед широкого кола читачів. Такі видання мають свого читача, який цікавиться розвитком науки, хоча і не є вченим, але є спеціалістом іншого профілю або суміжних областей знань, вони висвітлюють життя й діяльність вчених, розповідають про наукові відкриття, дослідження в області техніки і культури, навчають читачів самостійно мислити. Науково-популярні видання випускаються як для спеціалістів, так і для пересічного читача. Книжки серії об’єднуються загальною тематикою, цільовим або читацьким призначенням, що друкується під загальною назвою та має однакове оформлення.
Серед науково-популярних серій на особливу увагу заслуговують наступні.
Видавництво Гешен – FY Göschen’sche Verlagsbuchhandlung – засновано німецьким книговидавцем Георгом Йоахімом Гешеном 1785 р. Відома серія «Бібліотека Гешен» (Summlung Göschen) почала друкуватись 1889 року і ставила собі за мету шляхом окремих, коротких, ясно викладених нарисів ознайомити широкий загал із багатьма галузями знань (фізика, хімія, математика, машинобудування тощо). Кожен том відрізняється своєю строгою науковістю і разом з тим особливою популярністю, достатньою кількістю фігур, креслень і таблиць. Твори написані та оброблені відомими фахівцями. Книги стали незамінні для учнів старших класів шкіл, студентів, техніків і для самоосвіти. Невеликій формат робив їх доступними за ціною саме для такого кола читачів. Російське видавництво «Наука і життя» 1912 р., заручившись винятковим правом, стало випускати видання Summlung Göschen – російською мовою. В період 1914-1918 рр. випуск книг було припинено, а після революції 1917 р. видавництво «Наука і життя» відновило свою роботу в Берліні і видавало книги до 1930 р. Багато книг вийшло другим і третім виданням. У фонді рідкісних і цінних видань зберігається понад 40 книжок російською та німецькою мовами.
«Ostwald’s klassiker der exakten wissenschaften» – Класики точних наук. Ця серія почала видаватися під редакцією відомого хіміка Вільгельма Оствальда для популяризації науково-технічних знань. До неї увійшли кілька сотень невеликих книг, що містять класичні роботи з математики , фізики, хімії, астрономії, фізіології. Наприклад, перші роботи Галілео Галілея, Фарадея, Лагранжа, Д’Аламберта та ін. Видавалася німецькою мовою. Для редагування текстів залучалися фахівці з окремих наук. Саме завдяки цій колекції оригінальних робіт видатних учених ми маємо можливість простежити історію наукової думки.
«Бібліотека для самоосвіти» – видання товариства І. Д. Ситіна. Серія виходила з 1895 р. і складалася з 47 книг з історії, філософії, природознавства, економічних наук. Редакторами була група професорів Московського університету. Вийшло 9 книг праць: Г. Лоренца, Г. Майра, Мінто, Ед. Порріта, В. Сторожева, А. Уоллеса, М. Ферворна, Б. Чічеріна, Шамоніна і Петрушевського. В серію увійшли видання, які дають необхідний мінімум знань з основних загальноосвітнім дисциплінам.
«Бібліотека Економістів» видання К. Т. Солдатенкова. Ця серія вийшла в світ 1895 р. за ініціативи і редакцією М. Щєпкіна. 11 випусків присвячені життю та діяльності А. Сміта, Д. Рікардо, Дж. Мілля, Д. Юма та ін., а також включали в себе їх твори.
Серія біографічних та художньо-біографічних книг «Жизнь замечательных людей» випускалася 1890-1924 рр. видавництвом Ф. Ф. Павлєнкова. У 198 книг ввійшли біографії знаменитих людей – письменників, математиків, фізиків, техніків, економістів, філософів. Майже всі книги були видані за життя Павлєнкова. Біографічна серія Ф. Павлєнкова – це перша в Європі універсальна біографічна колекція.
«Нові ідеї в хімії», «Нові ідеї в фізиці» – серія книг, яку видавництво «Освіта» випустило 1911 р., щоб ознайомити читачів з сучасними на той час течіями в хімічній та фізичній науках. Перший випуск «Нові ідеї в хімії» присвячений пам’яті Я. Г. Вант-Гоффа. Книги мають форму невеликих монографій, або присвячені питанням хімії та фізики різних авторів. Видання неперіодичне, але видане у 7 збірниках. Також на той час було видано серії книг «Нові ідеї в математиці», «Нові ідеї в астрономії», «Нові ідеї в біології», «Нові ідеї в медицині» , «Нові ідеї в філософії», «Нові ідеї в соціології», «Нові ідеї в економіці».
В планах нашого фонду вивчення інших західноєвропейських серій, історія котрих ще не повністю досліджена. Серед нах: «Scienta» – серія книг з фізико-математичного напрямку та біології; «The Internation Scientific Series» – «Міжнародна наукова серія» англійською мовою; «Bibliothek der gesamten Technik» – «Бібліотека всієї технології» німецькою мовою; «Encyclopedie scientifique des aide-memoire» – «Енциклопедія наукових мемуарів» французькою мовою. Тут зібрані твори з різних галузей знань.
Сьогодні такі серії мають значну історико-культурну цінність. Крім прямого призначення – поширення наукового знання, серійні науково-популярні видання є важливим фактом історії книги та книжкової культури, видавництв та науково-видавничої діяльності, поліграфії та мистецтва книги, читацького середовища та книгокористування.
Наша бібліотеки розвитває значну науково-популярну діяльність для пропаганди цінних видань та періодики. З пізнавально-освітньою метою ми організовуємо тематичні виставки, створюємо презентації, друкуємо статті в газеті «Київський політехнік», проводимо лекції для студентів нашого вузу, публікуємо інформацію на на сторінках відділу на Фейсбук, а також на сайті бібліотеки.