Видавництво наукових і науково-популярних книг «Матезис».

ЗаявникДигас Оксана Дмитрівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»
ЗахідСекція 2. Історія книжкової культури України
Назва доповіді Видавництво наукових і науково-популярних книг «Матезис».
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Фонд рідкісних і цінних видань Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка зберігає багато книжкових видань, що відображають історію розвитку науки і техніки. Серед них: книги з техніки, наукові праці, рідкісні підручники поч. ХІХ ст.; періодичні видання – журнали, наукові вісники, записки різних наукових організацій та ін. Окрім видань з техніки, у фонді представлено літературу з питань архітектури і мистецтва, художні твори та мемуари. Друкувалась література в багатьох вітчизняних та зарубіжних видавництвах.
Одне з них - видавництво «Mathesis» (від «мathe» - математика) існувало в Одесі 1904-1925 роках. Перша згадка про нього з’явилася на сторінках журналу «Вестник опытной физики и элементарной математики» від 15 січня 1904 року. Свого часу це було одне з найкращих видавництв наукових і науково-популярних книг з математики, фізики, хімії, астрономії, біології в колишній Російській імперії. Причина створення «Матезиса» досить проста - викладачам вузу не вистачало заробітної платні для існування. Таким чином, створивши видавництво, вони вирішили поліпшити своє матеріальне становище. Засновниками видавництва були приват-доценти Одеського університету Веніамін Каган, Самуїл Шатуновський, Артемій Орбинський та власник типографії Моїсей Шпенцер. Організація видавництва вимагала значних коштів. При вивченні звітів Одеського товариства взаємного кредиту та списків його членів було встановлено, що засновники “Матезису” були членами цього товариства (А. Р. Орбинський - з 1898 р., В. Ф. Каган - з 1902 р., всі інші - з 1903 р.) і неодноразово обирались його уповноваженими. З 1908 р. “Матезис” став колективним членом товариства (Список членов Одесского общества взаимного кредита на 1-е января 1909 года), отже можна з впевненістю стверджувати, що саме там були одержані кредити для заснування видавництва.
« Матезис» вважався одним з найкращих, завдяки залученню до перекладу книг відомих вчених. Фізик Орест Хвольсон, який писав роботи майже з усіх розділів фізики, включаючи роботи по магнетизму, теплопровідності і по дифузії світла. Велику популярність здобули його роботи по актинометрії. Математик Іван Слешинський, його праці з теорії чисел, теорії ймовірностей та математичної логіки. Сергій Бернштейн - засновник і директор Українського інституту математичних наук у Харкові, який написав понад 250 праць українською, німецькою, французькою мовами про диференціальні рівняння, теорію наближення функцій та теорію ймовірностей. Ігор Арнольд, відомий навчальними посібниками «Теорія чисел», «Теоретична арифметика», «Показники ступеню та логарифми в курсі елементарної алгебри». Оформлювали книги художники-професіонали, серед них знаменитий художник Амвросій Андрійович Ждаха, який розробляв ескізи історичних костюмів та народного одягу для труп Кропивницького і Старицького. Для «Матезису» художник створив видавничий знак. 1908-1912 рр. видавництво пережило період розквіту. Воно увійшло до числа найбільших видавництв Росії (Статистика произведений печати, вышедших в России в 1910 году. 1910 р. було видано 21 книгу (за нашими даними 26), загальним тиражем 76 500 примірників на суму 94 750 крб.
Де ж друкувалися книги “Матезису”? В перші роки існування видавництва - у друкарні Шпенцера. Надалі більшість книг було виготовлено у друкарні Акціонерного Південно-Російського товариства друкарської справи (75 кн.). Там для “Матезису” були виготовлені спеціальні шрифти.
Легкий виклад, чудова поліграфія, доступна ціна були головним критерієм видавництва, тому книги користувались популярністю. Списки книг, поданих до цензурного комітету, дають змогу встановити їх тиражі. 2000-3000 примірників приватного видавництва на ті часи були значним досягненням. Якщо книга користувалася попитом і розпродавалась (у списках і каталогах це обов’язково відзначалося), то її перевидавали вдруге і навіть утретє. Наприклад, “Успехи физики”, надруковані 1905 року тиражем 1200 примірників, були перевидані ще двічі (1907, 1910).
Рекордсменка – книга німецького фізика Ауербаха «Царица мира и её тень», яка перевидавалась шість разів (1905 р., 1907 р., 1909 р., 1910 р., 1911 р., 1913 р.) Автор праці різносторонньою людиною. Вивчав експериментальну фізику, магнетизм, написав трактат з гідродинаміки для Венеціанської Академії наук, досліджував твердість твердих матеріалів і 1890 року розробив прилад для вимірювання абсолютної твердості. Це загальнодоступний виклад основ учення про енергію і ентропію, з передмовою директора Міжнародного Бюро Мір і Ваг у Парижі Гільома.
За роки свого існування видавництво надрукувало 183 книги. У нашому фонді зберігається велика кількість книг «Матезиса», серед них: Ареніус, Ауербах, Архімед, Больцано, Бруні, Дедекинд, В. Каган, Линдеман, Перрі Дж., Пішль В., Рамзай, Рігі А., Соді. Багато з цих видань належала нашому хімічному гуртку ім. Михайла Івановича Коновалова – ректора КПІ з 1902 по 1904 роки. На деяких присутня торгівельна печатка книжкового магазину Просяниченка в Києві, а також є цікавим дарчий напис, автора якого ми не можемо індифікувати. Визнанням значення діяльності видавництва стало те, що значне число видань “Матезису” було рекомендовано вченою комісією Міністерства народної освіти для бібліотек середніх учбових закладів. Це сприяло широкому розповсюдженню видань “Матезису” в Російській імперії, штампи бібліотек великих і малих міст країни яскраво свідчать про це. Важко переоцінити значення цих книг для народної освіти. «Несомненно, они привлекли очень многих к занятиям математикой, содействовали повышению уровня ее преподавания и в средней, и в высшей школе» - писали відомі математики Б. В. Гнєденко та І. Б. Погребиський.
Ще в середині минулого століття книги «Матезису» користувались попитом в букіністичних магазинах, про що свідчить поступове підняття на них ціни, а задачі з книги Фурре використовувались в математичних олімпіадах і перевидались 2000 року у видавництві «Регулярная и хаотическая динамика”. В Одесі створено електронний архів цього видавництва, в якому представлена оцифрована література, що була надрукована за весь період роботи «Матезизу».