Варіанти друкарської марки Етьєнів у колекції Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

ЗаявникКурганова Олена Юріївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 3. Книгознавчі дослідження історико-культурних фондів
Назва доповідіВаріанти друкарської марки Етьєнів у колекції Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Інформація про співдоповідачів
ПрезентаціяЗавантажити презентацію
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 090.1:027.021(477-25)
Курганова Олена Юріївна,
ORCID: 0000-0003-1609-231X,
кандидат філологічних наук,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: olena.kurganova@gmail.com

ВАРІАНТИ ДРУКАРСЬКОЇ МАРКИ ЕТЬЄНІВ У КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Розглянуто особливості та варіанти друкарської марки Етьєнів на матеріалі примірників видавничої колекції відділу стародруків і рідкісних видань НБУВ.

Ключові слова: видавнича колекція, друкарська марка, Етьєни, атрибуція, іноземні стародруки, фонди НБУВ.

У фонді відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) зберігається видавнича колекція Етьєнів. До її складу входять примірники понад 60 видань різних представників династії цих відомих французьких типографів XVI – початку XVII ст. та їхніх правонаступників. Порівняно із загальним обсягом видавничої продукції Етьєнів, що складає понад 1500 книжок, колекція Етьєнів НБУВ невелика. Однак на її матеріалі можна продемонструвати важливе для дослідження складу цієї видавничої колекції явище варіативності друкарської марки фірми.
Хронологічно першою маркою Етьєнів є зображення оливкового дерева з відламаною гілкою та девізом-цитатою з послання св. апостола Павла до Римлян 11:20: «Noli altum sapere sed time» (тут і далі переклад І. Огієнка: «Не величайся, але бійся»). Цю марку започаткував син засновника династії Етьєнів Робер І в 1526 р. Його девіз Е. Армстронг тлумачить як «маніфест інтелектуального упокорення перед лицем віднайденої істини, спрямований як проти надмірного догматизму з боку християн, так і проти надмірної самовпевненості з боку ‘гуманістичного’ раціоналізму» [1, с. 10].
У книгах більшого формату Робер І ускладнив композицію друкарської марки з оливковим деревом зображенням чоловічої постаті в римській торі (апостола Павла). Різні видання Робера І, а також інших представників династії Етьєнів, демонструють велику кількість варіацій цієї марки. Загалом відмінності між варіантами марки полягають у різній кількості відламаних та нащеплених гілок, рисах зовнішності та змінах пози апостола Павла, розташуванні девізу. На більшості примірників з колекції відділу спостерігаємо скорочений варіант мотто: «Noli altum sapere». Лише на малоформатному виданні правонаступника Робера ІІ Етьєна – Марметуса Патіссоніуса використано повний варіант «Noli altum sapere sed time».
Для книг грецьким шрифтом, які Робер І видавав у якості королівського типографа, було введено марку зі змією, що звивається довкола відрубаної гілки. Але деякі книги з використанням грецького королівського шрифту Робер І друкував під маркою оливкового дерева [1, с. 130]. Під цією ж маркою виходили і женевські грекомовні видання його сина – Анрі ІІ Етьєна.
На виданнях женевської друкарні Анрі ІІ Етьєн поряд із традиційними варіантами вживає ще два види марки з оливковим деревом. В одному з них у якості девізу використовується цитата з послання Апостола Павла до Римлян 11:19: «Ut ego insererer defracti sunt rami» («Галузки відломилися, щоб я прищепився»). Зображення теж видозмінене: апостол Павло стоїть навколішки в молитовній позі, довкола нього багато відламаних гілок. Текст мотто оформлено як слова, що виходять з вуст апостола. Інший варіант друкарської марки в якості мотто використовує цитату з цього ж послання 11:22: «Vide benignitatem ac severitatem Dei» («Бач добрість і суворість Божу»). Ліворуч від стовбура оливкового дерева зображено руку із сокирою, а біля стовбура – три пні від зрізаних дерев.
У 1627 р. Поль Етьєн продав женевську друкарню, проте марка з оливковим деревом і надалі функціонувала в Женеві. У колекції відділу стародруків представлено французький переклад Біблії 1644 р. без зазначення друкаря та примірник видання «Basilica Chimica» Освальда Кролла 1658 р., що вийшло в друкарні Семюеля Шуе. На титульних аркушах обох книг використано варіанти марки з девізом «Noli altum sapere».
У Парижі друкарську марку Етьєнів, крім безпосередніх представників династії, застосовував у своїх друках правонаступник Робера ІІІ Жак Дугаст. На титульному аркуші видання творів Тацита 1636 р. спостерігаємо стилізоване під друкарську марку Етьєнів зображення, де на стовбурі оливкового дерева додано ініціали «J. D.» (Iacques Dugast). У виданні трактату Френсіса Бекона «Про гідність та примноження наук» 1637 р. Ж. Дугаст використав один із варіантів марки Етьєнів.
Примірники представленої у фондах НБУВ колекції 60 видань Етьєнів презентують понад 10 варіацій друкарської марки з оливковим деревом. Узагальнення даних про варіанти друкарських марок – необхідна передумова для виділення видавничих колекцій у фондах наукових бібліотек.

Список використаної літератури
1. Armstrong, E. Robert Estienne Royal Printer: An historical study of the Elder Stephanus. Cambridge : At the University press, 1954. 309 p.
References
1. Armstrong, E. (1954). Robert Estienne Royal Printer: An historical study of the Elder Stephanus. Cambridge, Great Britain. [In English].

UDC 090.1:027.021(477-25)
Kurhanova Olena,
ORCID: 0000-0003-1609-231X,
Candidate of Philological Sciences,
V. I. Vernadskyi National library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: olena.kurganova@gmail.com

THE VARIANTS OF ESTIENNES PRINTER`S MARK IN VERNADSKY NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE COLLECTION

The specifics and variants of Estiennes printer`s mark are revised on the material of copies from the Old and rare books department of VNLU.
Key words: printer`s collection, printer`s mark, Estiennes, attribution, foreign old-printed editions, VNLU funds.