СУЧАСНІ МОНІТОРИНГОВІ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК

ЗаявникГлущук Євгенія Вікторівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»
ЗахідСекція 3. Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій
Назва доповідіСУЧАСНІ МОНІТОРИНГОВІ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

СУЧАСНІ МОНІТОРИНГОВІ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК

Загальна інформатизація, розвиток нових інформаційних технологій та підвищення попиту на інформацію відкриває перспективи функціонування бібліотечних установ як сучасних інформаційних центрів, які, оперуючи унікальними інформаційними ресурсами та надаючи доступ до них, стають активними суб’єктами соціокомунікаційних процесів. Так у сфері надання інформаційних послуг та інформаційного обслуговування користувачів бібліотеки активно розвивають інформаційно-аналітичну діяльність, адже як громадськість, так і владні структури завжди потребують актуальної інформації щодо вироблення та реалізації стратегічних й оперативних управлінських рішень. Дедалі частіше ці запити задовольняються комерційними структурами, які мають значно вищий рівень оснащеності та ширший спектр задоволення інформаційних потреб користувачів, у зв’язку з чим бібліотеки потребують нових підходів до аналітико-синтетичної обробки інформації та вдосконалення методик пошуку, аналізу і відбору найбільш актуальних інформаційних ресурсів, виходячи з вимог розвитку сучасного інформаційного суспільства.
На сьогодні одними з найефективніших інструментів у здійсненні інформаційно-аналітичної діяльності виступають системи моніторингу. Зокрема, відзначається ефективність інтернет-моніторингу при проведенні антикризових заходів, адже останнім часом реакція громадськості як правило проявляється саме в Інтернет-мережі, з огляду на що своєчасне виявлення відповідних електронних інфоресурсів дає можливість оперативно відстежити тенденції, які намічаються в сучасних соціально-політичних процесах. Моніторинг мережі може здійснюватись у ручному режимі або автоматично за допомогою спеціальних програм і платформ. Доцільність вибору між ручним і автоматичним визначається кількістю контенту, який створюється в соціальних медіа.
Для підвищення попиту на послуги бібліотек з надання інформаційно-аналітичних послуг необхідне використання нових форм організації роботи з інформацією, яка реалізується сьогодні завдяки комп’ютерним технологіям. Тому вбачається за доцільне впровадження сервісів автоматичного моніторингу у структурних підрозділах бібліотек, які займаються інформаційно-аналітичною діяльністю.
На сьогодні ринок систем автоматичного інтернет-моніторингу достатньо широкий і представлений низкою сервісів: IQBuzz, YouScan, «Крібрум», Wobot, Affise, SpyWords, SemanticForce та ін. Основні завдання, що стоять перед системами автоматичного моніторингу, полягають у широті охоплення пошуку і швидкості відображення інформації в сервісі. Так, система моніторингу і аналітики соціальних медіа IQBuzz обробляє інформацію з більш ніж 10000 джерел онлайн-ЗМІ, Facebook, Twitter, ВКонтакте, Мій Світ, Instagram, 4sq, LiveJournal, LiveInternet, Google+, YouTube, RuTube і безлічі інших джерел. Система може збирати інформацію з будь-яких блогів, форумів будь-якої країни і будь-якою мовою. При цьому виконується аналіз інформації з урахуванням російської, англійської та німецької морфології. Однією з ключових переваг сервісу є можливість підключення за запитами користувачів нових джерел та Інтернет-ресурсів для моніторингу. Для моніторингу кожної теми створюється окремі рубрики в IQBuzz, в яких зберігаються всі документи по темах, а також формуються аналітичні звіти.
Інша система моніторингу Wobot (http://wobot.ru/monitoring.html) характеризується широким спектром охопленням джерел – 500 000 онлайн-видань із 150 країн; соцмережі: Facebook, ВКонтакте, Twitter, Google+ та ін.; відеоблоги: Youtube, Vimeo, Rutube і коментарі до відео; галузеві джерела: Headhunter, Ozon, Яндекс.Market; форуми і спеціалізовані ресурси. Wobot здійснює візуалізацію відібраної інформації – створює діаграми, гістограми, лінійні графіки. Сервіс дає також змогу «вивантажити» звіт з будь-якої теми в зручному форматі з усіма супутними графічними та текстовими даними.
Інший приклад системи автоматичного моніторингу – один з найбільш популярних сервісів такого роду Brandspotter (brandspotter.ru/), який здійснює моніторинг більше 92 млн блогів та інших джерел на території Росії, України та Казахстану. Можливості сервісу передбачають виявлення нових згадувань за пошуковою тематикою практично в режимі реального часу. При цьому так само в режимі реального часу вибудовуються графіки з динамікою згадувань, співвідношенням позитивних і негативних висловлювань.
Brandspotter також надає і аналізує інформацію стосовно лідерів думок. У системі можна простежити історію ставлення кожного лідера думок до пошукової проблематики: коли, скільки разів і в якій тональності він згадував ту чи іншу подію, політика, інституцію тощо. Тут же вказується популярність блогера, що дає змогу зрозуміти значимість його висловлювань. Що є актуальним для моніторингу блогосфери.
Платформа Brandspotter збирає інформацію про кожне мережеве співтовариство, в якому з'являється згадка пошукової тематики. Зокрема, відстежуються такі показники, як кількість підписаних на розсилку, загальна кількість постів і коментарів, середня кількість коментарів до одного посту, середня кількість коментарів на кожного учасника. Ці дані дають змогу ухвалювати рішення стосовно того, чи має сенс реагувати на публікацію на даному майданчику, чи охоплення аудиторії буде мінімальним і жодних заходів уживати не потрібно. Це особливо важливо для моніторингу соціальних мереж.
Ще однією системою соціального моніторингу є YouScan. Система фільтрує всі популярні соціальні мережі, сайти відгуків, десятки тисяч форумів і блогів, включаючи нішеві і регіональні онлайн-ЗМІ. Однією з переваг YouScan є відсутність обмежень на обсяги збережених і оброблюваних системою даних. Всі згадки, знайдені в результаті моніторингу, зберігаються системою необмежений час для будь-якої з активних тем моніторингу, незалежно від їх кількості, в будь-якому тарифному плані, без необхідності прихованих доплат.
Таким чином, кількість і можливості сучасних автоматичних моніторингових систем доводять, що інформаційно-аналітичну діяльність бібліотек необхідно і можливо розвивати в напрямку оптимізації процесів формування масиву інформаційних ресурсів та задоволення запитів все більш ширших кіл користувачів. При цьому автоматичний моніторинг дозволяє значно знизити трудовитрати за рахунок автоматизації рутинних процесів, а також досягти більшої точності за рахунок ефективної систематизації даних та використання значно більшої кількості інструментів для аналітики, що суттєво підвищує якість та обсяги інформаційно-аналітичних продуктів.