УКРАЇНСЬКЕ ЗІБРАННЯ В БІБЛІОТЕЦІ ГАРВАРДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТА ГОЛОВНИЙ ПОШУКОВИЙ ІНТЕРФЕЙС БІБЛІОТЕКИ

ЗаявникОрєшина Наталія Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 2. Цифрові проекти наукових бібліотек
Назва доповідіУКРАЇНСЬКЕ ЗІБРАННЯ В БІБЛІОТЕЦІ ГАРВАРДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТА ГОЛОВНИЙ ПОШУКОВИЙ ІНТЕРФЕЙС БІБЛІОТЕКИ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 027.7(73): 025.4.036:004.65
Орєшина Наталія Володимирівна,
ORCID 0000-0002-0432-5166,
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: oreshina@nbuv.gov.ua

УКРАЇНСЬКЕ ЗІБРАННЯ В БІБЛІОТЕЦІ ГАРВАРДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТА ГОЛОВНИЙ ПОШУКОВИЙ ІНТЕРФЕЙС БІБЛІОТЕКИ

Розглянуто місце українознавчої складової Бібліотеки Гарвардського університету. Визначено основні системні функції головного пошукового інтерфейсу бібліотеки HOLLIS.
Ключові слова: бібліотека Гарварду, українознавча колекція, HOLLIS.

Бібліотека Гарвардського університету (м. Кембридж, Массачусетс, США) є найбільшою академічною недержавною бібліотечною системою у світі, яка об'єднує близько 90 бібліотек із обсягом фондів у 18,9 мільйонів томів. Ця найстаріша система бібліотек Сполучених Штатів Америки є четвертою у країні за кількістю одиниць зберігання. Вона належить до найбільших бібліотек світу, посідаючи за обсягом фондів сімнадцяте місце. Бібліотека Гарварду має найбагатшу в західному світі університетську збірку україністики, яка є частиною слов'янського відділу книгозбірні Гарварду [1].
Українська громада США, яка прагнула створити потужний науковий осередок, заснувала 1973 р. Український науковий інститут Гарвардського університету (Harvard Ukrainian Research Institute). Вперше ідея створення української дослідницької установи була висловлена Степаном Хемичем на Третьому конгресі Союзу Українських Студентських Товариств Америки. Він виступив з пропозицією створення кафедри українознавства в будь-якому американському університеті. 1968 р. була започаткована перша в США кафедра українознавчих студій, а саме історії України. За 5 років розпочали діяльність дві інші кафедри: української мови та літератури, того ж року було відкрито Український науковий інститут [3].
Інститут проводить Гарвардські літні школи українознавства, видає журнали, монографії. Зокрема, існувала серія монографій «Harvard Series in Ukrainian Studies». Крім цього, Інститут шляхом надання стипендій заохочує науковців з міжнародної академічної спільноти для цілеспрямованих досліджень історії України, її літератури, філології, культури та інших розвідок у галузі гуманітарних та соціальних наук. Стипендіати беруть участь у науковому житті університету протягом навчального року та проводять офіційні презентації на основі оригінальних досліджень.
Серед цінних експонатів бібліотеки – Острозька Біблія (1581 р.), укази гетьмана І. Мазепи, рукопис «Діалогу» Г. Сковороди, перші видання творів І. Котляревського, Т. Шевченка, П. Куліша тощо.
Інститутом зібрано численні «Спеціальні колекції», присвячені окремим особистостям і родинам видатних українців (Миколі Бутовичу, Сильвестру Гаєвському, Зенону Кузелі, Алчевським), подіям (Семінару з українознавства, 1970‒2012 рр., Конференції з економічних записів України, 1974‒1991 рр.) і установам: (Записи Українського товариства знань Нью-Йорка (Просвіта), 1908‒1960 рр., Записи Українського технічного інституту у Нью-Йорку, 1949‒1964 рр.) тощо. Також з 2014 р. збирається колекція «Український конфлікт», яка охоплює матеріали щодо війни в Україні. Контент містить новинні агентства, соціальні мережі, блоги та урядові сайти.
Українська колекція в Бібліотеці Гарвардського університету розташована здебільшого в бібліотеці Вайднера та бібліотеці Гауфтона, частина зберігається в декількох спеціалізованих колекціях в кампусі, в тому числі власна довідкова бібліотека інституту. Українські фонди цих бібліотек можна знайти в онлайн-каталозі HOLLIS.
Головний пошуковий інтерфейс Бібліотеки Гарвардського університету HOLLIS («Harvard On-Line Library Information System») названо на честь Томаса Голліса, одного з фундаторів бібліотеки. Девіз цієї інформаційно-пошукової мови: «HOLLIS не містить всього, що належить Гарварду, і Гарвард не володіє всім в HOLLIS, але ми можемо надати вам майже все». HOLLIS складається з каталогу бібліотеки Гарварда, а також величезної та різнорідної колекції посилань на різноманітні матеріали, включно зі статтями та розділами з книг. Повнотекстовий пошук за допомогою HOLLIS здебільшого не виконується [2]. Каталог пропонує такі опції:
• ВСЕ – для дослідження найширшого спектра джерел, міждисциплінарних, актуальних тем, пошуку за назвою;
• КАТАЛОГ БІБЛІОТЕК – для пошуку книг певної тематики з використанням фільтрів за авторами та темами;
• БАЗИ ДАНИХ – для найретельнішого пошуку певного матеріалу.
Наприклад, «Каталог бібліотек» відкриває доступ до «предметів на полицях Гарварду» (книги, журнали, газети, карти, DVD-диски, рукописи, зображення, архіви тощо. Каталог бібліотек також призначений для пошуку повних текстів архівних посібників, змісту деяких книг; онлайн-журналів і книг; а також матеріалів «Зображення HOLLIS», «Гарвардські цифрові колекції». Описи каталогу підтримуються співробітниками Гарварду та відповідають чітко встановленим правилам щодо написання імен авторів, предметів та інших описових компонентів. За допомогою фільтрів можна обмежити результати пошуку.
Отже, Бібліотека Гарвардського університету надає доступ до колекцій та баз даних, створених для використання в освітньому і науково-дослідному процесі, зокрема, для отримання необхідної інформації про Україну та популяризації її історико-культурної спадщини. Інформаційно-пошукова система Бібліотеки забезпечує ефективне використання інформаційних ресурсів, якісне бібліотечно-інформаційне обслуговування, а також гарантує релевантність результатів інтелектуального пошуку.
Список використаної літератури
1. Бібліотека Гарвардського університету. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83 (дата звернення 28.04.2020).
2. Harvard Library. URL: https://gsas.harvard.edu/student-life/harvard-resources/harvard-libraries (дата звернення 20.05.2020).
3. Harvard Ukrainian Research Institute. URL: https://www.huri.harvard.edu/main/history.html (дата звернення 17.05.2020).

References
1. Biblioteka Harvardsʹkoho universytetu [Harvard University Library]. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83 (appeal 28.04.2020). [In Ukrainian].
2. Harvard Library. URL: https://gsas.harvard.edu/student-life/harvard-resources/harvard-libraries (appeal 20.05.2020). [In English].
3. Harvard Ukrainian Research Institute. URL: https://www.huri.harvard.edu/main/history.html (appeal 17.05.2020). [In English].

UDC 027.7(73): 025.4.036:004.65
Nataliia Orieshyna,
ORCID 0000-0002-0432-5166,
Junior Researcher,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: oreshina@nbuv.gov.ua

UKRAINIAN BOOK COLLECTION AT HARVARD UNIVERSITY LIBRARY AND THE LIBRARY'S MAIN SEARCH INTERFACE

The publication considers the place of the Ukrainian studies component of the Harvard University library, as well as identifies the main system functions of the main search interface of the HOLLIS library.

Keywords: Harvard Library, Ukrainian Studies Collection, HOLLIS.