Акліматизаційний музей у Києві

ЗаявникКіржаєва Ірина Григорівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСемінар. Архівні фонди наукової спадщини України: історія формування, інформаційний потенціал, вектори розвитку в цифрову епоху
Назва доповідіАкліматизаційний музей у Києві
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Розглянуто історію Акліматизаційного музею у Києві та роль академіка М. Ф. Кащенка у його створенні та функціонуванні у 1918-1933 рр.

Ключові слова: Акліматизаційний музей у Києві, М. Ф. Кащенко, Всеукраїнська академія наук, Інститут архівознавства НБУВ.

В Інституті архівознавства НБУВ відклалися документи, що надають інформацію про історію створення та діяльності Акліматизаційного музею в Києві (далі ‒ Музей) у 1918-1933 рр.
Музей створено академіком М. Ф. Кащенком як структурний підрозділ Акліматизаційного саду ВУАН з метою популяризації позитивного досвіду акліматизації рослин серед української спільноти.
В сучасних українських енциклопедіях період функціонування Музею визначено 1929–1933 рр. Але у листі М. Ф. Кащенка до Президії ВУАН від 8 червня 1928 р. є інформація, що перший період існування Музею припадає на 1918‒1925 рр., а 1929 р. ‒ є роком відновлення його роботи [1].
М. Ф. Кащенко клопотався про відведення Музею приміщення у новому академічному будинку ВУАН на вул. Леніна (нині ‒ вул. Б. Хмельницького, 15), а саме шість кімнат на першому поверсі з південного боку будинку: для експозиції, залу для лекцій та засідань, кімнати для монтування експонатів, препараторної роботи, кабінету завідувача, а також для прислужника.
Про експонати Музею дає уявлення складений М. Ф. Кащенко список необхідних речей: вітрини для фотографічних знімків, гербарію, літератури, зразків продукції з лікарських рослин, рамки зі склом для фотознімків та малюнків, різноманітні банки широкогорлі та вузькогорлі з притертими пробками для препаратів, «великі шкляні скриночки» для колекції лікарських рослин та насіння, воскові моделі плодів та ін. Тематично експозиція розподілялася на: лікарські, плодові, технічні та декоративні рослини [3].
Науковий співробітник і консерватор Музею повинні були мати вищу освіту з природознавства, агрономії або медицини, знати основи акліматизації та її «техніку», а також володіти однією із «закордонних» мов, вміти малювати «натуральні об’єкти пензлем та пером». Від препаратора вимагалися: технічна освіта не менше середньої, знання основ акліматизації та її «техніки», вміння «моделювати, креслити й малювати» [4].
Завдання співробітників Музею полягало у збиранні корисних рослин, які були розповсюджені в Україні або акліматизовані в останні роки, виявленні їхніх корисних властивостей, збиранні зразків таких рослин на Кавказі, Далекому Сході й у Криму, що мають переваги перед українською флорою і можуть бути пристосовані до умов України.
У 1934 р. М. Ф. Кащенка, з формулюванням про поганий стан здоров’я, зняли з посади директора Акліматизаційного саду. Насправді до нього вже давно були претензії у «буржуазних поглядах». З 1 січня 1934 р. Акліматизаційний музей було влито до Музею Інституту ботаніки ВУАН.

Список використаних джерел
1. Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі – ІА НБУВ). Ф. 470. Оп. 1. Спр. 81. Арк. 4.
2. ІА НБУВ. Ф. 470. Оп. 1. Спр. 81. Арк. 1.
3. ІА НБУВ. Ф. 470. Оп. 1. Спр. 81. Арк. 8, 12, 19.
4. ІА НБУВ. Ф. 470. Оп. 1. Спр. 81. Арк. 9.

References
1. Fond 470, Inventory 1, Unit 81, Folio 4. Institute of Archival Studies of V. I. Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine (hereinafter – IAS VNLU). Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
2. Fond 470, Inventory 1, Unit 81, Folio 1. IAS VNLU. [In Ukrainian].
3. Fond 470, Inventory 1, Unit 81, Folios 8, 12, 19. IAS VNLU. [In Ukrainian].
4. Fond 470, Inventory 1, Unit 81, Folio 9. IAS VNLU. [In Ukrainian].

UDC 930.25:001.32(477)
Kirzhayeva Iryna Hryhorivna,
ORCID 0000 0003 0147 8711,
junior research fellow,
Department of the Institute of Archival Studies,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: irkir@ukr.net

ACCLIMATIZATION MUSEUUM IN KYIV
The abstract delves into the history of the Acclimatization Museum in Kyiv, which operated as part of the Acclimatization Garden, and M. F. Kashchenko’s role in its foundation and functioning.

Keywords: Acclimatization Museum in Kyiv, M. F. Kashchenko, All-Ukrainian Academy of Sciences, Institute of Archival Studies VNLU.