ОСОБЛИВОСТІ ШИФРУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ НА ТРАДИЦІЙНИХ ТА ЕЛЕКТРОННИХ НОСІЯХ

ЗаявникТкаченко Олександра Петрівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 3. Наукові бібліотеки в дослідницькій інфраструктурі України
Назва доповідіОСОБЛИВОСТІ ШИФРУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ НА ТРАДИЦІЙНИХ ТА ЕЛЕКТРОННИХ НОСІЯХ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

Висвітлено питання розбудови каталогу нового покоління. Розглянуто підходи до бібліотечного шифру, який поки залишається основним засобом пошуку документів у книгосховищі і зв’язком між каталогом та примірником.
Ключові слова: інформаційні ресурси, шифр, традиційний та електронний носій.

Бібліотеки в усі часи свого існування виступали важливими соціо-комунікативними інституціями, які забезпечували збір, опрацювання, зберігання документів на всіх можливих носіях і, головне, надавали доступ до інформації. Але без якісного опрацювання контенту всі чудові функції сучасної бібліотеки зводяться нанівець. Тому паралельно з розвитком мультимедійної каталогізаційної платформи відбувається подальша розбудова системи шифрів. Шифр – це точна адреса документа в багатомільйонному бібліотечному фондосховищі. Адже чим швидше необхідний документ потрапляє до читача-користувача-споживача, тим вище піднімається наш рейтинг. Без точного шифру знайти будь-який документ просто неможливо.
Стрімкий розвиток електронних бібліотечних інформаційних ресурсів потребує адекватної відповіді з боку каталогізації документів на електронних носіях. Відділ комплексного опрацювання документів НБУВ отримує на опрацювання документи як на традиційних (паперових), так і на цифрових (CDR, DVD, AUD) носіях. У деяких випадках – у вигляді комплектів, коли один і той самий документ видано як на паперовому, так і на цифровому носіях, у деяких – коли документ на одному носії має додаток на іншому. Відповідно до цих особливостей формуються і шифри на документи. Нижче подано приклади надання шифрів на існуючі варіації сукупності документів, виданих на різних носіях.
Паперовий і цифровий примірники ідентичні.
У випадках, коли одна і та ж книга, видана на традиційному та цифровому носіях, то кожна з форм є рівноправною по відношенню до іншої. Такі «парні» документи відділ каталогізації отримує на опрацювання у вигляді комплектів. Тобто, на кожний носій одного і того ж документу друкується окремий акт з однаковим інвентарним номером (інвентарний номер на документ, виданий на цифровому носії має помітку «cd»).
Акт на паперову книгу з комплекту:
АКТ № 223к
Комплекти
1. 2019. 223к-1 ІС : Бухгалтерия 8 для Украины : учеб. версия. – Москва, 2006. – 464 с.
Акт на книгу на цифровому носії з комплекту:
АКТ № 223 cd к
Компакт-диски
Комплекти
1. 2019. 223к-1 ІС : Бухгалтерия 8 для Украины : офиц. учеб. версия. – [Москва], 2006. – 1 ел. опт. диск
Паперовий і цифровий примірник не співпадають
У випадках, коли паперова книга має додаток на цифровому носії або навпаки, е-видання має додаток у вигляді паперового документа (книга, брошура, буклет тощо), супровідний акт на документ звичайний, але із зазначенням «З дод. cd » або « З дод.» у номері акта та в початковому записі на документ у самому акті.
Акт на паперову книгу з додатком на цифровому носії:
АКТ № 253
(З дод. cd)
1. 2019.253-1 Мельник Б. П. Тренажери і порадники в керуванні енергосистемами. – Івано-Франківськ, 2018. – З дод. – 360 с.
Перехресне шифрування відображає рівноправність та ідентичність документів, виданих на різних носіях.
Зазвичай, додаток окремо від основного документу не шифрують, але у книгосховищі НБУВ видання на цифрових носіях, незалежно від того, основні це документи чи додатки до них, зберігаються окремо від паперових документів, тому додаткам на е-носіях теж надають перехресні з основними паперовими документами шифри.
Однак графіка шифрів у першому та другому випадках відрізняється.
Бібліографічний опис комплекту є таким:
- на паперову книгу
ВА702073/CDR1035
Корупція в судовій системі [Текст] : довідник / уклад. А. Демчук та [ін.] ; заг. ред. В. П. Пенько. - Луцьк : 2008. - 98с.
2008.812-3
- на ту ж книгу на цифровому носії
CDR1035/ВА702073
Корупція в судовій системі [Електронний ресурс] : довідник. – Електронні дані. - Луцьк : 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD-R)
Додаток до книги ВА702073. – Назва з контейнера.
2008.812 cd -3.
Бібліографічний опис паперової книги з додатком на цифровому носії:
ВА783219 з дод. DVD437
«Палає пам’яті свіча. Вогонь – не згас» [Текст] : хрестоматія діалект. текстів очевидців Голодоморів / упоряд. І. В. Гороф’янюк. – Вінниця : Едельвейс : К., 2014. – 2014. – 148 с. – 100 прим. – SSBN 978-966-2462-52-4
Додатки:
1. – 1 електрон. опт. диск (DVD+R) шифр DVD437/ВА783219.
Бібліографічний запис під шифром DVD437/ВА783219 в електронному каталозі НБУВ відсутній. За правилами каталогізації документів, окремий бібліографічний запис на додатки не створюється.
Бібліографічний опис документа на цифровому носії з паперовим додатком:
DVD141 з дод.
НАН України. Президія.
Наукова спадщина України. Наукові доповіді на засіданнях Президії НАН України, 1970 – 2001 рр. [Електронний ресурс] / НАН України, Ін-т пробл. реєстрації інформації, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; відп. ред. В В. Петров. – К. : ІПТІ НАН України, 2008. – 1 електрон. опт. диск (DVD) + дод. (24 с.)
З дод. – брошура.
Варіанти шифрів в залежності від бібліографічної ієрархії
- перехресний шифр на комплект:
ВА702073/CDR1035 – шифр паперової книги
CDR1035/ВА702073 – шифр книги на цифровому носії
- шифр паперової книги з е-додатком:
ВА783219 з дод. DVD437
DVD437 дод. ВА783219 – шифр на е-додатку
- шифр книги на е-носії з паперовим додатком:
DVD141 з дод. – шифр основного документу на е-носії
Дод. DVD141 – шифр паперового додатка.
Отже, розвиток сучасної каталогізації, теоретико-методологічні основи розбудови каталогу нового покоління є пріоритетним напрямом бібліотечно-інформаційного сьогодення. З появою глобального електронного середовища докорінно змінилися і смислове наповнення, підходи, завдання каталогізації. Але, незважаючи на глобальні зміни технологій, бібліотечний шифр поки залишається основним засобом пошуку документів у книгосховищі, місточком між каталогами (традиційним або електронним) та фондами.