Користувач електронних ресурсів в системі бібліотечної електронної комунікації

ЗаявникЯсінська Олександра Андріївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»
ЗахідСекція 4. Інтеграція національних наукових ресурсів та інтелектуальний доступ до інформації
Назва доповідіКористувач електронних ресурсів в системі бібліотечної електронної комунікації
Інформація про співдоповідачівРибалка Л.Ю., зав. сектором НБУВ
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Сьогодні одним з основних завдань наукової бібліотеки залишається підвищення якості бібліотечно-інформаційного обслуговування, створення та організація доступу до ресурсів і послуг, які відповідають інформаційним запитам та потребам користувачів різних категорій. Підвищенню ефективності та оперативності обслуговування, розвитку та удосконаленню електронних ресурсів і послуг сприяє використання нових інформаційних технологій.
Проведення систематичних досліджень задоволення інформаційних потреб користувачів, ефективності використання інформаційних ресурсів і послуг, ступеню задоволеності ресурсною базою бібліотеки дає можливість отримати уявлення про стан та проблеми бібліотечно-інформаційного обслуговування, на основі отриманих результатів приймати ефективні управлінські рішення щодо розвитку інформаційної складової, удосконалення існуючих чи впровадження нових форм та методів обслуговування користувачів.
У Національні бібліотеці України імені В. І. Вернадського, у межах виконання відомчої наукової теми «Інформаційно-комунікаційна діяльність наукових бібліотек як фактор розвитку суспільства знань», на базі залу електронних ресурсів здійснюється статистичне дослідження інформаційних потреб користувачів електронних ресурсів, завданнями якого є вивчення складу користувачів електронних ресурсів, їх інформаційних пріоритетів та мотивації звернень, ефективності використання електронних джерел інформації.
Відповідно до програми дослідження було розроблено анкету користувача електронних ресурсів, яка крім уточнюючих даних (№ читацького квитка користувача, дата заповнення) містить блок питань щодо використаних джерел інформації, ступеня задоволеності отриманою інформацією, причин незадоволеності результатами пошуку. Дані анкетування заносилися до БД реєстрації користувачів електронних ресурсів НБУВ (далі БД), яку було розроблено на основі програмного забезпечення САБ ІРБІС-64 фахівцями відділу інформаційно-комунікаційних технологій, що дозволяє багатократно звертатися до отриманих даних, порівнювати різні характеристики в хронологічному, тематичному аспектах, прослідковувати динаміку інформаційних потреб різних груп користувачів.
Отримані результати засвідчують, що основними користувачами науково-інформаційних ресурсів веб-порталу НБУВ та зовнішніх мережевих ресурсів Інтернет є спеціалісти з вищою освітою (48%). Це вказує, що користувачі даної категорії зорієнтовані на отримання інформації в електронному форматі. Такі категорії користувачів, як кандидати наук, аспіранти та студенти ВУЗів від загальної кількості користувачів електронних ресурсів складають 11%–13%. До малочисельних категорій відносяться – доктори наук (2%), іноземні студенти (менш 1%), учні середніх спеціальних навчальних закладів (1%).
Аналіз статистичних даних переконливо довів, що користувачі з гуманітарною освітою найчастіше відвідують зал електронних ресурсів (54%). Здебільшого це спеціалісти з економічних наук (15%), юридичних наук (9%), філологічних наук (8%), педагоги (6%), історики (5%). Значно рідше до електронних ресурсів залу звертались політики (2%), митці (2%), військові (менше 1%). Фахівці з природничих і технічних спеціальностей складали менш половини від усіх відвідувачів залу - 46%. В основному це спеціалісти з фізико-математичних наук (9%), технічних наук (6%), інформаційних технологій (6%), природознавства (4%), біології (4%).
Аналіз тематики інформаційних запитів користувачів підтверджує пріоритетність питань гуманітарного профілю, серед яких запити економічного характеру складають – 15%, політичного – 10%, юридичного – 9%, історичного –7%. Слід відзначити, що фізико-математичними та комп’ютерними науками користувачі залу цікавляться менше ( відповідно 6% та 4% від всіх запитів). Майже не цікавила користувачів залу гірнича та військова справа, технології, пов’язані з деревиною, легкою промисловістю (менше 1%).
Певна кількість користувачів (8%) відвідували зал електронних ресурсів виключно з метою отримання доступу до мережевих сервісів та соціальних комунікацій (поштова скринька, соціальні мережі Facebook, Ukrainian Scientists Worldwide, В Контакте, Twitter та інші).
При здійсненні пошуку інформації до ресурсів Інтернету звернулися 60% користувачів залу електронних ресурсів. Майже кожен третій користувач використовував електронні каталоги та БД НБУВ (29%). Найбільш популярним електронним ресурсом виявилася повнотекстова БД «Наукова періодика України» (85% звернень). Можна констатувати щорічне збільшення наявного інтересу користувачів до БД НБУВ «Тематичний Інтернет-навігатор» (з 1% до 5% звернень протягом досліджуваного періоду). До передплачених іноземних електронних продуктів на платформі Elsevier, Scopus, Ebsco, BioOne звернулися 5% користувачів залу електронних ресурсів). Найбільший інтерес цей ресурс викликав у категорії науковців (39%) та аспірантів (31%) і мав чітку природничо-технічну спрямованість. Студентська аудиторія в більшості випадків цікавилася питаннями гуманітарного профілю.
Необхідно зазначити, що результативність пошуку інформації в електронних БД НБУВ мала позитивну динаміку (з 83% до 88%). Найвища ступінь задоволеності користувачів результатами пошуку виявилася в економічному, юридичному та історичному блоці питань, найменша – в математичних, педагогічних, філологічних запитах.
Враховуючи визначені Законом України пріоритетні напрями розвитку науки і техніки на період до 2020 року, можна очікувати у найближчому майбутньому збільшення інтересу до енергетики та енергоефективності, інформаційних та комунікаційних технологій, раціональному природокористуванню, до нових технологій профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.