ПРОМОЦІЯ БІБЛІОТЕЧНИХ РЕСУРСІВ І СЕРВІСІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

ЗаявникСамсонов Михайло Михайлович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 4. Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації
Назва доповідіПРОМОЦІЯ БІБЛІОТЕЧНИХ РЕСУРСІВ І СЕРВІСІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Досліджуються особливості реалізації маркетингової політики найбільших бібліотек світу, зокрема продаж через сайти продукції та послуг, що активно пропагують бібліотечну діяльність. Проаналізовано найбільш поширені способи реалізації продукції, їх різновидність, зв'язок з історією, видатними особистостями та самою бібліотекою. Так само досліджені послуги, які надають бібліотеки.
Ключові слова: національна бібліотека, магазин, послуга, продукція, розділ, лот, екскурсія, тур, принт, семінар.

Інтернет сторінка бібліотеки є первинною ланкою комунікації, яка формує образ та імідж сучасної бібліотеки, відображаючи роботу бібліотеки у мережі Інтернет, з її електронними ресурсами та послугами. Наявність інтернет-магазину дає можливість бібліотеці рекламувати свою установу через різні товари, розкривати потенціал її науковий, соціокультурний, освітній потенціал.
При достатньому рівні дослідження цієї проблематики шляхи вдосконалення діяльності найбільших бібліотек світу потребують спеціального розгляду. У працях Н. Автономової, В. Бондаренко, Г. Булахової, В. Горового, Т. Гранчак, В. Пальчук, Ю. Половинчак, І. Терещенко, Л. Чуприни відображені результати практичного досвіду організації промоції досягнень бібліотечних фахівців, зокрема інформаційно-аналітичної діяльності у вітчизняних бібліотеках
Мета дослідження – проаналізувати дієві способи маркетингової політики бібліотек, зокрема отримання прибутку найбільшими бібліотеками світу. Вивчення асортименту товарів та послуг, які користуються попитом, стане корисним досвідом в цьому напрямку, допоможе широкому колу бібліотечних працівників вдосконалювати свою роботу і популяризувати її, поліпшувати матеріальне забезпечення установи.
Так, магазин Библиотеки Конгреса розробляє і продає товари на основі великих колекцій, виставок та архітектури бібліотеки. В продажу широкий асортимент книг, канцелярського приладдя, одягу, факсимільних повідомлень, гравюр, ювелірних виробів та сувенірів. Магазин підтримує підписи книг та заходів, що фінансуються кураторськими відділами бібліотек, і працює з ліцензіатами для розробки та більш широкого розповсюдження репродукцій на основі колекцій Бібліотеки Конгресу. Інтернет магазин бібліотеки багатий на такі продукти з принтами бібліотечної карти, назвами книжок, книжковим живописом, логотипом бібліотеки, висловами про книжки (напрклад: «Ніколи не судіть книгу за її фільмом»), зображенням улюблених письменників/митців/політиків минулого, принтом посильного першої світової війни та інше.
Найбільшим розділом інтернет-магазину є «книжки та медіа».
Бібліотека пропагує читання змалечку. Для малечі в продажу дитячий верхній одяг з написом типу «Я не можу жити без книги», принтом читаючого ведмедика. У продажу навіть татуювання-наліпки на літературну тематику. У розділі для дітей також можна знайти книжки та іграшки.
Найкращі продажі мають дитячі книжки, іграшки, лоти з бейсбольної тематики, прикраси, домашній декор.
Стимулюючи продажі, Бібліотека Конгресу розробляє нові та впроваджує постійні безкоштовні тури на різну тематику. Організовано пішохідні тури по будівлі, де розповідають історію бібліотеки, специфіку її роботи, пропонують розглянути твори мистецтва і цікаву архітектуру.
Як і в Бібліотеці Конгресу, на сайті Британської бібліотеи є розділ Schop (Магазин). В магазині представлено 700 лотів.
Сумки з принтами, одяг, книжки про забутих авторів, листівки скарбів бібліотеки, лондонський набір шахів, посуд, оригінальні аксесуари – лоти-бестселери продажу, та просто цікаві лоти, які розширюють уяву.
Бібліотека влаштовує платні і безкоштовні виставки на такі теми: Леонардо да Вінчі: розум в русі; «Писемність: зробити свій слід»; «Уявні міста».
В Британській бібліотеці є центр бізнесу та інтелектуальної власності. Тут проводяться безкоштовні та платні семінари. «Як залучити правильних інвесторів», «Як мені шукати товарні знаки? – теми платних семінарів у бібліотеці.
Також Британська бібліотека організовує будівельні, реставраційні, скарб-тури.
На убдь який смак є кафе, ресторан та піцерія.
Третьою найбільшою бібліотекою світу, по кількості представлених предметів, і першою бібліотекою по кількості відвідувачів (16 млн. читачів на рік) – є Нью-Йоркська публічна бібліотека.
Вже по традиції, на сайті бібліотеки https://www.nypl.org/ [3] знаходимо іконку Schop (Магазин). Магазин поділений на 6 категорій. У кожній категорії представлено сотня лотів. Статуетки, одяг, срібні та золоті прикраси, канцтовари, меблі, книжки та журнали, посуд, бібліотечні мініатюри – найпопулярніші і найцікавіші лоти бібліотеки.
Отже, бібліотеки активно ведуть свою наукову, культурно-просвітницьку, соціально-комунікаційну, економічну діяльність і активно розвивають промоцію і рекламу щодо можливостей та значення сучасної бібліотеки в житті соціуму. Грамотно організовують популяризацію своєї країни, історії, видатних особистостей, освіти і дозвілля, занять спортом, здорового харчування через проведення у бібліотеках екскурсій, турів, семінарів, дегустацій, а також пропонують цікаві товари та послуги на своєму сайті. Поява товарів для малечі привертає увагу дітей до захоплюючого книжкового світу і закладає любов до читання з раннього віку, розкриває широкі можливості бібліотеки. Найбільші бібліотеки світу стали великими культурно-розважальними центрами, що сприяють гармонійному розвитку особистості, забезпеченню суспільно-інформаційних запитів як широкого кола громадян, так і цільових користувачів бібліотек – представників бізнесу, політики, культури та ін. Вони навчились жити в ногу з часом, розбудовуючи бібліотечні електронні послуги і зберігаючи високий рівень відвідуваності. Завдяки успіху, своїм прикладом показують напрямок для розвитку подібним установам світу.

Бібліографічні джерела
1. Library of Congress [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.loc.gov/. – Назва з екрана.
2. British Library [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.bl.uk/. – Назва з екрана.
3. New York Public Library [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nypl.org /. – Назва з екрана.
4. Гранчак Т. Використання національними бібліотеками соцмереж для представлення бібліотечних продуктів і послуг / Т. Гранчак // Бібл. вісн. – 2016. – № 1 (231). – С. 18–29.
5. Булахова Г. Рекламна діяльність бібліотек (термінологічний аспект) / Г. Булахова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 256–266.
6. Бондаренко В. Бібліотечне інтернет-обслуговування: стан та перспективи : [монографія] / Вікторія Бондаренко ; наук. ред. Т. Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 278 с.
7. Терещенко І. Бібліотечні продукти та послуги в соціальних медіа / І. Терещенко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 217–224. І. Терещенко, В. Бондаренко, Г. Булахова

References
1. Library of Congress [Electronic resource]. - Access mode: https://www.loc.gov/. - The name of the screen.
2. British Library [Electronic resource]. - Access mode: https://www.bl.uk/. - The name of the screen.
3. New York Public Library. - Access mode: https://www.nypl.org /. - The name of the screen.
4. Granchak T. Victoria national social index libraries for the presentation of larger products and services / T. Granchak // Biol. Вісн. - 2016. - No. 1 (231). - S. 18–29.
5. Bulakhova G. Advertising advertising library (terminological aspect) / G. Bulakhova // Science. pr. Nat. b-ki of Ukraine im. B. І. Vernadsky. - Kyiv, 2014. - VIP. 39. - S. 256–266.
6. Bondarenko V. Biblio-tech Internet service: perspective and perspectives: [monograph] / Viktoria Bondarenko; sciences. ed. T. Granchak; NAS of Ukraine, National b-ka Ukraine im. B. І. Vernadsky. - Kyiv, 2016 .-- 278 p.
7. Tereshchenko I. Biblical products and services in social media / I. Tereshchenko // Science. pr. Nat. b-ki of Ukraine im. B. І. Vernadskogo / NAS of Ukraine, National b-ka Ukraine im. B. І. Vernadsky, Asoc. bc of Ukraine. - Kyiv, 2013. - VIP. 36. - S. 217–224. І. Tereshchenko, V. Bondarenko, G. Bulakhova