Роль бібліотеки в розвитку комунікацій сфери державного управління на принципах електронного урядування

ЗаявникПальчук Валентина Едуардівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»
ЗахідСекція 3. Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій
Назва доповідіРоль бібліотеки в розвитку комунікацій сфери державного управління на принципах електронного урядування
Інформація про співдоповідачівВалентина Пальчук, канд. наук із соц. комунікацій, ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Оптимізація діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування на принципах електронного урядування, розвиток його інформаційної інфраструктури зумовили запровадження нових підходів у реалізацію бібліотечної практики. Ці підходи підпорядковані новим цілям –сприяти електронній інформаційній взаємодії між органами державної влади, місцевого самоврядування всіх рівнів та інститутами громадянського суспільства, бізнесом, громадськістю.
Актуальність дослідження зумовлена активізацією інформаційного процесу розвитку електронного урядування в Україні та участю бібліотек у ньому, використання в бібліотечній практиці можливостей інформаційно-комунікаційних технологій для оперативного встановлення електронної інформаційної взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування всіх рівнів із суспільством, громадянами, громадськими інституціями між собою.
Ключовим для окреслення мети цієї статті є визначення поняття «електронна інформаційна взаємодія електронного урядування», уточнення її завдань і змісту в бібліотечно-інформаційній діяльності відповідно до основних стратегій розвитку Української Держави, владних інституцій на принципах електронного урядування.
Питання електронної інформаційної взаємодії як невід’ємної складової розвитку електронних комунікацій в Україні та інформаційного суспільства в різних аспектах досліджувалися такими вітчизняними науковцями як О. Онищенко, В. Горовий, В. Попик, Т. Гранчак, Л. Галаган, Н. Дніпренко, О. Мар’їна, В. Пальчук та ін.
Філософський енциклопедичний словник надає загально філософське визначення терміну «взаємодія». «Взаємодія» – філософська категорія, яка відображає особливий тип відношення між об’єктами, при якому кожний з об’єктів діє (впливає) на інші об’єкти, приводячи до їх зміни, і водночас зазнає дії (впливу) з боку кожного з цих об’єктів, що, у свою чергу, зумовлює зміну його стану. Дія кожного об’єкта на інший об’єкт зумовлена як власною активність об’єкта, виявом його динаміки, так і реакцією об’єкта на дію інших об’єктів («відгук» або «обернена дія»)» .
У визначені термін «взаємодія» відповідно до мети цієї статті уточнено – як «електронна інформаційна взаємодія». Предикат «інформаційна» деталізує (уточнює) зміст терміну «взаємодія». Більша деталізація терміну «взаємодія» полягає в додаванні предикату «електронна», що підкреслює технологічний аспект обробки різних видів інформації, її зберігання, передачі, обміну нею.
Використання терміну «електронна інформаційна взаємодія» в бібліотечній термінології особливо стало помітним у контексті досліджень участі бібліотек у сприянні розвитку електронних комунікацій між суб’єктами електронного урядування.
Бібліотека як соціальний інститут, який виконує інформаційну та комунікаційну функцію в суспільстві, у межах своїх техніко-технологічних можливостей розвинула найбільш затребувані форми електронної інформаційної взаємодії між суб’єктами електронного урядування.
У зв’язку з цим, відбувся розвиток дистантних форм електронної інформаційної взаємодії в бібліотечній практиці через реалізацію різноманітних проектів національного та регіонального значення.
Зміст бібліотечно-інформаційної діяльності відповідно до основних стратегій електронного урядування полягає в багатоаспектному використанні різних видів інформації (інформаційних ресурсів), її обробці, систематизації, виробництва відповідних інформаційних продуктів, створення масивів інформаційних ресурсів, організації доступу до них і забезпечення їхнього обміну з метою сприяння розвитку форм електронної інформаційної взаємодії між учасниками процесу електронного урядування та їхнього взаємовпливу один на одного.
З урахуванням зазначеного, у цій статті пропонується наступне визначення терміну «електронна інформаційна взаємодія електронного урядування» – особливий вид комунікацій між органами державної влади, місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства, бізнесом і громадськістю, що передбачає багатоаспектне використання різних видів інформації (інформаційних ресурсів), їхній обмін з метою взаємовпливу учасників цього процесу один на одного за допомогою використання інформаційно-комунікаційних технологій при вирішенні питань електронного урядування.
Зазначене визначення узгоджується зі змістом терміну «комунікації в публічному управлінні» як процесу обміну інформацією органів державної влади та органів місцевого самоврядування між собою та з різними інституціями суспільства (суб’єктами комунікації).
Таким чином, участь бібліотек в інформаційному, комунікаційному процесі розвитку електронного урядування сприяє розвитку багатоаспектних форм електронної інформаційної взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування всіх рівнів із суспільством, громадянами, громадськими інституціями, бізнесом, між собою, їхньому взаємовпливу один на одного за допомогою використання інформаційно-комунікаційних технологій при узгодженні інтересів різних соціальних груп, вирішенні питань соціально-економічних і політичних ризиків тощо.