РОЗВИТОК БІБЛІОТЕЧНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО СУПРОВОДУ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ ВЛАДНИХ І САМОВРЯДНИХ СТРУКТУР: ДОСВІД СІАЗ І НЮБ НБУВ

ЗаявникЖелай Оксана Петрівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 4. Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації
Назва доповідіРОЗВИТОК БІБЛІОТЕЧНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО СУПРОВОДУ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ ВЛАДНИХ І САМОВРЯДНИХ СТРУКТУР: ДОСВІД СІАЗ І НЮБ НБУВ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Розглянуто роль і значення наукової бібліотеки у процесі розвитку соціально-політичної комунікації, зокрема інформаційно-аналітичне забезпечення місцевих органів державної влади та самоврядування. Проаналізовано досвід роботи СІАЗ і НЮБ НБУВ та підвищення ефективності дистанційного обслуговування бібліотечних користувачів науково-інтелектуальними продуктами власного виробництва.
Ключові слова: бібліотечне дистанційне обслуговування, інформаційно-аналітичний супровід

У сучасному глобалізованому світі постійне збільшення продукованих людством інформаційних ресурсів, інтенсифікація інформаційних обмінів актуалізують проблеми забезпечення суспільно-інформаційних запитів, ефективність комунікативної взаємодії у всіх сферах життєдіяльності суспільства.
Це посилює роль провідних суб’єктів інформаційного ринку – наукових бібліотек, які активно впроваджують інформаційно-комунікаційні технології для ефективного забезпечення всезростаючих інформаційних запитів, зокрема у сфері державного управління.
Забезпечення стабільного подальшого розвитку країни потребує модернізації системи державного управління у напрямі створення ефективного інформаційно-комунікативного зв’язку між владою та громадянським суспільством. Розуміння владою і суспільством проведення потрібних змін, їх підготовка, вироблення необхідних рішень і подальша реалізація цих рішень потребують відповідного інформаційного супроводу.
Аналітичні підрозділи НБУВ багато років поспіль здійснюють інформаційно-аналітичний супровід органів державної влади, зокрема шляхом дистанційного обслуговування. Адресне забезпечення електронними копіями інформаційно-аналітичних продуктів сприяє оперативності виконання замовлень та можливості ширшого охоплення користувачів бібліотечних послуг НБУВ. Окрім центральних органів влади постійними багаторічними абонентами СІАЗ і НЮБ є обласні, міські, районні державні адміністрації, ради всіх рівнів, об’єднані територіальні громади. На електронні адреси їх поштових скриньок регулярно надсилаються інформаційно-аналітичні матеріали підрозділів.
Випуски, що надходять в усі регіональні представництва місцевих владних і самоврядних структур, регулярно та оперативно висвітлюють урядові рішення та дії, суспільно значимі події в країні та за кордоном. Розміщені у випусках аналітичні статті провідних наукових співробітників містять широкий спектр оцінок фахівців і експертні висновки стосовно значимих подій, результати прес-конференцій, громадських обговорень, вітчизняний та зарубіжний досвід вирішення певних питань державного управління, самоврядування тощо.
З метою поліпшення системи ДОК – диференційованого обслуговування користувачів електронними каналами зв’язку, зокрема оперативного забезпечення в регіонах органів державної влади та місцевого самоврядування, проводиться систематична робота з оновлення бази електронних адрес шляхом:
- регулярного моніторингу е-mail офіційних веб-сайтів державних владних та самоврядних управлінських структур, бази даних сайту ВР України;
- уточнення е-mail користувачів шляхом перегляду отримуваної від них електронної кореспонденції з повідомленнями про зміни адреси електронних скриньок та ін.
У рамках цієї роботи виявлено, що за останні три роки в Україні значно зросла кількість електронних адрес місцевих органів державної влади та органів самоврядування. Так, аналіз бази даних розділу «УКРАЇНА.АДМІН. ТЕР.УСТРІЙ» на офіційному порталі Верховної Ради України (http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/dov/zmist.html) показав, що у 2013 р. тут можна було знайти інформацію про 26 електронних адрес обласних рад; у 2016 р. з’явилася інформація про наявність 45 електронних адрес.
У процесі інформатизації суспільства простежується позитивна динаміка поширення новітніх технологій у маленьких містах і селах, що своєю чергою поліпшує інформаційно-комунікативний зв'язок для оперативного інформаційно-аналітичного забезпечення управлінської ланки органів державної влади та самоврядування. Так у 2013 р. селищні ради в усіх областях України мали 25 електронних адрес, у 2016 р. їхня кількість зросла до 230 е-mail. Сукупна кількість електронних скриньок всіх сільських ради в Україні у 2013 р. складала всього 152 е-mail. Наразі лише у Кіровоградській області нараховується 135 електронних скриньок сільських рад, у Дніпропетровській області – 174.
В процесі реалізації реформи децентралізації в Україні відбувається добровільне об’єднання територіальних громад, протягом 2015-2018 рр. створено 878 ОТГ. Минулого року об’єднані територіальні громади отримували інформаційно-аналітичні продукти СІАЗ і НЮБ на 720 електронних адрес, у 2019 р. розсилка вже охоплює 849 електронних скриньок ОТГ по всій Україні.
Серед проблем, що гальмують швидкий розвиток інформатизації місцевих органів державної влади та органів самоврядування: велика кількість морально застарілої комп'ютерної техніки, що потребує оновлення; технічні складності з організацією широкосмугового доступу для користувачів і низькі показники якості доступу до мережі Інтернет; подекуди низький рівень та не готовність державних службовців і працівників органів місцевого самоврядування до використання ІКТ. Вирішення цих питань буде сприяти поліпшенню комунікації громадян і влади у рамках розвитку електронного урядування, більш повному охопленню бібліотечним інформаційно-аналітичним супроводом державних владних та самоврядних структур в регіонах, забезпеченням їх необхідною і достатньою науково-інтелектуальною інформацією, необхідною для вироблення ефективних управлінських рішень.