Медична біографістика у діяльності Національної наукової медичної бібліотеки України

ЗаявникКобизська Аліна Миколаївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»
ЗахідСекція 5. Біографіка, біобібліографія та біографістика в науково-комунікаційному просторі незалежної України
Назва доповідіМедична біографістика у діяльності Національної наукової медичної бібліотеки України
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Як міцне підґрунтя фундаментальної науки, біографістика посідає одне з чільних місць в сучасному інформаційному просторі України. Вона отримала стрімкий розвиток в роки незалежності та викликала широкий громадський інтерес, оскільки біографічне знання є не лише галуззю гуманітарної науки, а й важливою частиною національної культури, суспільно-політичного, інтелектуального та духовного життя.
Сьогодні важливе місце у діяльності бібліотек займає розкриття фондів та створення біобібліографій та біографій вчених, які мають значний внесок у розвиток науки. Одним з найважливіших етапів роботи над будь-яким науковим біографічним виданням є формування реєстру персоналій, чиї біографії повинні увійти до його складу. Критерієм відбору імен для біографічного дослідження є визначення наукового внеску вченого, зафіксованого в різних історичних та наукових джерелах, бібліотечних фондах.
Наукова біографія висвітлює творчу діяльність вченого, еволюцію його наукової думки в зв'язку з розвитком та рухом науки. Головне в біографії – це розкриття імпульсів наукової діяльності, динаміки і результатів творчого процесу, психології, властивої тому чи іншому вченому, способу мислення, цілеспрямованості його діяльності, конкретного внеску у медичну теорію та практику, оскільки вона належить не лише нації, а й усьому людству.
Багато життєписів представників медичної спільноти заслуговують на більш детальне вивчення та висвітлення, а ті, що відносно глибоко досліджені, повинні бути представлені для ще більш широкого загалу, щоб навіть пересічна людина, яка не має відношення до медицини, знала подвижників цієї науки і по імені, і по діянням, таких як кардіолог М. Д. Стражеско, фізіолог та геронтолог В. В. Фролькіс, кардіохірург М. М. Амосов, терапевт Ф. Г. Яновський та багато інших. Це є науково-просвітницькою функцією бібліотеки.
В медичній галузі бібліографічні та біографістичні дослідження мають вже свої традиції та певні здобутки, про що свідчить широка палітра дослідницьких напрацювань бібліотек медичної мережі. Мета видань – відтворення історії вітчизняної медицини від найдавніших часів шляхом ознайомлення з визначними персоналіями. Видання провідних медичних книгозбірень країни, зокрема Національної наукової медичної бібліотеки України (далі ННМБУ), обласних наукових медичних бібліотек, наукових бібліотек науково-дослідних інститутів та вищих навчальних медичних закладів, біографічні розвідки бібліотек середньої ланки (медичних училищ, коледжів, лікувально-профілактичних установ), віддаючи належне своїм славним співвітчизникам, землякам – попередникам і сучасникам – увічнюють імена лікарів, які є гордістю не тільки краю, але й усієї країни.
Серед завдань ННМВУ, як однієї з провідних установ культури та головної бібліотеки галузі, є проведення біографічних та біобібліографічних досліджень, які, з урахуванням сучасних тенденцій поглибленого вивчення людини, набувають сьогодні якісно нових рис та особливого значення.
ННМБУ зробила свій вагомий внесок у багату скарбницю дослідницьких напрацювань, створивши цикл видань біобібліографічних словників під узагальненою назвою «Медицина в Україні» в серії «Медична біографістика». Його мета – увічнення імен лікарів та їхніх здобутків, що складають інтелектуальний фонд не тільки нашої держави, але й усього світу. Сьогодні важко переоцінити внесок учених-дослідників, експериментаторів, практикуючих лікарів, чия діяльність так чи інакше була пов’язана з нашою країною, у забезпечення поступу всієї світової спільноти.
Зі сторінок книг, що вже вийшли друком, таких як «Медицина в Україні. Видатні лікарі. Вип. 1. Кінець XVII-перша половина XIX століть» (1997р.), «Медицина в Україні. Додатковий випуск. XVIII-перша половина XIX ст.» (2002р.), «Медицина в Україні. Додатковий випуск 2. XVIII-перша половина XIX ст.» (2007р.), «Медицина в Україні. Вип. 2. Друга половина XIX століття. Літери А-К» (2005р.), «Медицина в Україні. Вип. 2. Друга половина ХІХ – початок ХХ століття. Літери Л-С» (2012р.), постають портрети видатних медиків XIX століття – понад 1000 персоналій, які внесли вагомий вклад у розвиток медицини Російської та Австро-Угорської імперій, до складу яких у різні часи входили й українські землі. Більшість біографій представлені в основних та додаткових випусках серії. Зараз проводиться активна робота над створенням 3-го тому словника.
На відміну від багатьох українознавчих біографічних досліджень, які надають перевагу вже відомим в історії особистостям, серія "Медицина в Україні" вирізняється своїм прагненням до висвітлення і малодосліджених біографій лікарів (Лаговський М. Й., Малама Є. І., Подгурський О. В., Росновський Д. М.). Слід відзначити, що на сьогодні це чи не єдине джерело, де стисло подана інформація про лікарів, не відомих широкому загалу, що є значним науковим доробком ННМБУ.
Важливо відзначити й необхідність розробки питання про створення загальнонаціональної серії біобібліографій вчених, бібліографічних покажчиків та бібліографічних досліджень, що широко розкривають на фаховому рівні реальний внесок медика-вченого, створення зведених електронних ресурсів, що представляли б українську медичну науку в глобальній мережі.
Своїми біографічними дослідженнями та бібліографічною працею ННМБУ прагне усебічно висвітлити процес відтворення історії медичної галузі на всіх етапах її розвитку в особах її найкращих представників, створює реальні засади для побудови такого загальнонаціонального ресурсу.