Реклама електронних інформаційних ресурсів як складова маркетингової комунікаційної діяльності бібліотеки

ЗаявникСамохіна Жанна Владиславівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»
ЗахідСекція 4. Інтеграція національних наукових ресурсів та інтелектуальний доступ до інформації
Назва доповідіРеклама електронних інформаційних ресурсів як складова маркетингової комунікаційної діяльності бібліотеки
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Реклама як складова маркетингової комунікаційної системи є обов'язковим елементом інформаційно-комунікаційної діяльності сучасної бібліотеки. Вона може бути максимально ефективна тільки як складова маркетингової комунікаційної системи бібліотеки. Реклама електронних інформаційних ресурсів може цілеспрямовано впливати на користувача, будучи інструментом створення мотивації до користування бібліотечною продукцією завдяки постійному інформуванню користувачів про наявність електронних інформаційних ресурсів у бібліотеці.
Бібліотечна реклама не тільки дозволяє інформувати користувачів про бібліотечні ресурси і сервіси, а й створювати цей попит. Таким чином, ефективне використання рекламних заходів дозволяє вирішувати стратегічні і тактичні завдання бібліотеки, пов'язані з її роллю на інформаційному ринку.
Сьогодні бібліотеки мають можливість просувати свій електронний продукт до користувачів, реалізуючи кілька цілей:
- інформування про інформаційні ресурси, бази даних, умови їх отримання;
- заохочення до використання ресурсів та сервісів конкретного бібліотечного закладу.
Реклама електронних інформаційних ресурсів бібліотеки набуває важливого значення у системі інформування бібліотечних послуг і ресурсів. За останні роки бібліотеки почали активно розвивати електронні інформаційні ресурси, створювати власні бібліографічні реферативні та повнотекстові бази даних, надавати інформацію про нові надходження книжок та журналів, впроваджувати нові сервіси для оперативного обслуговування віддалених користувачів.
У Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (НБУВ) рекламування електронних науково-інформаційних ресурсів за допомогою сучасних комп’ютерних та інтернет-технологій здійснюється паралельно у декількох напрямках, що дає можливість найбільш повно охопити користувацьку аудиторію. Інформація про кожний новий електронний ресурс, створений науковими підрозділами НБУВ, відображається у рубриці новин на головній сторінці веб-порталу Бібліотеки, що дає змогу усім зацікавленим швидко і оперативно ознайомитися з новим електронним продуктом. Також інформування користувачів здійснюється на веб-сторінках структурних підрозділів НБУВ, відповідальних за створення нового інформаційного продукту. Крім того, рекламування електронних ресурсів Бібліотеки відбувається через офіційну сторінку НБУВ та сторінки її підрозділів у соціальній мережі Facebook, яке здійснюється Прес-службою НБУВ. Така розгалужена система рекламування ресурсів дає можливість у відносно короткий проміжок часу здійснити інформування достатньо великої кількості користувачів Бібліотеки, а також залучити потенційних користувачів, зацікавлених у її інформаційних продуктах.
Одним з напрямів роботи Центру бібліотечних електронних ресурсів і технологій та його відділів є створення і рекламування нових актуальних електронних науково-інформаційних продуктів. Зокрема, фахівцями відділу технологій дистанційного обслуговування через сторінку підрозділу на веб-порталі НБУВ та головну сторінку веб-порталу НБУВ здійснюється рекламування нових ресурсів. Так, раз у квартал користувачі мають можливість отримати інформацію про нові реферативні огляди, формування яких здійснюється з 2014 року, відповідно до пріоритетних наукових напрямів у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук Національної академії наук України. На сьогоднішній день на веб-порталі НБУВ представлено вісім реферативних оглядів, які охоплюють питання геополітики, демографії, екології, енергетичної безпеки, інтелектуальних інформаційних систем і технологій, нанотехнологій, українського державотворення та культуротворення, а також розвитку “зеленої економіки” як нового напрямку у світовій економічної діяльності.
Також здійснюється рекламування нових розділів та ресурсів, представлених у анотованому тематичному інтернет-навігаторі НБУВ, що являє собою тематичні колекції веб-ресурсів, складені відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки, освіти, культури. Веб-колекції інтернет-навігатора постійно оновлюються, містять тематично згруповану інформацію у вигляді анотації та посилань на найбільш актуальні та інформативні ресурси, серед яких електронні бібліотеки, довідкові видання, освітні ресурси, електронні періодичні видання, книжкові видавництва України, ресурси з мистецтва, популярні пошукові системи, джерела наукової інформації, наукові репозиторії.
На головній сторінці веб-порталу НБУВ та офіційній сторінці Бібліотеки у соціальній мережі Facebook з 2016 року здійснюється рекламування нового корпоративного проекту Центру бібліотечних електронних ресурсів і технологій – Інформаційного порталу «Наука України: доступ до знань». Для користувачів представлено інформацію про мету та завдання проекту, що передбачає корпоративне формування та співробітництво наукових бібліотек та наукових інформаційних центрів України, які долучаються до спільного створення нового ресурсу. Даний проект охоплює наукові бібліотеки та інформаційні центри України шляхом об’єднання наукових електронних ресурсів установ-учасників в єдину платформу. Активне рекламування проекту і представлених на ньому ресурсів дає можливість популяризувати електронні бібліотечно-інформаційні ресурси наукових бібліотек України, підвищити їх рейтинг та доступність серед науковців та вчених України за рахунок використання сучасних бібліотечних та веб-технологій.
Таким чином, реклама електронних ресурсів у Національній бібліотеці України виступає важливою передумовою та запорукою їх ефективного та оперативного використання цільовою аудиторією Бібліотеки. Мережеві комунікації представляють собою достатньо ефективний інструмент реклами електронних ресурсів в інтернет-середовищі, що дає можливість адекватно оцінювати і прогнозувати ситуацію, оперативно обґрунтовувати прийняття рішень про продукування Бібліотекою нових електронних інформаційних ресурсів.