Медична тематика у загальнодержавній реферативній базі даних "Україніка наукова"

ЗаявникГриценко Наталія Олексіївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»
Захід• Семінар: Бібліометричні технології та наукометричні дослідження
Назва доповідіМедична тематика у загальнодержавній реферативній базі даних "Україніка наукова"
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 61:001.102(477)

Медична тематика у загальнодержавній
реферативній базі даних “Україніка наукова”

РБД “Україніка наукова” станом на 22.03.2016 р. нараховує понад 597 тис. записів. Статистика галузевого розподілу публікацій у БД (таблицю розподілу можна подивитися на веб-сайті НБУВ) засвідчує, що серед прореферованих публікацій перше місце посідає тематичний розділ Медицина. Медичні науки, частка якого в інформаційному масиві РБД складає 14,4 % (82 833 записи), а отже, є одним із пріоритетних напрямів розвитку науки. Зважаючи на це, розглянемо видовий розподіл наукових публікацій з медицини у РБД, динаміку їх надходжень за останні десять років, а також періодичні та продовжувані видання, представлені найбільшою кількістю реферативних записів у РБД.
Розглянемо видовий розподіл масиву публікацій з медичних наук.

З діаграми видно, що основним видом документів, який забезпечує зростання інформаційного масиву з медичної тематики, є статті з періодичних та продовжуваних видань (60 431 запис, 73 %), друге місце посідають автореферати дисертацій (15 964 записи, 19 %), третє - книги (6 438 записів, 8 %).
Простежимо динаміку наукових публікацій з медицини, відображених в РБД за останні десять років (2006 – 2015 рр.).

Як видно з діаграми, з 2011 р. спостерігається тенденція поступового зменшення кількості статей з періодичних та продовжуваних видань, тоді як автореферати дисертацій та книги знаходяться стабільно на тих же рівнях без значних коливань. Серед можливих причин такого стану є погіршення фінансування, загальновідомі події в Криму, Донецькій та Луганській областях, адже ці регіони надавали велику кількість наукових публікацій з медичної тематики до РБД. Зважаючи на те, що інформація за 2014 – 2015 рр. ще продовжує надходити, можна не враховувати дані таблиці за цей період.
Тому, метою роботи є визначення заходів щодо подолання негативної тенденції, пов’язаної зі зменшенням надходжень реферативної інформації з медичної тематики.
Вагомий масив реферативної інформації з медицини до РБД надає Національна наукова медична бібліотека України (ННМБ), з якою у ІІ півріччі 2003 р. заключено угоду про співробітництво щодо аналітичного опрацювання періодичних і продовжуваних видань з медицини та суміжних наук - на сьогодні це реферативна інформація про публікації з 10 назв періодичних і продовжуваних видань.
Значну кількість реферативних записів надає Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика (НМАПО) відповідно до укладених у 2014 р. домовленостей про співробітництво – близько 20 назв періодичних та продовжуваних видань (вона є їх співзасновником).
Решта реферативних записів надходить від інших учасників корпоративного проекту зі створення національних реферативних ресурсів – це в основному, редакції наукових медичних часописів та продовжуваних збірників наукових праць.
Загалом на сьогодні опрацьовується більше 110 назв періодичних та продовжуваних видань з медичних наук, близько 20 часописів з суміжних галузей знань (біологія, хімія тощо) та понад 30 журналів з інших галузей знань, в яких досить часто публікуються статті з медичної тематики. Варто зазначити, що в РБД можна виявити ще близько 300 назв періодичних і продовжуваних видань з різних галузей знань (електроніка, електротехніка, кібернетика, приладобудування, наукознавство, педагогіка, психологія, спорт, навіть металургія, транспорт тощо), де міститься хоча б одна публікація з медичної тематики.
Найбільша кількість рефератів представлена виданням “Клінічна хірургія” (співзасновник НМАПО ім. П. Л. Шупика, 3 766 записів), на другому місці – видання “Буковинський медичний вісник” (2 973 записи), на третьому - “Здоровье женщины” (співзасновник НМАПО ім. П. Л. Шупика, 2 835 записів), на четвертому - “Галицький лікарський вісник” (2 387 записів), на п’ятому - “Вестник физиотерапии и курортологии” (2 277 записів).
Таким чином, на підставі аналізу інформаційної взаємодії НБУВ з ННМБ України, НМАПО ім. П. Л. Шупика та іншими учасниками корпоративного проекту ми можемо стверджувати, що організація систематизованої колективної інформаційної співпраці, налагодження кооперативної взаємодії та координації діяльності з такими суб'єктами інформаційної галузі, як наукові установи, видавництва, медичні заклади, наукові бібліотеки сприяє активізації формування реферативних ресурсів та реалізації інформаційного обміну.
Отже, серед головних завдань подальшої реферативної роботи - збереження курсу на аналітичне опрацювання вже визначених наукових видань, активізація роботи в напрямі залучення нових учасників до колективної співпраці зі створення національних реферативних ресурсів з метою найповнішого представлення досягнень і розробок українських учених-медиків в інформаційному просторі.