Публічні бібліотеки громад у розвитку стратегічних комунікацій на регіональному рівні

ЗаявникПальчук Валентина Едуардівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 4. Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації
Назва доповідіПублічні бібліотеки громад у розвитку стратегічних комунікацій на регіональному рівні
Інформація про співдоповідачівCтарший науковий співробітник СІАЗ Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидат наук із соціальних комунікацій
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

В умовах реалізації реформи з децентралізації влади в Україні питання наповнення національного інформаційного простору вітчизняним контентом, обміну інформацією в межах об’єднаних територіальних громад (далі – громади), між громадами в регіонах стало необхідною передумовою розвитку стратегічних комунікацій у загальнодержавному контексті. Роль бібліотек як універсальних соціокомунікаційних центрів в умовах кардинальних реформ, таких як децентралізація влади, активізує реалізацію ряду наукових досліджень щодо розвитку стратегічних комунікацій на регіональному рівні в цей період. Із цими питаннями тісно пов’язана наукова проблематика визначення ролі та місця бібліотек як соціокомунікаційних, соціокультурних центрів, що стають системоутворюючим компонентом інформаційно-комунікаційних просторів громад, трансформуються в місцеві центри обміну громадською думкою, інформацією про реформу місцевого самоврядування й децентралізації влади.
Особливу роль публічні бібліотеки відіграють в умовах економічних, соціальних, політичних і психологічних трансформацій у суспільстві, адже залишаються доступним та безкоштовним джерелом отримання достовірної інформації, інформаційно-комунікаційним простором, місцем доступу до відкритих інформаційних джерел, сервісів електронного урядування тощо. У зв’язку з цим, органи місцевого самоврядування громад перебирають на себе функції надання інформаційно-освітніх, інформаційно-культурних, інформаційно-комунікаційних послуг.
Для громад стає важливим організація оптимального механізму бібліотечного обслуговування жителів, особливо віддалених населених пунктів, визначення ролі бібліотеки в розвитку освітнього, культурного, інформаційно-комунікаційного потенціалу. Органи місцевого самоврядування зосереджують увагу на розширенні бібліотечних послуг з метою формування такого інформаційно-комунікаційного простору, у якому люди отримують можливість комунікувати, здійснювати обмін інформацією, можуть мати доступ до відкритих інформаційних ресурсів, сервісів електронного урядування тощо.
Аналіз реформування закладів культури, зокрема публічних бібліотек, у громадах у процесі реформи з децентралізації влади дав підстави стверджувати, що розвиток бібліотечної галузі, впровадження нових форм бібліотечно-інформаційної діяльності на місцях розпочинається з прагнення безпосередньо інформаційних установ бути затребуваними та потрібними для життєдіяльності людей. Так, публічні бібліотеки громад практикують різні заходи та форми популяризації бібліотечних сервісів, послуг серед населення.
Усі ці та подібні до них практиковані публічними бібліотеками заходи та форми популяризації бібліотечних сервісів, послуг серед населення в поєднанні з організацією масових заходів, зустрічей з відомими особистостями тощо, які можуть зацікавити численну аудиторію, сприяють створенню інформаційно-комунікаційного простору громади. Практика розвитку інформаційної діяльності публічних бібліотек громад показує, що такі простори стають не тільки місцем доступу до відкритих інформаційних джерел, сервісів електронного урядування, а й інформаційно-комунікаційним простором для обміну ідеями, громадської думки, інформацією про реформу місцевого самоврядування та децентралізації влади шляхом підвищення обізнаності громадян з перевагами й здобутками громад, а також кращими практиками, ініціативами та позитивними зрушеннями в розвитку місцевого самоврядування, реформами загальнодержавного значення, досвідом вирішення різних питань місцевого значення тощо.
Інформаційно-комунікаційні простори публічних бібліотек громад привертають увагу місцевих органів державної влади як майданчики для залучення громади до прийняття рішень, активізації громадськості та співпраці з органами місцевого самоврядування, організації інформаційних кампаній для вирішення питань, які не одразу знаходять підтримку серед населення. Така зацікавленість із боку місцевих органів державної влади пов’язана з недостатньо розвинутою мережею стратегічних комунікацій на місцевому рівні між ними та громадськістю.
Особливістю таких інформаційно-комунікаційних просторів у публічних бібліотеках громад є участь в інформаційному процесі не лише публічних бібліотек громад, а й інших суб’єктів інформаційно-комунікаційних просторів, такі як органи місцевого самоврядування, громадськість тощо. Такі підходи організації інформаційно-комунікаційних просторів у публічних бібліотеках громад значною мірою мають потенціал збагачувати стратегічні комунікації на регіональному рівні інформацією про успішний досвід функціонування громад, історію їх створення, унікальні пам’ятки історії, культури, краєзнавчі музеї, мультикультурні традиції, інноваційні методи роботи тощо.