Джерела наукової інформації для забезпечення інтегрованого доступу до зарубіжних та вітчизняних наукових ресурсів

ЗаявникДобра Надія Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»
ЗахідСекція 4. Інтеграція національних наукових ресурсів та інтелектуальний доступ до інформації
Назва доповідіДжерела наукової інформації для забезпечення інтегрованого доступу до зарубіжних та вітчизняних наукових ресурсів
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

В останні роки пріоритетними напрямками роботи бібліотек є формування колекцій веб-ресурсів та представлення тематично згрупованої найбільш актуальної електронної інформації на власних сайтах для оперативної навігації користувачів у масиві електронних ресурсах мережеві Інтернет. Зокрема, з 2014 року у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського було розпочато створення тематичної колекції веб-ресурсів, яка представлена у розділі «Джерела наукової інформації» інтернет-навігатора НБУВ. Формування колекції здійснюється на основі програмного забезпечення САБ “ІРБІС64” у спеціалізованій базі даних, наповнення якої здійснюється на основі параметрів, необхідних для відображення інформації про ресурс в стандартному бібліографічному інтерфейсі. Головною метою колекції є інформування та надання доступу до відібраних тематичних джерел наукової інформації, що значно оптимізує час та зусилля користувачів в процесі інформаційного пошуку. Особлива увага при формуванні даної колекції приділяється змістовному наповненню рубрик. Джерелознавчою базою для формування даного розділу є електронні і довідкові видання, які представлені у мережі Інтернет, а саме: інституційні репозитарії, створені науковими установами, закладами освіти та бібліотеками, сайти наукових журналів відкритого доступу, електронні повнотекстові бібліотеки наукової літератури, сайти енциклопедичних видань тощо.
Основними критеріями оцінки та відбору ресурсів для формування розділу «Джерела наукової інформації» є: змістовне наповнення, наявність повнотекстової, бібліографічної, реферативної інформації.
Принцип вибірковості, який застосовується при формуванні, обумовлений достатньо великою кількістю електронних ресурсів в інтернет-мережі, що потребує постійного моніторингу інформаційних джерел.
На сьогодні веб-колекція «Джерела наукової інформації» охоплює понад 600 анотованих гіперпосилань на світові та вітчизняні електронні ресурси наукової інформації відкритого доступу, які згруповані відповідно до основних наукових напрямів Національної академії наук України. На сьогодні наповнення розділів становить:
• фізико-технічні і математичні науки (математичні науки, фізика і астрономія, інформатика, радіоелектроніка, науки про Землю (геонауки), енергетика, енергозбереження) складає 23,5% від загальної кількості джерел. Тут представлені у відкритому доступі англомовні безкоштовні бази даних з астрономії та космічних технологій; математичні наукові журнали, статті з прикладних фізичних наук, публікації нових експериментальних і теоретичних робіт, що описують фізичні явища в усіх галузях науки, техніки та сучасних технологій; рецензовані статті, присвячені наступним темам: акустика, оптика, біофізика, астрофізика і геофізика, обчислювальна фізика, фізика конденсованих середовищ, інженерна, лазерна, квантова та медична, фізика напівпровідників і приладів, фізика твердого тіла, просторова фізика, та інше.
• хімічні і біологічні науки (хімічні науки, біологічні науки, медицина) – 14% від загальної кількості джерел. Розділ містить зібрання ресурсів, в яких представлені наукові фахові журнали відкритого доступу в галузі медичних наук, з хімії та фармакології англійською мовою; рецензовані біологічні наукові журнали, що містять сучасні дослідження у галузях суспільної охорони здоров'я, міжнародного розвитку, тропічної медицини, продовольчої та харчової безпеки; рецензовані інноваційні дослідження, які представляють інтерес для широкої аудиторії вчених у всіх областях біології рослин, пошукові системи по хімічних ресурсах, бази даних медичних журналів тощо.
• соціальні і гуманітарні науки (економічні науки, історичні науки, соціологічні науки, політико-правові науки, філософські науки, науки про людину (психологія педагогіка), мовознавство та літературознавство) є найбільш наповненим розділом – 37,5% від загальної кількості джерел, що включає відкриті репозиторії повнотекстових наукових документів з сільськогосподарської та прикладної економіки, які містять робочі документи, матеріали конференцій, журнальні статті; бази даних реферативних оглядів статей з економіки, філософії, мовознавства; пошукові портали з економіки; покажчики на допомогу усім, хто вивчає проблеми економіки; віртуальні виставки літератури з питання економіки, історії, філософії, психології, літературознавства; наукові реферативні огляди з питань економіки; архіви рідкісних видань та рукописів для науки та освіти; надається доступ до текстів авторефератів дисертаційних робіт з питань історії та інше.
• У розділі сільськогосподарські науки, наповнення якого складає 4% від загальної кількості джерел, представлені бази даних документів, статистики та мультимедійних матеріалів з сільського господарства та технологій; повнотекстові матеріали, які містять книги, атласи, наукові статті, інформаційно-довідкову інформацію, енциклопедії з сільського господарства; електронні колекції наукової та науково-популярної інформації історичної тематики; бібліографічні списки видань тощо.
• Розділ політематичні ресурси складає 21% від загальної кількості джерел де зібрані електронні колекції, які розміщені у рубриках «Видання бібліотеки», «Ресурси бібліотеки», «Електронні колекції», або «Електронні ресурси» на головних сторінках сайтів Національних галузевих бібліотек, обласних універсальних наукових бібліотек, науково-дослідних інститутів НАН України: бібліографічні покажчики, тематичні покажчики виставок, посилання на доступ до повних текстів довідкових видань, низки наукових творів з різних галузей знання.
Для зручності користування ресурси, які представлені у вищеназваних розділах, згруповані за видами, з них:
• 68,5% складають повнотекстові матеріали (відкриті репозиторії повнотекстових наукових документів, наукові журнали відкритого доступу, безкоштовні бази даних відкритого доступу, пошукові портали, онлайн бібліотеки літератури, довідкові видання (е-енциклопедії, довідники, словники), карти тощо);
• 21% складають бібліографічні матеріали (бібліографічні бази даних, е-каталоги і картотеки тощо);
• 10,5% – реферативні матеріали (бази даних реферативних оглядів статей, тематичні реферативні огляди, віртуальні тематичні виставки літератури тощо).
Формування тематичних колекцій веб-ресурсів «Джерела наукової інформації», як зазначає Попик В. І., запезпечує інтегрований доступ до наукових ресурсів вітчизняним вченим. Створення навігаційного інструменту для удосконалення доступу до зовнішніх наукових інформаційних джерел значно розширює діапазон інформаційних послуг наукової бібліотеки. Представлений науково-інформаційний ресурс на веб-порталі НБУВ є одним з найбільш запитуваних у користувачів, що передбачає постійне поповлення його інформаційної складової (за час функціонування до нього звернулись понад 5 тис. користувачів, було здійснено понад 46 тис. інформаційних запитів).