Внесок Івана Кревецького у розбудову фондів україніки бібліотеки Наукового товариства ім. Шевченка

ЗаявникЧерниш Наталія Івaнівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСемінар: Архівна та рукописна наукова спадщина: сучасні особливості формування та використання
Назва доповідіВнесок Івана Кревецького у розбудову фондів україніки бібліотеки Наукового товариства ім. Шевченка
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

Висвітлено головні напрями формування фонду україніки у бібліотеці Наукового товариства ім. Шевченка у період керівництва нею І. Кревецького – видатного українського вченого, бібліолога. Основну увагу приділено створенню відділу українських рукописів, організації книгообміну між Науковим товариством ім. Шевченка та іншими авторитетними світовими науковими осередками, налагодженню випусків «Desiderata», придбанню необхідних видань у книгарнях європейських країн. Показано особистий внесок І. Кревецького у створення унікальної збірки українських друків та рукописів, що не втратила своєї виняткової цінності й нині.