НЕАКТУАЛІЗОВАНА ПРАЦЯ ВАСИЛЯ БАЗИЛЕВИЧА: ДО СТВОРЕННЯ БІОБІБЛІОГРАФІЇ ІСТОРИКА

ЗаявникВойцехівська Ірина Нінелівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 6. Біографіка та біобібліографія як інформаційно-комунікативний ресурс суспільно-політичних і культурних трансформацій
Назва доповідіНЕАКТУАЛІЗОВАНА ПРАЦЯ ВАСИЛЯ БАЗИЛЕВИЧА: ДО СТВОРЕННЯ БІОБІБЛІОГРАФІЇ ІСТОРИКА
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

Досліджується текст лекцій В. Базилевича з курсу геральдики, який вчений викладав у 1918–1923 рр. у Київському археологічному інституті. Аналізується змістове насичення лекційного курсу історика, виокремлюються базові питання в розвитку геральдичної науки. Акцентується увага на актуальних проблемах, пов’язаних із сучасними поглядами та оціночними критеріями геральдистів. Поетапно розглядаються роль та місце гербових знаків на пам’ятках історії та культури, підкреслюються характерні особливості українських гербових знаків, їх традиції та символічне значення.