Правові напрями діяльності провідних та обласних наукових бібліотек України

ЗаявникБлажкевич Андрій Львович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»
ЗахідСекція 3. Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій
Назва доповідіПравові напрями діяльності провідних та обласних наукових бібліотек України
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Сьогодні українські бібліотеки найбільш доступні установи, які володіють певними документно-інформаційними ресурсами з питань права і забезпечують реалізацію конституційного права людини на інформацію. Діяльність щодо надання доступу до достовірної, повної та оперативної правової інформації, зокрема поширення офіційних правових документів органів державної влади та місцевого самоврядування, сприяє підвищенню рівня правової інформованості різних верств суспільства та має на меті формування у громадян високого рівня правової культури.
Значну роботу з питань надання правової інформації громадянам України проводить Національна юридична бібліотека (далі – НЮБ) Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
Пріоритетними напрямами діяльності НЮБ є сприяння утвердженню й розвитку національної правової традиції, розширення доступу до правових інформаційних ресурсів усім категоріям громадян, ефективне використання цих ресурсів у практиці суспільного життя з метою розвитку демократичних основ державного управління та демократизації українського суспільства.
Основні завдання НЮБ – це акумуляція у бібліотечних фондах правової інформації на всіх видах носіїв; забезпечення ефективного доступу до документного, наукового, інформаційно-аналітичного ресурсу правової та необхідної в реалізації правових відносин суміжної з нею іншої інформації; сприяння вдосконаленню комплектування фондів НБУВ новою правовою інформацією; організація представлення інформаційних ресурсів, що відображають національну правову традицію; здійснення навігаторських функцій в інтересах замовників по вітчизняних ресурсах правової інформації та відповідних ресурсах інтернет-інформації; сприяння реалізації національно-освітніх та науково-популярних програм у сфері правового забезпечення розвитку суспільства.
Для виконання основних завдань НЮБ формує довідково-інформаційні фонди та банки даних документально-інформаційних ресурсів, які містять правову інформацію; бере участь у внутрішньодержавному та міжнародному обміні інформацією з правових питань; проводить культурно-просвітницьку діяльність, організовує лекторії, читацькі, наукові конференції, «круглі столи», тощо; надає в установленому порядку організаційні, методичні, консультаційні та інші послуги (в тому числі платні); співпрацює з іншими бібліотеками України незалежно від їх підпорядкування, а також навчальними закладами, науково-дослідними (науково-технічними) установами України та інших держав; проводить іншу діяльність, що випливає з її основних завдань.
Таким чином, НЮБ НБУВ проводить величезну роботу з надання правової інформації в контексті забезпечення сучасних потреб громадянського суспільства.
Національна парламентська бібліотека України (НПБУ) також працює в напрямку подання правової інформації для громадян. На виконання важливої місії правового просвітництва у НПБУ в 2009 році створено Центр правової інформації, діяльність якого спрямована на повне розкриття фонду юридичної літератури НПБУ та надання доступу до електронних ресурсів правового змісту. Основне завдання Центру – розширення можливостей вільного доступу громадян до інформації правового характеру та удосконалення процесів обслуговування користувачів правовими ресурсами на основі використання як традиційних, так і нових бібліотечно-інформаційних технологій.
Центр здійснює комплекс послуг з надання кваліфікованої допомоги користувачам бібліотеки і населенню міста у використанні правових інформаційних ресурсів, надає доступ громадянам до правових баз даних (БД), пропонує допомогу у пошуку інформації, здійснює запис на електронні носії, а також пропонує юридичну допомогу.
В обласних наукових бібліотеках також працюють Центри правової інформації, які допомагають одержати безкоштовні юридичні консультації, зокрема бійцям АТО, проводять виставки літератури з питань права, а також допомагають користувачам з підбором правової літератури.
Так, зокрема, в Одеській національній науковій бібліотеці імені М. Горького працює Центр правової інформації, який запрошує користувачів бібліотеки та всіх бажаючих отримати індивідуальні безкоштовні юридичні консультації. Консультаційні послуги надають провідні юристи. Бібліотека проводить правові просвітницькі заходи у формі відкритих лекцій для школярів середнього та старшого віку, для курсантів Військової академії; науково-практичні семінари з питань авторського права для бібліотекарів; інформує щодо прав та пільг для учасників АТО, необхідних документів для отримання статусу учасника бойових дій, нормативно-правові акти, що регулюють пільги та соціальні гарантії учасників АТО.
В Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка у жовтні 2010 року при відділі суспільних та гуманітарних наук також відкрили Центр правової інформації, який співпрацює з Головним управлінням юстиції у Чернігівській області, Юридичною клінікою інституту права, соціальних технологій та праці, спеціалісти яких два рази на місяць (кожного 2-го та 4-го четверга) надають безкоштовні юридичні консультації користувачам бібліотеки.
Основні завдання Центру правової інформації Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки – це взаємодія з державними органами влади, громадськими організаціями, вищими учбовими закладами; надання можливості навчанню та самостійному пошуку законодавчої інформації на урядових сайтах та електронній законодавчій базі; підбір літератури за темами; консультації спеціалістів; підбір веб-сайтів на теми правового та соціального характеру.
Мережа Центрів правової інформації та консультацій наразі налічує 42 Центри в 20 регіонах України.
Центри правової інформацій на сьогодні, зокрема, діють у Львівській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Луганській, Полтавській, Дніпропетровській областях.
В обласних бібліотеках створено також пункти доступу громадян до офіційної інформації, мета яких - вільний доступ та спроможність пошуку офіційної інформації при допомозі мережі Інтернет. Пункти доступу громадян задовольняють будь-які запити стосовно законотворчого процесу Кабінету Міністрів України, Верховної Ради, місцевих органів влади.
Основними критеріями Пунктів доступу громадян бібліотеки є: інформація про діяльність органів влади: доступ, пошук, консультація.
Отже, підсумовуючи результати нашого дослідження, визначимо основні напрями діяльності з правової тематики мережі обласних наукових бібліотек: це, насамперед, розширення доступу до правових інформаційних ресурсів усім категоріям громадян, ефективне використання цих ресурсів з метою розвитку демократичних основ державного управління та демократизації українського суспільства; створення в бібліотеках Центрів правової інформації, які допомагають одержати безкоштовні юридичні консультації, зокрема бійцям АТО, проводять виставки літератури з питань права, а також допомагають користувачам з підбором правової літератури; створення пунктів доступу громадян до офіційної інформації, мета яких - вільний доступ та спроможність пошуку офіційної інформації при допомозі мережі Інтернет.