Вплив авторитетної роботи на процес наукового редагування традиційних каталогів:уніфікація найменувань установ та імен осіб особливих категорій

ЗаявникТкаченко Олександра Петрівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»
ЗахідСекція 4. Інтеграція національних наукових ресурсів та інтелектуальний доступ до інформації
Назва доповідіВплив авторитетної роботи на процес наукового редагування традиційних каталогів:уніфікація найменувань установ та імен осіб особливих категорій
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Упродовж останніх десятиліть в Україні активно відбувається інформатизація бібліотек. Створення власних електронних каталогів є пріоритетним напрямом їх роботи. Але паралельно з цими процесами багато книгозбірень продовжує вести традиційні карткові каталоги.
Напрацьований світовий досвід показує, що до проведення повної ретроконверсії традиційних карткових каталогів в електронну форму, створення повноцінних бібліографічних записів, традиційні карткові каталоги залишаються єдиним цінним довідково-пошуковим ресурсом бібліотеки. І тому підтримка їх в актуальному стані та проведення наукового редагування є важливим завданням. Співробітники групи з організації та ведення алфавітних каталогів Відділу наукового опрацювання документів докладають максимум зусиль для підтримання карткових каталогів у належному інформативному та фізичному стані.
Робота групи організації та ведення алфавітних каталогів неперіодичних видань скерована на подальше формування традиційних бібліотечно-інформаційних ресурсів Бібліотеки. Це, насамперед, здійснення комплексу робіт з наукової організації та ведення карткових алфавітних каталогів неперіодичних видань, надрукованих кириличним шрифтом, поточне редагування та наукове редагування інформаційних карткових масивів у відповідності до даних авторитетних файлів авторів особливих категорій та найменувань установ. У даному контексті координація та інформаційно-методична підтримка для ефективного здійснення наукового редагування каталогів набувають особливого значення. Інтеграція авторитетних даних у процес наукового редагування карткових каталогів – це приклад інтелектуального взаємозбагачення додаткових сервісів для користувачів як традиційних так і цифрових інформаційних ресурсів. Так, у процесі редагування назв деяких установ («Харківський політехнічний інститут», національний технічний університет; Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова) у карткових алфавітних каталогах було виявлено бібліографічні записи під заголовком таких варіантів назв цих установ, яких не було у переліку даних авторитетних файлів. Тож, у процесі наукового редагування відбувся своєрідний обмін інформацією між традиційним картковим та сучасним цифровим інформаційними ресурсами.
Формування інформаційно-пошукової системи бібліотеки у будь-якій формі (електронній чи картковій ) – це важливий і відповідальний процес, який вимагає значних зусиль кваліфікованих спеціалістів. У вимірі світового досвіду на цю діяльність витрачають значні кошти, зокрема на оплату праці висококваліфікованих фахівців-каталогізаторів. Адже без ефективної системи каталогів будь-яка бібліотека з найбагатшими фондами – лише сховище цінної, але недоступної для користувачів інформації.
Наукове редагування заголовків бібліографічних записів у центральних алфавітних каталогах НБУВ на основі авторитетних записів імен осіб особливих категорій та назв установ і організацій є важливою складовою ефективного використання цифрових технологій для підвищення рівня обслуговування користувачів традиційних каталогів. Однак, складні умови сьогодення, ситуація з фінансовим та кадровим забезпеченням НБУВ, на тлі посилення вимог щодо наукового опрацювання потоку документально-інформаційного ресурсу, ускладнює подальше інформативне та фізичне утримання карткових каталогів на належному рівні. Наукове редагування карткових каталогів здійснюється занадто повільно, вибірково і суттєво не впливає на якість обслуговування користувачів Бібліотеки.
Здійснена робота створює передумови для подальшого проведення ефективної ретроконверсії карткових каталогів в електронну форму відповідно до сучасних функціональних вимог до бібліографічних записів, необхідною складовою яких є точки доступу до інформації (назви колективів, імена осіб, предметні рубрики тощо).