Колекції як інформаційний ресурс у бібліотеках наукових установ НАН України

ЗаявникПолякова Олена Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»
ЗахідСекція 1. Наукові бібліотеки: основні напрями інтеграції з закладами освіти, науки та культури
Назва доповідіКолекції як інформаційний ресурс у бібліотеках наукових установ НАН України
Інформація про співдоповідачівСокур Олена Леонідівна, м. н. с., НБУВ
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Полякова О. В., голов. бібліотекар, НБУВ
Сокур О. Л., мол. наук. співроб., НБУВ
Колекції як інформаційний ресурс у бібліотеках наукових установ НАН України
Розкриття інтелектуальних надбань, створених нашими співвітчизниками є важливим завданням бібліотек для встановлення історичного минулого. Дослідження бібліотечного зібрання вченого дає змогу встановити коло його інтересів, професійну зацікавленність власника та базу його наукової діяльності, а також є важливим свідком і цінним джерелом інформації про події, людей. На даному етапі нагальною потребою є введення цих інформаційних ресурсів до наукового обігу, адже історико-культурна спадщина не може залишатися недоступною, вона повинна функціонувати в науці та суспільній свідомості.
У рамках наукової теми Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського «Організація бібліотечно-інформаційних ресурсів як складова формування вітчизняного інтегрованого інформаційного простору» (2014–2016 рр.) здійснювалося дослідження з виявлення унікальних книжкових зібрань і особистих колекції видатних українських учених у фондах бібліотек наукових установ НАН України. З метою вивчення стану колекцій та особистих бібліотек, їх обліку, наукового опрацювання, збереження та відображення на сайтах установ у 2014 р. було розроблено спеціальний додаток до щорічного наукового звіту. Після опрацювання заповнених додатків створено перелік особистих бібліотек та колекцій, які зберігаються у фондах бібліотек мережі.
Аналіз засвідчив, що в фондах бібліотек 42 наукових установ НАН України зберігається 95 зібрань – персональних колекцій та особистих бібліотек видатних українських учених ХІХ–ХХІ ст.
Унікальні книжкові зібрання, які формувалися протягом життя вченими, є ядром фондів бібліотек і відображають такі тематики:
– природничі науки – 49;
– техніка. Технічні науки – 12;
– сільське та лісове господарство. Сільськогосподарські та лісогосподарські науки – 3;
– охорона здоров’я. Медичні науки – 6;
– суспільні та гуманітарні науки – 25.
У академічних бібліотеках колекції представлені таким чином:
– виокремлено 82 колекції у 35 наукових установах;
– внесено до ЕК 25 колекцій;
–власні зібрання чотирьох учених у бібліотеці Інституту зоології знаходяться в загальному фонді, лише виокремлено картки в картотеці та внесено бібліографічні описи до ЕК;
– на стадії опрацювання – чотири особисті бібліотеки в трьох наукових установах;
– не опрацьовано дев’ять колекцій у шести наукових установах, видання розпорошені в фондах. Колекції можливо повністю виокремити та опрацювати при проведенні впорядкування або переобліку фонду.
У Радіоастрономічному та інститутах біохімії і математики функціонують кабінети-музеї академіків С. Я. Брауде, О. В. Палладіна, М. М. Крилова, де поряд з експонатами представлені особисті бібліотеки вчених.
Державний природознавчий музей НАН України Львова – один з найстаріших та найбагатших за науковими природничими фондами в Європі. Книги і документи з Поторицької бібліотеки Дідушицьких є частиною музейної колекції та частиною виставки «Клейноди колекції ординації Дідушицьких зі Львова».
У результаті моніторингу сайтів наукових установ, зокрема, бібліотечних сторінок було виявлено інформацію про наявність колекцій, особистих бібліотек, кабінетів-музеїв у бібліотеках інститутів мистецтвознавства, фольклористики та етнології (11 колекцій), металофізики (7), ГАО (4), зоології (4), клітинної біології та генетичної інженерії (4), філософії (3), експериментальної патології, онкології і радіобіології (2), електродинаміки (1), мікробіології і вірусології (1), фізіології (1), біохімії (1), електрозварювання (1), геологічних наук (1), гідробіології (1), Державного природознавчого музею (2), Радіоастрономічного інституту (1). На сайті Державного природознавчого музею подано повну інформацію про всю колекцію музею, в т. ч. і про книги із Поторицької бібліотеки Дідушицьких, які там знаходяться. Бібліотекою Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології подано коротку інформацію про всі 11 колекцій, представлено найцінніші та рідкісні видання з них.
Фонди бібліотек наукових установ НАН України щорічно поповнюються новими цінними книжковими зібраннями видатних вітчизняних науковців. Продовжує надходити література до колекцій та особистих бібліотек видатних учених і науковців сучасності, які зберігаються в фондах бібліотек: Б. Є. Патона (Інститут електрозварювання), Я. С. Яцківа (Головна астрономічна обсерваторія), Б. В. Моргуна (Інститут клітинної біології та генетичної інженерії), Г. С. Сухобрус (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології), Т. М. Черевченко (Національний ботанічний сад) тощо. Отже, Перелік потребує систематичного вивчення, доопрацювання та представлення його на порталі НБУВ з метою доступності широкому загалу.