Біобібліографічні посібники Національної історичної бібліотеки України

ЗаявникПриліпко Тетяна Аркадіївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»
ЗахідСекція 5. Біографіка, біобібліографія та біографістика в науково-комунікаційному просторі незалежної України
Назва доповідіБіобібліографічні посібники Національної історичної бібліотеки України
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

«Людські долі є основним складником історичного процесу» [1]. Біографіка, як спеціальна історична дисципліна, вивчає безпосередньо «людину в історії, в усіх проявах її існування» [2].
Головною науковою інституцією, яка займається питаннями біографіки і біографістики в Україні, є Інститут біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. У доповіді його директора, Володимира Попика, було наголошено, що саме бібліотеки повинні стати центрами формування ресурсів біографічної інформації, вони «мають традиції збирання тематичних колекцій біографічних видань, створюють бібліографії та біобібліографії, бази біографічних даних» [6].
Пріоритетним напрямом діяльності Національної історичної бібліотеки України (НІБУ) є формування баз даних з історії України та укладання бібліографічних покажчиків, серед яких і біобібліографічні – «Стрельский Вячеслав Ильич» (1987), «Пономаренко Лідія Антонівна – історик, києвознавець, топоніміст» (2012), підготовлені спільно з Інститутом історії України.
До 100-річчя рід дня народження Петра Тимофійовича Тронька фахівцями НІБУ було створено базу даних «Тронько Петро Тимофійович – історик, краєзнавець», в якій зібрано інформацію про наявні в бібліотеці праці академіка і матеріали про нього. Нині вона містить понад 500 бібліографічних записів.
Серія видань «Національна історична бібліотека в особах», що налічує вже вісім випусків, висвітлює внесок окремих працівників як у розвиток і діяльність НІБУ, так і всієї бібліотечної галузі країни. Серед них: Макаренко Лерій Леонідович, Комська Алла Миколаївна, Навроцька Валентина Дмитрівна, Кисельова Валентина Павлівна.
Наразі цей список доповнився новим покажчиком «Людмила Павличенко – воїн, історик, громадянин». У 2016 року на державному рівні відзначається пам’ятна дата – 100 років від дня народження Людмили Павличенко, снайперки часів Другої світової війни, Героя Радянського Союзу. Ми звернулися до цієї теми не випадково, оскільки вона – колишня співробітниця нашої Бібліотеки.
Робота над виданням розпочалася у 2011 році зі створення бази даних «Людмила Павличенко», яка стала основою даного покажчика. У ньому зібрано публікації за 1942-2016 роки (всього 241 бібліографічний запис): книги, монографії, публікації із збірників, періодичних та продовжуваних видань, серед яких друковані праці Людмили Павличенко, а також дослідження, що відображають її біографію, військову, дипломатичну, наукову та бібліотечну діяльність. Джерелами відбору документів стали фонди НІБУ, бібліотеки «Національного музею історії України у Другій світовій війні», Білоцерківської міської ЦБС, Музею київського заводу «Арсенал» та Інтернет ресурси.
Структурно покажчик складається з передмови упорядників, вступного слова професора, доктора історичних наук Олександра Євгеновича Лисенка та 6 тематичних розділів.
У першому розділі в хронологічному викладі подано основні дати життя та діяльності Людмили Павличенко. Другий – включає її творчі напрацювання (спогади, автограф, листи, публікації у періодичних виданнях), значна кількість яких представлена у фонді НІБУ [5; 7, с. 9]. Третій розділ, «Джерела про життєвий і творчий шлях Людмили Павличенко», містить загальні матеріали та низку тематичних підрозділів і рубрик: «Дитинство», «Робота на київському заводі «Арсенал» та одеському заводі», «Навчання у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка», «Діяльність в Історичній та Одеській науковій бібліотеках» [3, 4], «Участь у військових діях» (оборона Одеси та Севастополя) та «Дипломатична місія», де зібрані документи про її перебування в США, Канаді, Великобританії як «народного дипломата».
Четвертий розділ презентує джерела з повсякденного життя в мирний період та на фронті. У своїх мемуарах Людмила Павличенко відтворила повсякденне буття дитячих років, проживання у Києві, незабутні студентські роки, побутові та культурні запити військових на передовій, особисте життя, свої уподобання.
П’ятий розділ присвячено «Вшануванню пам'яті Людмили Павличенко». Він містить ряд тематичних підрозділів, а саме: «Музеї», «Меморіальні дошки», «Мистецтво».
Покажчик завершується розділом «Довідкові видання», в якому зібрано основні інформаційні видання про Людмилу Павличенко. Знайти потрібну інформацію допоможуть «Іменний» та «Географічний» покажчики.
Це видання спрямоване, перш за все, на вшанування пам’яті про нашу героїчну землячку, захисника батьківщини Людмилу Павличенко, а також на популяризацію інформації про неї.

Література
1. Ісаєвич Я.Д. Біографічний словник – національний пріоритет / Я. Д. Ісаєвич // Укр. біограф істика : зб. наук. праць. – Київ, 1996. – Вип. 1. – С. 7.
2. Ківшар Т.І. Українська бібліотечна біографіка ХХ – початку ХХІ ст..: етапи й тенденції розвитку / Т.І Ківшар // Укр. біографістика : зб. наук. праць. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 99.
3. Літопис Національної історичної бібліотеки України (1939-2014 рр.) : до 75-річчя Історичної бібліотеки [Текст] / Нац. іст. б-ка України ; упоряд. С. Смілянець ; ред.: А. Скорохватова, Т. Кудласевич, О. Михайлова ; відп. за вип. А. Скорохватова ; граф. дизайн обкл., комп'ют. верстка К. Г. Таранюка-Русанівського. - Київ, 2014. - 113 с.
4. Одеська державна наукова бібліотека імені М. Горького, 1829-1999 [Текст] : бібліогр. покажчик / Одес. держ. наук. б-ка ім. Максима Горького ; упоряд.: Л. О. Кольченко, О. Г. Кушнір, Т. І. Олейникова ; редкол.: О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) та ін. ; ред. М. Л. Десенко. - Одеса, 2004. - 427 с.
5. Павличенко Л.М. Я – снайпер. В боях за Севастополь и Одессу [Текст] / Л. М. Павличенко ; слово к читателям, сост., коммент. А. И. Бегуновой ; ред. К. К. Семенов. - Москва : Вече, 2015. - 384 с. : портр., ил. - (Военные мемуары, 1941-1942).
6. Попик В. І. Ресурси біографічної інформації у сучасному гуманітарному просторі : Восьмі Біографічні читання, присвячені пам’яті засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень НБУВ доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чишка (1951–2003) / В. І. Попик, Н. І. Любовець // Укр. біограф істика : зб. наук. праць. – Київ, 2012. - Вип. 9. - С. 414-415.
7. Приліпко Т. Легендарний снайпер Людмила Павличенко : електронний ресурс Національної історичної бібліотеки України [Текст] / Т. Приліпко // Вісн. Книжк. палати. - 2015. - № 5. - С. 8-9. - Бібліогр.: 6 назв.