Взаємоузгодження різних бібліотечних класифікацій у методично-пошуковому апараті наукової бібліотеки

ЗаявникМедвідь Тетяна Станіславівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»
ЗахідСекція 4. Інтеграція національних наукових ресурсів та інтелектуальний доступ до інформації
Назва доповідіВзаємоузгодження різних бібліотечних класифікацій у методично-пошуковому апараті наукової бібліотеки
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Одним з основних завдань сучасних наукових бібліотек держави є створення єдиного всеукраїнського інформаційного простору та інтеграція його у світовий бібліотечний простір, що передбачає вирішення певної низки питань, у тому числі визначення відповідності між рубриками різних бібліотечних класифікацій з метою надання універсальності інформаційно-пошуковим мовам бібліотеки (ІПМ).
У Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (НБУВ) тривають роботи з удосконалення Рубрикатора НБУВ – ІПМ, створеної з метою забезпечення багатоаспектного інтелектуального пошуку інформації на основі організації інформаційних ресурсів за принципом наукової класифікації. Особливістю бази даних «Рубрикатор – скорочений варіант» є те, що вона містить індекси Універсальної десяткової класифікації (УДК), яка є міжнародною системою класифікації документів, що відповідає найістотнішим вимогам до класифікації (міжнародність, універсальність) та надає можливість відображати новітні досягнення науки та техніки без будь-яких суттєвих змін у її структурі. Визначення взаємоузгодженності між скороченим варіантом Рубрикатора НБУВ і УДК сприятиме забезпеченню оперативного та ефективного інтелектуального пошуку інформації.
Скорочений варіант Рубрикатора НБУВ охоплює всі розділи знань і за деталізацією відповідає робочим таблицям бібліотечно-бібліографічної класифікації для масових бібліотек (ББК). Такий варіант Рубрикатора НБУВ цілком достатньо використовувати для організації систематичних каталогів спеціалізованих відділів бібліотек, для наукових бібліотек, фонди яких становлять невелику кількість примірників, також для упорядкування бази повнотекстових електронних інформаційних ресурсів. Одночасне занесення індексів ББК і УДК до скороченого варіанта Рубрикатора НБУВ допомагає не тільки орієнтуватись у цих двох класифікаціях, а й визначає взаємозв’язок між рубриками класифікаційних схем.
Так, наприклад, рубриці скороченого варіанта Рубрикатора НБУВ «У9(4УКР) Економіка України» відповідає рубрика УДК «33 Економіка. Економічні науки». Для відображення територіального аспекту, а саме позначення України, приєднуємо до індексу «33» загальний територіальний визначник (477). Отримуємо підрозділ: «33(477) Економіка України».
Рубриці скороченого варіанта Рубрикатора НБУВ «У9(4УКР)0-96 Відтворення. Економічний розвиток. Економічне зростання» в цілому відповідає рубрика УДК «330.3 Динаміка економіки. Економічний розвиток», яка, своєю чергою, містить такі рубрики:
330.31 Кругообіг в економіці. Відтворення
330.32 Нове формування капіталу. Приріст капіталу. Розширене відтворення
330.33 Циклічність відтворення. Економічні цикли
330.34 Економічний розвиток
330.35 Економічне зростання
330.36 Пропорційність економіки
Але детальний аналіз змістового наповнення цих рубрик дозволяє виявити певні розбіжності між структурою УДК і скороченого варіанта Рубрикатора НБУВ. Наприклад, питання балансу народного господарства розглядається в УДК не під індексом «330.3 Динаміка економіки. Економічний розвиток», а в рубриці «330.532 Баланс економіки», підпорядкованій іншому підрозділу – «330.53 Баланс економіки. Суспільний рахунок. Національні рахунки».
Порівнюючи змістове наповнення рубрик Рубрикатора НБУВ «У9(4УКР)21 Державне регулювання. Управління» та «У9(4УКР)23 Планування народного господарства» з рубриками УДК, бачимо їх повну відповідність рубриці УДК «338.2 Економічна політика. Управління економікою. Економічне планування», яка містить детальніші рубрики:
338.23 Особлива економічна політика
338.24 Управління економікою
338.26 Економічні плани. Економічне планування
Саме таке пересічення змісту між рубриками двох класифікацій забезпечує ефективний багатоаспектний тематичний пошук інформації.
Поряд з тим, зустрічаються рубрики скороченого варіанта Рубрикатора НБУВ, яким відповідають одна або декілька рубрик УДК, зібрані у різних розділах згаданої класифікації. Так, наприклад, рубриці скороченого варіанта Рубрикатора НБУВ «У9(4УКР)29 Економіка підприємства в Україні» відповідає за змістом рубрика УДК «658 Організація комерційних та приватних підприємств. Організація торгівлі», яка розглядає організаційні та техніко-економічні питання щодо економіки окремих підприємств. Але належить вона не до розділу «33 Економіка. Економічні науки», а до розділу «65 Організація та управління підприємствами зв’язку, транспорту, торгівлі, поліграфії. Бухгалтерська справа, рахівництво. Паблік рилейшнз. Зв’язок з громадськістю».
Цікавим прикладом є відповідність рубрики «У9(4УКР)30 Економіка промисловості України» розділу «У9(4УКР) Економіка України» Рубрикатора НБУВ, де збираються документи з різних галузей промисловості (важкої, легкої, оборонної, гірничої, металургійної, паливної, машинобудівної, хімічної, харчової, поліграфічної) рубрикам УДК. Так, в УДК документи, в яких розглядаються загальні питання з економіки промисловості, збираються під рубрикою «338.45 Економіка промислового та кустарного (ремісничого) виробництва», яка містить наступні індекси:
338.45.01 Теорія промислової політики. Індустріальна економіка
338.45.02 Адміністративні та інші аспекти
338.45:621 Економіка галузей машинобудування
338.45:66 Економіка хімічної промисловості
Але деякі конкретні питання економіки виробничих процесів можуть збиратися в інших розділах під відповідними індексами, наприклад: «66.012 Контроль, керування і регулювання виробничих процесів. Вихід. Продуктивність. Економіка хімічної технології», «669.162.27 Економіка і продуктивність доменної печі» тощо.
Поряд з цим, деякі питання харчової промисловості в УДК розглядаються в розділі «63 Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство. Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство». Зокрема такі, як:
637.1 Молочна промисловість в цілому
637.2 Масло та маслоробство
637.3 Сир та сироварство
637.52 Оброблені, консервовані та варені м’ясні продукти. Домашня м’ясна продукція
Таку відмінність між рубриками скороченого варіанта Рубрикатора НБУВ і рубриками УДК можна пояснити використанням різних ознак, які застосовуються при діленні на певні розділи та методикою індексування.
Отже, підвищення якісного рівня ІПМ бібліотеки потребує акцентування уваги на визначенні взаємоузгодженості змістової складової рубрик бібліотечних класифікацій. Задіяння двох класифікацій (скороченого варіанта Рубрикатора НБУВ і УДК одночасно), а також їх взаємопов’язаності, стає ефективним інструментом тематичного інтелектуального пошуку і важливим компонентом лінгвістично-методичного забезпечення автоматизованої бібліотечної технології, що, своєю чергою, сприяє інтегруванню інформаційного потенціалу бібліотеки до світового інформаційного простору.