Мультимедійні бездротові технології в бібліотечних мережах

ЗаявникГах Ігорь Петрович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 4. Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації
Назва доповідіМультимедійні бездротові технології в бібліотечних мережах
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 025.5:004.72 – 028.63:621.39
Гах Ігорь Петрович,
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна

МУЛЬТИМЕДІЙНІ БЕЗДРОТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІБЛІОТЕЧНИХ МЕРЕЖАХ

Розглянуто питання функціонування мультимедійних бездротових технологій в сучасних цифрових бібліотечних мережах, стандарти передачі в них даних . Висвітлено проблеми автоматизації та інформатизації бібліотечного середовища, акцентовано увагу на актуальності та затребуваності досліджень, які доповнюють та конкретизують питання недоліків та переваг використання технологій Wi-Fi в бібліотеках.
Ключові слова: бібліотеки, інформаційно-бібліотечне середовище, мультимедійна інформація, мультимедійні технології, цифрові мережі з інтеграцією послуг, бездротові технології, Wi-Fi-мережі, Wi-Fі-зони, стандарти передачі даних, потоки даних, мережеві протоколи, безпека даних.

Аналіз публікацій, присвячених проблемам автоматизації та інформатизації бібліотечного середовища, дозволяє зробити висновок щодо актуальності та затребуваності досліджень, що доповнюють та конкретизують висвітлення питання недоліків та переваг використання технологій Wi-Fi в бібліотеках.
Всесвітня тенденція до розширення зон Wi-Fi обумовлена рядом важливих факторів, таких як прискорення передачі інформаційних повідомлень, можливість швидкого обміну інформацією між користувачами, можливість миттєвого одержання інформації з будь-якої точки земної кулі.
Wi-Fi – загальновживана назва для стандарту бездротової передачі даних, який об'єднує декілька протоколів та ґрунтується на сімействі стандартів IEEE 802.11 (Institute of Electrical and Electronic Engineers – міжнародна організація, що займається розробкою стандартів у сфері електронних технологій).
Wi-Fi призначений для об'єднання між собою двох і більше пристроїв.
Тип з'єднання двох пристроїв напряму називається "Точка-точка". В результаті виникає безпровідна локальна мережа, яка складається з двох пристроїв, оснащених Wi-Fi-адаптерами. Цими пристроями можуть бути будь-які електронні апарати, будь-то настільні ПК, ноутбуки, КПК, смартфони, планшети і т. п.
Переваги бездротових мереж в аспекті їх використання в бібліотеці сьогодні є очевидними. Технологія Wi-Fi стала невід'ємною частиною сучасного життя, а отже, застосування даної технології в бібліотечній сфері дає відчутні результати, якість обслуговування читачів та навіть відвідуваність бібліотек підвищуються.
Нині Wi-Fi використовується в багатьох організаціях, оскільки за певних умов швидкість роботи мережі вже набагато перевищує 100 Мбіт/с. Користувачі можуть переміщатись між точками доступу по території покриття мережі Wi-Fi.
Як правило, установка Wireless LAN рекомендується там, де розгортання кабельної системи неможливо або економічно недоцільно, а також в приміщеннях або на території, де існують труднощі з монтажем провідної мережі.До речі, невелика ширина використовуваного спектра частот, відсутність можливостей роумінгу і авторизації не дозволяють Wi-Fi пристроям потіснити на ринку мобільний зв'язок. Тим не менше, компанії ZyXEL, SocketIP і Symbol Technologies та інші пропонують рішення по організації Wi-Fi телефонії.
Бездротова мережа незамінна там, де є потреба у мобільності. Наприклад, публічна бібліотека, де співробітники та користувачі можуть працювати з персональними ноутбуками та іншими мобільними пристроями на різних робочих місцях. Wi-Fi, в даному випадку, використовується на додаток до існуючої кабельної мережі і є зручним рішенням в контексті збільшення кількості робочих місць.
Всі вищеозначені фактори було враховано при створенні Wi-Fi-зон у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (НБУВ). У Wi-Fi-мережах НБУВ застосовані одночасно всі стандарти роботи бездротових мереж, завдяки чому більшість читачів та співробітників бібліотеки можуть вільно працювати у мережі, не замислюючись, який стандарт підтримує їх пристрій.
Для обмеження доступу стороннім пристроям в Wi-Fi-мережі застосовується шифрування даних, індивідуальний ключ-пароль або пін-код.
Додатково деякі точки доступу дозволяють прописувати фізичні адреси (МАС-адреси) конкретних бездротових пристроїв, які повинні мати доступ до мережі – іншим пристроям з'єднання надаватися не буде.
Серед переваг використання технології Wi-Fi є те, що в бездротову мережу простіше додати новий пристрій, ніж зробити те ж саме, маючи дротову мережу. Як в першому, так і в другому випадку, новий пристрій доведеться обладнати мережевим обладнанням (Wi-Fi-адаптером або мережевою картою відповідно). У випадку з бездротовою мережею необхідно виконати лише програмні налаштування, а при роботі з дротами доведеться його спершу підготувати, а потім протягнути куди потрібно.
Використання переносних пристроїв забезпечує ще одну перевагу для роботи у мережі, а саме – мобільність у межах зони покриття Wi-Fi-мережі, що неможливо за умови роботи в дротовій локальній мережі.
Серед недоліків використання технології Wi-Fi варто виділити чутливість до перешкод, таких, як, наприклад, електромагнітні, що випромінюються різноманітною технікою, розташованою в зоні покриття мережі. Вони впливають, перш за все, на швидкість з'єднання, що може істотно знижуватися при потраплянні радіопотоку в зону перешкод. Окрім цього, швидкість кабельного з'єднання поки що все-одно залишається вищою, ніж швидкість бездротового. У всякому випадку, на рівних відстанях між джерелом сигналу і приймачем.
Незважаючи на недоліки, технологія Wi-Fi широко застосовується в повсякденному житті. В першу чергу, це, звичайно, бездротові локальні і, можливо в майбутньому, глобальні мережі. Наприклад, зараз в Україні з'являється все більше місць (Wi-Fi-зони), які оснащені Wi-Fi точками доступу. Це бібліотеки, офіси компаній, клуби, вокзали та аеропорти і т. п. Підключення клієнтського пристрою, оснащеного Wi-Fi-адаптером, може бути платним або абсолютно безкоштовним залежно від завдань, статусу, політики закладу оснащеного AP. Також AP встановлюють в інститути та університети, в інші місця навчання.
Зараз поширюється використання Wi-Fi-телефонів. Навряд чи вони можуть повністю замінити свої GSM-аналоги. Адже GSM-вишок зараз набагато більше, і кількість AP є, в порівнянні з GSM-антенами просто мізерною, тобто, при використанні Wi-Fi покриття значно звузиться. А ось використання Wi-Fi-телефонів на заздалегідь обумовленій площі (наприклад, на території певної організації) – досить ефективне, достатньо лише встановити необхідні точки доступу, що забезпечить повсюдне і постійне покриття на визначеній території.
Підсумовуючи вищевикладене, слід наголосити на тому, що мережі з застосуванням Wi-Fi на сьогодні дуже популярні завдяки названим вище перевагам і архітектурі, за допомогою якої вони побудовані, а також невеликим фінансовим витратам на їх розгортання та налаштування. Наявність широкого спектру інтегрованих протоколів дає змогу оптимізувати передачу гетерогенної мультимедійної інформації (текст, звук, відео тощо). Незважаючи на недоліки, пов’язані із чутливістю до перешкод, меншою швидкістю передачі даних, яка ще й залежить від відстані, мережі на технології Wi-Fi продовжують розвиватись і розширюватись. Загалом технології Wi-Fi характеризуються високою ефективністю, забезпечують низку додаткових можливостей, і, з огляду на це, є досить перспективними.

UDC 025.5:004.72 – 028.63:621.39
Gah Igor,
Junior Research Fellow
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
MULTIMEDIA WIRELESS TECHNOLOGIES
IN LIBRARY NETWORKS
The theses are devoted to multimedia wireless technologies in the context of modern digital library networks, standards of data transmission in them. They cover and list the problems of automation and computerization of the library environment, and allow us to conclude on the relevance and demand of research, which complements and specifies the disadvantages and advantages of using Wi-Fi technologies in libraries.
Keywords: libraries, information and library environment, multimedia information, multimedia technology, digital network with integration services, wireless technology, Wi-Fi- networks, Wi-Fi zones, standards for data transmission, data streams, network protocols, security of data.