Мобільні додатки в бібліотечній діяльності: зарубіжний досвід

ЗаявникБондаренко Вікторія Іванівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»
ЗахідСекція 3. Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій
Назва доповідіМобільні додатки в бібліотечній діяльності: зарубіжний досвід
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

На сьогодні підтверджується тенденція до збільшення кількості користувачів мобільними телефонами, планшетами та смартфонами, що суттєво розширюють можливості роботи з інформацією. З огляду на це для бібліотек актуалізується завдання з опанування інноваційними мобільними технологіями з метою залучення нових користувачів та розширення спектру бібліотечних дистантних інтернет-послуг.
Останнім часом фахівці бібліотечної справи акцентують увагу на доступі до бібліотечних ресурсів за допомогою мобільних додатків, у бібліотечному фаховому середовищі досліджуються перспективи їх розвитку, адаптація до них каталогів бібліотек, активно обговорюється розвиток бібліотечно-інформаційних послуг, що можуть надаватися за допомогою мобільних технологій.
Мобільні додатки – комп'ютерні програми, створені спеціально для використання в мобільному телефоні, смартфоні або планшеті, які призначені для виконання того чи іншого завдання. Мобільні додатки можна поділити на розважальні, комунікаційні, навігаційні, довідкові та прикладні. Створені бібліотеками мобільні додатки відносяться до додатків довідкового типу. Бібліотечні мобільні додатки можна скачати на свій пристрій безкоштовно через сервіс мобільних магазинів Play market, App Store та ін., в залежності від операційної системи пристрою.
Дослідження світового досвіду показало, що на сьогодні зарубіжні бібліотеки створюють додатки двох видів: перший – це загальнобібліотечний додаток, який дає змогу отримати як загальну інформацію про бібліотеку, так і скористатися пошуком по електронному каталогу та послугами особистого кабінету; другий – тематичний (колекційний) додаток, такі додатки присвячуються важливим пам’ятним датам, історичним подіям, видатним постатям, цінним національним ресурсам. Такі додатки створюються з метою популяризації національного культурного надбання, є складовою системи реалізації політики пам’яті, тим самим формуючи маркери національної ідентичності.
Національні та державні бібліотеки створюють як загальнобібліотечні, так і тематичні (колекційні) додатки, тоді як публічні та університетські в основному створюють переважно додатки загальнобібліотечного виду.
Зокрема Бібліотекою Конгресу створено 5 мобільних додатків, серед яких один загальнобібліотечного виду, для категорії користувачів з особливими потребами, та чотири – тематичного. Так, мобільний додаток «BARDMobile» загальнобібліотечного виду, розроблений Бібліотекою Конгресу спільно із Службою національного бібліотечного обслуговування для сліпих та інвалідів (NLS) забезпечує доступ до понад 65 000 аудіо книг, журналів та нот.
Серед тематичних додатків створених Бібліотекою Конгресу: «NationalBookFestival 2015» (дає можливість ознайомитися з повним списком всіх подій та місць, розкладом, картами, рейтингами та презентаціями в рамках заходу, з враженнями та фото інших відвідувачів фестивалю); «U.S. Constitution: AnalysisandInterpretation» (являє собою мобільну версію комплексного аналітичного правового трактату «Конституції Сполучених Штатів Америки: аналіз і інтерпретація», підготовленого адвокатами Дослідницької служби Конгресу США за дорученням Сенату Сполучених Штатів і виданого як Сенатський документ № 112-9); «CongressionalRecord» (щоденне видання звітів Конгресу «CongressionalRecord» доступне на IPAD, iPhone або IPodTouch); «AesopforChildren» (мобільний додаток інтерактивної книги для дітей, призначений для користування читачів будь-якого віку, що містить більше 140 ілюстрованих класичних байок, що супроводжуються інтерактивною анімацією).
Також власні мобільні додатки мають такі національні бібліотеки як, Національні бібліотеки Франції, Австралії, Швейцарії, Іспанії, Південної Кореї, Сінгапуру, Колумбії та ін.
Серед державних бібліотек варто відмітити додатки Баварської державної бібліотеки (Німеччина) «Bayern in historischen Karten» (Баварія в історичних картах), що ознайомлює користувачів із найдавнішими картами Баварії та «Schätze der Bayerischen Staatsbibliothek» (Скарби Баварської державної бібліотеки), що містить колекцію відомих книг, серед яких понад 52 рукописів.
Найактивнішими у наданні дистантних послуг за допомогою мобільних додатків серед зарубіжних бібліотек є публічні та університетські бібліотеки.
Так, всі публічні бібліотеки США мають мобільні додатки, які дають змогу отримати як загальну інформацію про бібліотеку, режим її роботи, адресу, набір пропонованих послуг, нові надходження, так і можливість пошуку в електронному каталозі за певними критеріями – віковою групою, жанром та типом документу. У підсумку користувачі отримують перелік документів, що відповідає заданим параметрам. Також користувачі мобільних бібліотечних додатків отримують можливість скачати на власний пристрій електронні та аудіо книги.
В питаннях створення бібліотечних мобільних додатків бібліотеки зарубіжних країн отримують підтримку офіційної державної влади. Так, за підтримки уряду та департаменту культури Китайської Народної Республіки, задля забезпечення та ефективного використання гонконгських публічних бібліотек створено мобільний додаток «MyLibrary», який надає користувачам можливість отримати загальну інформацію про бібліотеку, її режим роботи, адресу, а також доступ до особистого кабінету, пошуку та бронювання бібліотечних матеріалів, послуг особистого сповіщення, сканування міжнародного стандартного номеру (штрих коду) ISBN задля швидкого пошуку та ін.
За підтримки Міністерства культури Народної Республіки Бангладеш, розроблено мобільний додаток «PublicLibrary», який містить базу даних публічних бібліотек всіх провінцій та районів країни, адресу, режим роботи, контактну інформацію, послуги бібліотеки, інформацію про загальну кількість книг, газет та журналів, нові надходження, бронювання бібліотечних матеріалів та ін.
Активно просувають та популяризують за допомогою мобільних додатків власні навчальні заклади та бібліотеки зарубіжні університети. Так бібліотека університету Саламанки (Іспанія) пропонує завантажити зі свого сайту мережевий додаток створений для смартфонів «Biblio USAL», за допомогою цієї програми можна скористатися каталогом та послугами бібліотеки, ознайомитися з бібліотечними новинами. Бібліотека університета Гента (Бельгія) пропонує додаток для iPhone, Android, Symbian, Windows Mobile, що дозволяє здійснити пошук покаталогу, дізнатися інформацію про адресу бібліотеки, її новини, списки літератури, блоги, твіти та багато іншого. Бібліотека Політехнічного інституту Мілана (Італія) через мобільний додаток «PolimiLibrary» пропонує користувачам такі послуги як, загальна інформація про бібліотеку, її адреса, режим роботи, основні послуги, доступ до каталогу, пошук, бронювання літератури та ін. Бібліотека університету Гронінгена (Нідерланди) пропонує через мобільний додаток «LibraryGroningenUniversity» легкий доступ до важливої бібліотечної інформації, адресу бібліотеки, режим роботи, новини, пошук по каталогу та ін. Бібліотека університету Йонсе (Південна Корея) пропонує спеціалізований додаток «YONSEImY-Seat» для бронювання місця в бібліотеці та потрібних матеріалів. Мобільний додаток бібліотеки університету Південного Уельса (Великобританія) дозволяє отримати інформацію про режим роботи, бібліотечні новини, нові надходження, в тому числі електронних ресурсів, скористатися послугами особистого кабінету, здійснювати пошук книг, статей з он-лайн журналів, надає доступ до тематичних путівників та колекцій.
Додаток «Libropia» дає можливість користувачу отримати інформацію про всі публічні та університетські бібліотеки Південної Кореї.
На пострадянському просторі аналогічні проекти почали впроваджувати бібліотеки Російської Федерації (РФ). Так, в рамках проекту «Національна електронна бібліотека» розроблено мобільний додаток «НЭБ.РФ Национальная библиотека», який дає можливість користувачам здійснювати пошук та перегляд в електронному вигляді бібліотечних видань, доступних через портал Національної електронної бібліотеки (НЕБ.РФ).
Проте на відміну від європейських та американських бібліотечних мобільних додатків, які доступні будь-якому бажаючому користувачу світу, додаток «НЭБ.РФ Национальная библиотека» доступний не усім, зокрема на території України його завантаження є неможливим, з поясненням, що «цей продукт неможливо встановити в країні реєстрації вашого пристрою».
На сьогодні окремий мобільний додаток розроблено для Російської державної бібліотеки, Донської державної публічної бібліотеки, наукової електронної бібліотеки «Кіберленінка».
Отже, вивчення зарубіжного досвіду підтверджує актуальність та затребуваність такого виду бібліотечного сервісу як мобільні бібліотечні додатки, а швидкість розповсюдження нових мобільних пристроїв з скрізь доступним доступом до Інтернету дає можливість з впевненістю говорити про перспективність даного виду бібліотечних послуг.