Книги з бібліотек міст Півдня України (За матеріалами фондів літератури французькою, польською, німецькою мовами відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ)

ЗаявникЯкубова Тетяна Анатоліївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»
ЗахідСекція 2. Історія книжкової культури України
Назва доповідіКниги з бібліотек міст Півдня України (За матеріалами фондів літератури французькою, польською, німецькою мовами відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ)
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УКниги з бібліотек міст Півдня України. (За матеріалами фондів літератури французькою, польською, німецькою мовами відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства НБУВ).
У ретроспективних фондах літератури французькою, польською, німецькою мовами відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського зберігаються книги з бібліотек Миколаєва, Одеси. Херсона – значних історичних міст Півдня України. Тематичний зміст та походження книг з бібліотек міст Півдня України у фондах відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства НБУВ залишаються актуальною темою дослідження, оскільки раніше ці книги не досліджувались. Метою статті є надання історичної, книгознавчої інформації про наукове наповнення та зміст частини бібліотечних фондів, які надають значний інформаційний ресурс для розвитку сучасного книгознавства, бібліотекознавства. Дослідження провенієнцій на книгах з бібліотек міст Півдня України дозволяє представити складний процес формування бібліотечних фондів протягом другої половини XIX – першої половини XX століття та процес надходження частини книг з бібліотек Півдня до бібліотек Києва. В перспективі безумовно повстане питання про створення бібліотечного покажчика , щодо книг з бібліотек міст Півдня України, які складають значну частину бібліотечних одиниць німецької, французької, польської літератури з різних галузей знань.