Удосконалення методичних підходів формування лінгвістичних засобів електронного каталогу

ЗаявникГалицька Світлана Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»
ЗахідСекція 4. Інтеграція національних наукових ресурсів та інтелектуальний доступ до інформації
Назва доповідіУдосконалення методичних підходів формування лінгвістичних засобів електронного каталогу
Інформація про співдоповідачівОрешина Н. В., молодший науковий співробітник відділу наукового опрацювання документів НБУВ
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

2015 р. відділами наукового опрацювання документів та інформаційно-комунікаційних технологій НБУВ розпочато роботу з розробки бази даних «Скорочений варіант Рубрикатора НБУВ для наукової бібліотеки» з метою оптимізації процесу систематизації документів, організації та ведення систематичного каталогу.
Рубрика скороченого варіанта Рубрикатора НБУВ, як правило, містить методичні вказівки та посилання, а також індекси Універсальної десяткової класифікації (УДК), що відповідають змістовому наповненню рубрики.
Крім того, рубрики містять терміни для формування алфавітно-предметного покажчика (АПП) до скороченого варіанта Рубрикатора НБУВ. Кожний термін вносять в окреме поле. Кількість термінів до однієї рубрики не обмежено, тому є можливість включати до АПП усі терміни, які доцільно використовувати як пошукові елементи. Це позначення найважливіших понять, які окреслюють змістове наповнення рубрик.
Як результат, ми отримуємо словник «Алфавітно-предметного покажчика» з упорядкованим переліком термінів для багатоаспектного тематичного пошуку – ефективний засіб навігації в електронному каталозі бібліотеки. Ті терміни, які зустрічаються у декількох рубриках, доповнюють поясненнями щодо аспекту розглядання певного предмету (процесу, явища, теми тощо).
Новим для електронного каталогу НБУВ є наявність у базі даних «Скорочений варіант Рубрикатора НБУВ для наукової бібліотеки» полів «Індекс УДК» і «Рубрика УДК». Передбачено можливість внесення індексів УДК до рубрик і термінів АПП Рубрикатора НБУВ. Таким чином забезпечується взаємозв’язок між різними класифікаційними системами.
Визначення взаємозв’язку між різними штучними інформаційно-пошуковими мовами, які є неузгодженими між собою системами тематичного опису знань, тобто знаходження еквівалентності або значного співпадіння змісту певних рубрик, є результатом інтелектуального аналізу відповідності змістового наповнення рубрик.
Введення змістової відповідності між рубриками Рубрикатора НБУВ і УДК є актуальним з точки зору адаптації інформаційно-пошукової мови бібліотеки до міжнародних вимог. Тому індекси УДК, наведені в рубриці, формуються не за формальним принципом, а є повноцінним компонентом її методичного апарата.
Так, для рубрики «П212 Зернові культури» знайдено семантичний еквівалент у таблицях УДК: «633.1 Хлібні злаки. Зернові культури». Також знайдено відповідні рубрики УДК для понять, охоплених рубрикою скороченого варіанта Рубрикатора НБУВ і використаних як терміни АПУ:
Гречка – 633.12 Гречка. Fagopyrum
Кукурудза – 633.15 Маїс. Кукурудза. Zea mays. Кукурудза цукрова
Овес – 633.13 Овес посівний. Avena sativa
Просо – 633.17 Просо. Сорго. Sorghums
Пшениця – 633.11 Пшениця. Triticum
Рис – 633.18 Рис. Oryza
Жито – 633.14 Жито. Secale cereale
Сорго – 633.17 Просо. Сорго. Sorghums
Тритикале – 633.19 Інші злакові і зернові культури
Ячмінь – 633.16 Ячмінь. Hordeum sativum

Індексу скороченого варіанта Рубрикатора НБУВ можуть відповідати декілька індексів УДК, тому що питання, які збираються за певною рубрикою Рубрикатора НБУВ, можуть розглядатися у різних рубриках і навіть розділах таблиць УДК. Наприклад, рубрика «П47 Хвороби рослин та боротьба з ними (фітопатологія)» охоплює питання вивчення окремих груп і видів хвороб рослин, боротьби з ними, захисту рослин від хвороб (у тому числі захисту лісу). Ті самі питання розглядаються у рубриках таких розділів УДК, як «581 Загальна ботаніка» і «63 Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство. Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство»:
Рубрикатор НБУВ:
П47 Хвороби рослин та боротьба з ними
УДК:
630*44 Фітопатологія. Вірусні хвороби
632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин
581.2 Хвороби рослин. Патологія рослин. Фітопатологія
Гречка

Стовідсоткову відповідність між рубриками двох різних класифікаційних схем знайти неможливо, що зумовлено використанням різних ознак, за якими здійснюється ділення певних розділів або класів, тому в складних випадках, коли еквівалент рубрики Рубрикатора НБУВ в таблицях УДК відсутній, використовують клас вищого рівня ієрархії:

Рубрикатор НБУВ: П.н6 Техніка безпеки при виконанні сільськогосподарських робіт
УДК: 631 Загальні питання сільського господарства

Відмінність структури скороченого варіанта Рубрикатора НБУВ від структури УДК, кожна з яких побудована за власними правилами, методикою і логічними принципами наукової класифікації, можна розглянути на прикладі розділу «Л8/9 Харчові виробництва», який містить робочі таблиці класифікації з виробництва, зберігання і використання усіх харчових продуктів. В УДК йому відповідає розділ «664 Харчова промисловість загалом. Виробництво і консервування харчових продуктів» (підпорядковується розділу «66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість і споріднені галузі»), який розглядає питання цукрового, хлібопекарського, борошномельного виробництва, виробництва харчових масел і жирів, харчових концентратів, консервування харчових продуктів. Але питання бродильних виробництв, виробництва безалкогольних напоїв, мікробіологічної промисловості тощо, а також низка загальних питань харчової промисловості віднесено до розділу «663 Промислова мікробіологія. Промислова мікологія. Бродильне виробництво, промисловість ферментів. Виробництво напоїв. Виробництво спиртних напоїв». Крім того, питання виробництва м’яса і м’ясопродуктів, риби та рибних продуктів, птахопродуктів (крім консервування), молока і молочних продуктів збираються у розділі «637 Продукти тваринництва і мисливства», підпорядкованому розділу «63 Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство. Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство».
Детальний аналіз змістового наповнення кожної рубрики розділів скороченого варіанта Рубрикатора НБУВ дозволяє виявити дрібніші розбіжності зі структурою УДК. Результат цього аналізу фіксується за допомогою індексування термінів АПП за УДК. Таким чином встановлюються змістові зв’язки повної або часткової відповідності між рубриками різних класифікаційних схем, встановлюється співвідношення структур класифікації на понятійному рівні з урахуванням аспектів розглядання тем, предметів, явищ.
Для занесення індексів УДК у базі даних відкрито спеціальні поля. Зрозуміло, що індекси УДК, які відповідають термінам АПП, тобто конкретним поняттям, є детальнішими порівняно з індексом (або індексами) УДК, визначеним для рубрики загалом.
Комплекс індексів, введених до певної рубрики скороченого варіанта Рубрикатора НБУВ, є засобом розкриття її наукового змісту, тематичного охоплення за допомогою Універсальної десяткової класифікації. Використання різних класифікаційних систем створює додаткові умови для реалізації ефективного тематичного пошуку в електронному каталозі бібліотеки.
Використання термінів АПП та індексів УДК як пошукових елементів підвищує технологічний рівень комплексного пошукового апарата електронного каталогу наукової бібліотеки, який поєднує різноманітні лінгвістичні засоби багатоаспектного інтелектуального пошуку.