САЙТ «БІЛОРУСЬ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ» НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ БІЛОРУСІ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

ЗаявникТупчієнко-Кадирова Люція Георгіївна (Білорусь)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 1. Наукові бібліотеки у цифрову епоху: діяльність, управління, взаємодія
Назва доповідіСАЙТ «БІЛОРУСЬ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ» НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ БІЛОРУСІ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

Представлено сайт «Білорусь в інформаційному просторі» Національної бібліотеки Білорусі, що представляє собою веб-навігатор, Його мета – в умовах забезпечення інформаційної безпеки суспільства орієнтувати користувачів в авторитетних онлайн-ресурсах про Білорусь.
Ключові слова: сайт «Білорусь в інформаційному просторі», інформаційна безпека, білорусознавчі ресурси, інформаційне суспільство, web-навігатор.

Сьогодні розвиток кожної країни все більше залежить від впливу інформації, інформаційних процесів і технологій. У всесвітній мережі Інтернет щохвилини збільшується обсяг інформації, з'являються сайти, портали, путівники по ресурсах, пропонуються нові електронні послуги. Все це відповідає зростаючим потребам користувачів, розвитку галузей господарської та культурної діяльності окремих країн, загальному розвитку людства.
Білорусь також визначила одним із пріорітетніх напрямків свого розвитку побудову інформаційного суспільства та створення комфортного для діяльності й життя людей IT-середовища. Успішно вірішуються завдання створення інформаційних ресурсов різного рівня й змісту, в тому чіслі для презентації дружнього іміджу країни на світовій арені, для розвитку ефективного співробітніцтва з багатьма країнамі.
Але процес інформатізації, что охопів в тій чи іншій мірі всі країни, великі і малі, має і тіньові, якщо не сказати негативні, сторони. Так, багаторазово зросла і збільшується конкуренція в інформаційній сфері. Протиріччя між державами іноді досягають рівня інформаційної війни. Нерідко в хід йде така її «зброя» як приховування частини правди, дезінформація, поширення фейкових новин і т.д. Зростає кіберзлочинність. Все це призводить до того, що інформаційна безпека країни стає запорукою її існування, розвитку її економічної бази, комфортного й безпечного життя народу.
Щоб протистояти цьому держави розробляють і впроваджують програми безпеки в інформаційній сфері. Одним з актуальних напрямків гуманітарного аспекту розвитку інформаційної сфери в «Концепції інформаційної безпеки Республіки Білорусь» названа реалізація «конституційних прав громадян на отримання, зберігання й поширення повної, достовірної та своєчасної інформації» ([1, глава 4, п. 9]).
Крім того, в світі з'являються все нові і нові інформаційні ресурси та джерела інформації, що «об'єктивно знижує в інформаційному просторі частку вітчизняного контенту і вимагає більш активної роботи по його просуванню» ([1, глава 4, п. 11]). Тому поява й просування білорусознавчих ресурсів, що забезпечують користувачів авторитетною і правдивою інформацією, відповідає вимогам часу і новим викликам, що стоять перед країною.
Одним з таких ресурсів є «Білорусь в інформаційному просторі» , створений у Національній бібліотеці Білорусі. Він представляє собою тематичний путівник по ресурсах про Білорусь. Цей web-навігатор створений співробітниками бібліотеки з метою не тільки представити інформацію про країну, але головним чином допомогти зорієнтуватися в численних мережевих ресурсах й мати доступ до них через систему посилань.
Інформація веб-сайту розділена по темах, розміщена в розділах і підрозділах. Кожен з них має перелік актуальних, ретельно відібраних посилань на авторитетні сайти (офіційних органів, державних, громадських організацій, закладів освіти, науки, культури, підприємств і т.п.), державні законодавчі акти і програми, бази даних, документальні колекції тощо. Перейшовши по віртуальним посиланням на ресурси можна познайомитися з історією Білорусі, законодавством та інвестиційним потенціалом країни, розвитком її економіки і науки, культури і мистецтва, вибрати для відвідування спортивні та туристичні об'єкти, музичні, театральні чи кінозаходи, бібліотеки й музеї, і в цілому зрозуміти, чим сьогодні живе сучасна Білорусь.
Відмінною рисою сайту є те, що тут вперше сконцентрована мережа посилань на ресурси бібліотечної сфери Білорусі (в розділах «Ресурси бібліотек» та «Рік малої батьківщини»), в тому числі й ті, що безпосередньо створені Національною бібліотекою Білорусі, республиканскими, обласними чи районними бібліотеками, бібліотеками найбільших білоруських установ вищої освіти (репозиторії).
Певний інтерес представляє список ювілейних і пам'ятних дат білоруського календаря (на минулий і поточний роки). Вибірковий перелік дат календаря відображає основні події і факти громадського, політичного та культурного життя країни, ювілеї відомих особистостей (із зазначенням місця народження), життя або діяльність яких пов'язана з Білоруссю.
Популярним є розділ «Міжнародні заходи в Білорусі», в якому по кварталах року представлені форуми, виставки, конференції та інші заходи, заплановані в країні.
Сайт також має стрічку новин, які також відбираються з авторитетних джерел, в стрічці розміщуються повідомлення про найважливіші події, що відбулися в політичній, економічній, науковій, культурній, спортивній сфері Білорусі.
Важливо те, що сайт має білорусько-, російсько- та англомовну версії, а тексти розділів і підрозділів ілюстровані фотографіями.
Звичайно, інформація, що розміщена на сайті, оновлюється.
Отже, такі характеристики сайту як білорусознавчий контент, актуальна й достовірна інформація, що розміщена в ньому, розгалужена мережа посилань на авторитетні бази даних й ресурси – відповідають певним вимогам безпеки країни, а крім того, роблять його незамінним помічником для інтернет-подорожей по країні.

Бібліографічні посилання
1. Концепция информационной безопасности Республики Беларусь : Постановление Совета безопасности Республики Беларусь от 18.03.2019 за № 1. – Режим доступа: http://president.gov.by/uploads/documents/2019/1post.pdf. – Дата доступа 06.06.2019.
References
1. Kontseptsiya informatsionnoy bezopasnosti Respubliki Belarus' : Postanovleniye Soveta bezopasnosti Respubliki Belarus' ot 18.03.2019 za № 1 [The Concept of Information Security of the Republic of Belarus]. – Access Mode: http://president.gov.by/uploads/documents/2019/1post.pdf. – Date of access 06.06.2019.

Tupchiienko-Kadyrova Liutsiia Georgievna,
Candidate of Historical Sciences, leading bibliographer
National Library of Belarus
Minsk, Republic of Belarus

WEBSITE «BILORUS IN THE INFORMATION SPACE»
OF THE NATIONAL LIBRARY OF BELARUS
IN THE CONTEXT OF INFORMATION SECURITY

The website «Belarus in the Information Space» of the National Library of Belarus is presented in the article. He is a web navigato. It`s purpose is to target users in authoritative online resources about Belarus. This is an actual task in terms of ensuring the information security of society.
Key words: website «Belarus in the information space», information security, Belarusian-information resources, information society, web-navigator.