НАУКОВИЙ КАТАЛОГ «ГАЗЕТИ УКРАЇНИ 1816–1916 РОКІВ У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО» ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГАЗЕТНИХ ФОНДІВ НБУВ

ЗаявникШвець Ірина Миколаївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 7. Інтеграція друкованих та електронних бібліографічних ресурсів у формуванні репертуару періодики
Назва доповідіНАУКОВИЙ КАТАЛОГ «ГАЗЕТИ УКРАЇНИ 1816–1916 РОКІВ У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО» ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГАЗЕТНИХ ФОНДІВ НБУВ
Інформація про співдоповідачівОлена Сергіївна Залізнюк науковий співробітник Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Київ, Україна Ірина Миколаївна Швець молодший науковий співробітник Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Київ, Україна
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 027.54(477-25)НБУВ:[017.1:070]"1816/1916"
Олена Сергіївна Залізнюк
науковий співробітник
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Київ, Україна
Ірина Миколаївна Швець
молодший науковий співробітник
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Київ, Україна
НАУКОВИЙ КАТАЛОГ «ГАЗЕТИ УКРАЇНИ 1816–1916 РОКІВ У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО» ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГАЗЕТНИХ ФОНДІВ НБУВ

У тезах йдеться про науковий каталог «Газети України 1816–1916 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського», що підготовлений до друку фахівцями Відділу пресознавства (ВП) Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ). Розкрито можливості, які надає використання пропонованого видання у науково-пошуковій роботі з газетними фондами НБУВ. Охарактеризовано структуру та інформаційне наповнення каталогу.
Ключові слова: видавці, видання, газети, каталог, НБУВ, редактори, Україна, фонди.


Olena Serhiyivna Zalizniuk
Research Fellow
V. Vernadsky National Library of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Iryna Mycolayivna Shvets
Junior Research Fellow V.Vernadsky National Library of Ukraine, Kyiv, Ukraine

SCIENTIFIC CATALOGUE “NEWSPAPERS OF UKRAINE FROM 1816-1916 IN THE FUNDS OF THE VERNADSKY NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE” AS A TOOL FOR DISCLOSING THE INFORMATION POTENTIAL OF NEWSPAPER FUNDS OF VNLU

The thesis refers to the scientific catalogue “Newspapers of Ukraine from 1816-1916 in the funds of the Vernadsky National Library of Ukraine”, that is prepared for printing by specialists of Press Science Department (PSD) of Vernadsky National Library of Ukraine (VNLU). Reveals the possibilities offered by the use of the proposed publication in scientific research work with newspaper funds of VNLU. The structure and information content of the catalogue are described.
Key words: publishers, editions, newspapers, catalogue, VNLU, editors, Ukraine, funds.