Присвоєння цифрового ідентифікатора DOI науковим виданням НБУВ

ЗаявникСамохіна Наталія Федорівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 3. Наукові бібліотеки в дослідницькій інфраструктурі України
Назва доповідіПрисвоєння цифрового ідентифікатора DOI науковим виданням НБУВ
Інформація про співдоповідачівКудименко Лілія Григорівна Мартинюк Олександр Миколайович
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 001.8:004.891]:003.623:[004.78:025.4.036]
Самохіна Наталія Федорівна
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу, ORCID 0000-0002-6985-0973,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Київ, Україна
Кудименко Лілія Григорівна
молодший науковий співробітник,
ORCID 0000-0002-2322-3173,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Київ, Україна
Мартинюк Олександр Миколайович
молодший науковий співробітник,
ORCID 0000-0001-8246-640X
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Київ, Україна

ПРИСВОЄННЯ ЦИФРОВОГО ІДЕНТИФІКАТОРА DOI НАУКОВИМ ВИДАННЯМ НБУВ

Підкреслено значення цифрового ідентифікатора DOI як унікального гіперпосилання для прямого зв’язку з публікацією. Зазначено, що унікальний код DOI, на відміну від бібліографічного посилання, може бути розпізнаний без помилок при пошуку у мережі Інтернет. Розглянуто основні вимоги агентства CrossRef для отримання цифрового ідентифікатора DOI. Висвітлено процес присвоєння унікального коду DOI науковим виданням НБУВ.
Ключові слова: цифровий ідентифікатор, унікальний код DOI, веб-ресурс, агентство CrossRef, XML-файл.

Згідно з наказом МОН України від 15.02.2018 № 32 однією з нових вимог до наукових фахових видань України є наявність ідентифікаторів DOI. Також наявність ідентифікаторів стає необхідною умовою для включення видання у міжнародні наукометричні бази, такі як Scopus та Web of Science.
Цифровий ідентифікатор об’єкта DOI (The Digital Object Identifier) – це унікальне гіперпосилання, яке забезпечує прямий зв’язок із публікацією. DOI функціонує як вбудоване посилання, код, який дозволяє знайти будь-яку публікацію на будь-якому ресурсі незалежно від мови первинного посилання, чітко вказує розташування статті у мережі Інтернет, забезпечує постійний та надійний зв’язок між публікаціями. Гіперпосилання є усталеним і не залежить від зміни видавця, хостінгу чи назви видання: користуючись DOI, користувач має можливість за один крок дійти до потрібної публікації.
Передплатне агентство "Укрінформнаука" пропонує послуги з присвоєння цифрових ідентифікаторів DOI. Унікальний код DOI, на відміну від бібліографічного посилання, може бути розпізнаний без помилок при пошуку в мережі Інтернет. Зробивши запит на веб-сайті організації CrossRef (www.crossref.org) з цифровим ідентифікатором DOI, можна отримати не тільки опис статті, але й посилання на її повний текст.
CrossRef здійснює управління та веде регулярно оновлювану інформаційну базу даних, що складається з оригінальних опублікованих праць, їхніх метаданих (які дають змогу користувачеві скласти повне уявлення про публікацію, а також містять інформацію, необхідну для наукометричних досліджень) і цифрових ідентифікаторів DOI. Завдяки цифровим ідентифікаторам контент всіх учасників CrossRef у повному обсязі є зв’язаним, що дозволяє активно максимізувати і зберігати переходи (лінки) між ними, робить більш ефективним механізм перехресних посилань – так званий крос-лінкінг. Це у кінцевому підсумку призводить до зростання кількості цитувань масиву загалом і кожної публікації зокрема. Діяльністю агентства CrossRef керує Асоціація PILA (Publishers International Linking Association, Inc., Міжнародна асоціація видавців наукової літератури). Це установа, членство в якій є відкритим для видавців літератури наукового та професійного змісту. Вона бере на себе зобов’язання забезпечувати наявність у електронному просторі метаданих щодо кожного з об’єктів, які одержали цифровий ідентифікатор DOI.
Агентство CrossRef працює тільки з видавцями, які зареєструвались як члени PILA, сплатили відповідні членські внески, отримали офіційний код видавця — префікс. Членом PILA може стати як видавець, який публікує видання, так і наукова установа чи наукове видавництво. У випадку наявності у видавця багатьох видань CrossRef підтримує спілкування тільки з зареєстрованим членом асоціації. Асоційований член PILA може надавати послуги з отримання і користування кодами DOI окремим виданням, при цьому несучи відповідальність перед CrossRef за виконання зобов’язань, формування, наповнення та функціонування ресурсів видань, які отримали коди DOI.
Агентство CrossRef в автоматичному режимі здійснює перевірку зареєстрованих цифрових ідентифікаторів DOI та надсилає повідомлення або про їх успішно проведену активацію, або про проблеми, через які активація не можлива. Підтверджені активовані коди DOI повинні бути розміщені у вигляді посилання в електронній версії видання – на сторінці із змістом номеру журналу та на домашні сторінки відповідних статей, а також в оригінал-макеті журналу (на перші сторінки відповідних статей). У випадку одержання цифрових ідентифікаторів DOI на архівні статті з тих номерів журналу, що були випущені в друкованому вигляді раніше, коди DOI необхідно розміщувати лише на сторінці із змістом номеру журналу та на домашніх сторінках відповідних статей в електронній версії видання.
На англомовному веб-ресурсі періодичного видання повинні бути розміщені пристатейні списки літератури (references) до всіх статей, на які було одержано коди DOI. Списки необхідно розміщувати на відповідних домашніх сторінках статей, при цьому вони повинні бути англійською мовою або транслітеровані. Формат посилань повинен відповідати найбільш вживаним міжнародним стандартам, оскільки оформлені відповідно до цих стандартів переліки можуть бути коректно опрацьовані пошуковими системами та проіндексовані наукометричними базами даних, зокрема Scopus та Web of Science.
Цифрові ідентифікатори на книжкові видання агентство CrossRef надає з 2006 року. Спрощення механізму посилань на книги, а також введення в активний обіг розлогих переліків посилань до наукових монографій підвищує рейтинги науковців та наукових установ. Для книжкових видань запровадження системи DOI створює такі самі переваги, що й у випадку зі статтями в науковій періодиці. Одержати DOI для книги може видавець, який належним чином побудував власний веб-ресурс. Видавець у випадку отримання ідентифікаторів DOI на книги має можливість користуватись усіма сервісами CrossRef, запропонованими для періодичних видань та статей у них. Можливе також надання ідентифікаторів DOI на окремі частини книг — глави, розділи, підрозділи, або надання окремого ідентифікатора DOI на книжкову серію із подальшим одержанням їх для окремих серійних видань.
Агентство CrossRef усім своїм клієнтам та партнерам, що реєструють цифровий ідентифікатор DOI та відправляють метадані рефератів статей, пропонує безкоштовний сервіс, який називаєься Cited-by (процитовано кимось – переклад з англ.). Cited-by дозволяє автоматично визначити та підрахувати цитування в наукових публікаціях. Проставляння коду DOI на статті в науковому журналі і відправлення метаданих в CrossRef дає можливість швидко та легко посилатися на статті і отримати плюс у рейтинг журналу и автора статті. Для того, щоб процес був двостороннім і рахувалися не тільки ті цитати, що входять, але й вихідні, треба відкривати бібліографічні списки (references) кожної статті. Цей процес називається Open Citation. Найвідомішим проектом з відкриття цитат є The Initiative for Open Citations (I4OC) — співробітництво між вченими, видавцями, дослідниками, всіма зацікавленими фахівцями з метою сприяння необмеженій доступності наукових даних цитування. Але відкрити цитати означає не просто розставити цифровий ідентифікатор DOI для кожної бібліографічної позиції у списку літератури, треба ще оформити це в якості метаданих і відправити до агенства Crossref.
Ще однією перевагою реєстрації наукових видань в CrossRef є можливість експортування даних до інших систем. Так, наприклад, в одну з найвідоміших у світі бібліографічних баз даних – WorldCat метадані передаються автоматично через кілька місяців після їх появи в CrossRef.
Зараз в Україні створюють власний відкритий індекс наукового цитування – Open Ukrainian Citation Index (OUCI). Роботу над цим проводить Міністерство освіти і науки (МОН) спільно з Державною науково-технічною бібліотекою (ДНТБ). Проект дозволяє відстежувати публікаційну активність та цитованість українських науковців, видань та установ, оскільки багато з них з різних причин залишаються поза межами таких баз, як Scopus та Web of Science. Зараз у світі дедалі поширенішим стає використання відкритих баз цитування, та, зокрема, ініціативи I4OC, до якої долучилася низка провідних світових видавництв. Ресурс індексуватиме українські наукові видання, що передають метадані в Crossref для отримання DOI та надаватиме інформацію про кількість цитувань публікацій на підставі аналізу метаданих тих видань, що використовують сервіс Cited-by та підтримали I4OC. У межах цього проекту його учасники можуть безкоштовно обмінюватися інформацією про посилання, таким чином формуючи відкриту наукову базу даних про цитування. Вона містить дані про всі посилання між статтями в тих виданнях, які долучені до проекту. Саме на основі цієї платформи МОН та ДНТБ створюють відкритий український індекс наукового цитування OUCI. У підсумку це дозволяє проводити пошук у базі даних, встановлювати кількість документів, цитувань для авторів, установ, видань та розраховувати наукометричні показники. Нині прийнято нормативно-правові акти, які необхідні для заохочення долучення наших видань до проекту. Перш за все це нова редакція Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого Наказом МОН від 15.01.2018 № 32. Відповідно до Порядку всі наукові фахові видання в Україні поділяються на 3 категорії. Найвища «А» – ті, що входять до Scopus та WoS. А от для середньої категорії «Б», до якої очікувано протягом двох років увійде найбільше видань, однією із умов є обов’язкове присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI.
Наразі всі наукові періодичні фахові видання НБУВ знаходяться в процесі отримання цифрових ідентифікаторів DOI для статей та списків пристатейної літератури.
Зокрема, ідентифікатори DOI вже отримали наступні номери наукових видань:
– "Рукописна та книжкова спадщина України: археографічне дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів": № 19 (2015 р.); № 20 (2016 р.); № 21 (2017 р.); № 22 (2018 р.);
– "Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського": № 46 (2017 р.); № 47 (2017 р.); № 48 (2017 р.); № 49 (2018 р.);
– «Українська біографістика»: № 13, № 14 (2016 р.); № 15 (2017 р.), № 16 (2018 р.).
Чотирнадцять наукових монографій, що вийшли друком у НБУВ, також мають цифровий ідентифікатор DOI.

UDK 001.8:004.891]:003.623:[004.78:025.4.036]
Samokhina Nataliia
PhD, Head of department, Senior researcher,
ORCID 0000-0002-6985-0973,
Vernadsky National Library of Ukraine;
Kyiv, Ukraine
Kudymenko Liliya
Junior researcher,
ORCID 0000-0002-2322-3173,
Vernadsky National Library of Ukraine;
Kyiv, Ukraine
Martyniuk Oleksandr
Junior researcher,
ORCID 0000-0001-8246-640X
Vernadsky National Library of Ukraine;
Kyiv, Ukraine
THE ASSIGNING OF THE DIGITAL IDENTIFYIER DOI TO SCIENTIFIC EDITIONS OF VNLU
The value of the digital identifier DOI as a unique hyperlink for direct communication with a publication is underlined. It is noted that the unique DOI code, unlike a bibliographic link, can be recognized without errors when searching the Internet. The main requirements of the agency CrossRef for obtaining the digital identifier DOI are considered. The process of assigning a unique DOI code to the scientific edition of NBUV is highlighted.
Keywords: digital identifier, unique DOI code, web resource, agency CrossRef, XML file.