СПІВПРАЦЯ БІБЛІОТЕК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ: ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ЗаявникСокур Олена Леонідівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 1. Наукові бібліотеки у цифрову епоху: діяльність, управління, взаємодія
Назва доповідіСПІВПРАЦЯ БІБЛІОТЕК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ: ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 001.32(477) : 021.64
Сокур Олена Леонідівна,
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна

СПІВПРАЦЯ БІБЛІОТЕК
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ:
ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Виокремлено пріоритетні напрями та окреслено перспективи бібліотечно-інформаційної діяльності бібліотек Національної академії наук України.
Ключові слова: взаємодія, доступ, комунікація, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

Особливістю функціонування бібліотек Національної академії наук України (далі НАН України) є спрямованість на взаємовикористання, перерозподіл та збереження інформаційних ресурсів як бази наукових досліджень – одного з пріоритетних напрямів зміцнення наукового потенціалу України. За цих обставин особливо актуальним є визначення напрямів ефективної взаємодії бібліотек задля вирішення питань бібліотечної практики.
Пріоритети діяльності бібліотек Національної академії наук України:
• доступність бібліотеки у будь-який час із будь-якого користувацького пристрою (комп’ютера, планшета, смартфона тощо);
• забезпечення вільного, безкоштовного доступу до документних фондів, локальних і мережевих ресурсів (як придбаних, так і власної генерації) та сервісів;
• підтримка освіти, як одного зі стратегічних ресурсів розвитку України;
• формування ціннісних орієнтирів користувачів на основі популяризації кращих зразків вітчизняної та світової науки та культури;
• сприяння національно-патріотичному розвитку особистості, забезпечення ідентифікації з Україною, її історією, культурою, а також світовими демократичними цінностями;
• забезпечення доступу до офіційної інформації з метою формування свідомого і соціально активного громадянина;
• формування інформаційно-мережевої та медіакультури.
Очікування від Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як очільника мережі бібліотек НАН України:
• комунікація;
• моніторинг статистичних даних про роботу бібліотек НАН України;
• кваліфіковані консультації;
• науково-організаційний супровід.
Перспективи щодо активізації співпраці бібліотек НАН України:
• створення можливостей для взаємозбагачення бібліотек НАН України через обмін практиками, сприяння якісним змінам у бібліотечній сфері з орієнтацією на майбутнє;
• відкритість, яка передбачає рівні можливості для всіх учасників;
• партнерство, коли відбувається взаємообмін, взаємовплив та консолідація зусиль;
• компетентність.

UDC 001.32(477) : 021.64
Olena Sokur,
Junior Research Fellow,
Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine

LIBRARY COOPERATION
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE:
PRIORITIES OF ACTIVITY AND PERSPECTIVES

The priority directions are outlined and prospects of library and information activity of libraries of the National Academy of Sciences of Ukraine are outlined.
Keywords: interplay, access, intercourse, Vernadsky National Library of Ukraine.