Проект «Україніка в датах» як метод актуалізації ресурсів електронної бібліотеки «Україніка»

ЗаявникКоцюба Валентина Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 3. Наукові бібліотеки в дослідницькій інфраструктурі України
Назва доповідіПроект «Україніка в датах» як метод актуалізації ресурсів електронної бібліотеки «Україніка»
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

Проект «Україніка в датах» сприяє подальшому розгортанню роботи з науковими та історико-культурними електронними бібліотечними ресурсами. До кожної події, артефакту чи постаті підібрана джерельна база, яка заглиблює в предмет. Те, що давно минуло, знову стає актуальним у сьогоденні, незалежно від форми (стародрук, рукопис, карта, періодика, ноти), тут визначальним є саме зміст. Це україністичний ресурс, базою якого є документи е-бібліотеки «Україніка».
Ключові слова: електронна бібліотека, інтелектуальний календар, цифрові ресурси, електронні колекції.

The project «Ukrainica in Dates» promotes the further development of work with scientific and historical and cultural electronic library resources. For each event, artifact or figure, a source base is selected that extends into the subject. What has long been passed again becomes relevant in the present, regardless of form (old print, manuscript, card, periodical, notes), here the defining is the very content. This is a Ukrainian-language resource, the basis of which is the documents of the e-library «Ukrainica».
Key words: electronic library, intellectual calendar, digital resources, electronic collections