Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека як центр інтеграції інформаційних ресурсів в електронному просторі регіону

ЗаявникКолоскова Галина Валеріївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 3. Наукові бібліотеки в дослідницькій інфраструктурі України
Назва доповідіДніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека як центр інтеграції інформаційних ресурсів в електронному просторі регіону
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 027.53:004.77(477.63-25)
Колоскова Галина Валеріївна,
аспірантка Харківської державної академії культури,
ORCID ID 0000-0001-5311-7518
провідний бібліотекар бібліотеки-філії № 21
ДМКЗК ЦСПБ для дорослих,
Дніпро, Україна

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ЯК ЦЕНТР ІНТЕГРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В ЕЛЕКТРОННОМУ ПРОСТОРІ РЕГІОНУ

Впровадження нових інформаційних технологій в бібліотечну практику актуалізує перегляд концепції обслуговування користувачів, розширює можливості бібліотек, які поряд із традиційним обслуговуванням забезпечують доступ до зовнішніх регіональних та міжнародних інформаційних ресурсів. Нині обласні універсальні наукові бібліотеки не тільки збирають та зберігають, але й створюють та поширюють інформацію, беруть участь у міжрегіональному обміні та формуванні єдиного інформаційного простору регіону і країни загалом.
Ключові слова: інформаційні ресурси, електронний інформаційний простір, Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека

Вимоги часу та потреби сучасної аудиторії спонукають до підвищення якості інформаційного обслуговування, розширення діапазону послуг, що передбачає надання доступу до власних, ліцензійних та віддалених електронних інформаційних ресурсів, цифрових фондів та сервісів, уміщених на сайтах бібліотечних установ. Тому на сучасному етапі буде актуальним та доцільним дослідження ролі обласної наукової бібліотеки як центру інтеграції інформаційних ресурсів в електронному середовищі міста та регіону, а також визначення перспектив подальшого розвитку з метою задоволення інформаційних потреб віддалених користувачів
Насамперед слід зазначити, що в умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій, нових форматів представлення даних формування, використання, зберігання та розвиток бібліотечних електронних інформаційних ресурсів є актуальним і перспективним напрямом роботи бібліотек у контексті інформатизації міста та регіону. Саме тому пропонуємо розглянути Дніпропетровську обласну універсальну наукову бібліотеку як центр інтеграції інформаційних ресурсів в електронному просторі регіону. Види електронних інформаційних ресурсів та послуг, які містяться на сайті КЗК ДОУНБ ім. Первоучителів слов’янських Кирила та Мефодія, представлені в таблиці 1.
Таблиця 1
Види електронних інформаційних ресурсів та послуг, представлені на сайті Дніпропетровської універсальної наукової бібліотеки ім. Первоучителів слов’янських Кирила та Мефодія [1;2]
№ з.п. Назва ресурсу Визначення
1. Електронна бібліотека Це розподілена інформаційна система, що дозволяє надійно накопичувати, зберігати й ефективно використовувати різнорідні колекції електронних документів у зручному для користувачів вигляді через глобальні мережі передачі даних.
2. База даних ЕБ Складається з різного виду електронних колекцій документів. Електронні видання на оптичних компакт-дисках включаються в ЕБ тільки за умови, якщо бібліотека виставляє їх у мережі (локальній або глобальній), забезпечуючи ту ж систему доступу і пошуку, що і до інших документів ЕБ.
3. Електронна колекція Множина електронних документів, що мають однотипні формальні ознаки і містять фактографічну інформацію.
4. Електронний документ Сукупність даних у пам'яті комп'ютера або на зовнішньому машинному носії інформації, призначена для сприйняття людиною за допомогою відповідних програмних і апаратних засобів. Електронний документ може включати текстову, графічну, аудіо- або відеоінформацію, мати лінійну або нелінійну структуру
5. Електронна копія документа, електронний еквівалент документа Електронний документ, отриманий шляхом оцифрування — перетворення в цифрову (електронну) форму — документа на традиційних носіях (папір).
6. Імідж-каталог Електронна модель традиційного «паперового» генерального алфавітного каталогу, побудована на основі оцифрованих (відсканованих) образів каталожних карток. Імідж-каталог (ІК) – це складова частина інформаційно-пошукової системи бібліотеки, представлена у вигляді зісканованої копії алфавітного карткового каталогу. ІК дозволяє здійснювати пошук та замовлення видань, які ще не введені до електронного каталогу.
7. Електронний каталог Як правило, електронний каталог відображає фонд документів на паперових носіях, містить в собі бібліографічні описи книг з усіх галузей знань українською та російськими мовами, бібліографічні описи книг та матеріалів із періодичних видань (журнали та газети) з усіх галузей знань українською та російською мовами.
8. Корпоративний каталог Корпоративні проекти або партнерські – допомагають усунути дублювання функцій, неузгодженість дій, забезпечити ефективний розподіл інтелектуальних, інформаційних і матеріальних ресурсів.
9. Web-сайт бібліотеки Веб-сайт - це віртуальний інформаційний центр, який об'єднує тематично пов'язані між собою веб-сторінки. Веб-сайт є презентацією діяльності бібліотеки в мережі Інтернет.
10. Web-сторінка бібліотеки Web-сторінка – це документ, або сукупність документів, об'єднаних у сайт і пов'язаних однією темою. Веб-сторінка бібліотеки висвітлює інформацію, яка є цікавою і корисною для читачів. Це може бути інформація про фонди, літературу, каталоги, картотеки, режим роботи, правила користування бібліотекою, тематичні заходи, книжкові виставки, інформаційні послуги, що надає ця бібліотека користувачам.
11. База даних періодичних видань Це періодичні видання, окремі номери та бібліографічні описи матеріалів із періодичних видань (газети та журнали) з усіх галузей знань українською та російською мовами.
12. Віртуальна довідка Це інтерактивна послуга, яка надає відповіді на разові запити віддалених (індивідуальних та колективних) користувачів, пов’язані з пошуком інформації з усіх галузей знань.
13. Служба електронної доставки документів Служба електронної доставки документів (ЕДД) здійснює пошук інформаційних ресурсів, забезпечує копіювання матеріалів з фондів ОННБ згідно з правилами користування та доставку електронних копій документів замовнику.
14. Служба онлайн замовлення літератури Служба онлайн замовлення документів здійснює пошук інформаційних ресурсів, забезпечує оформлення заявки та бронювання матеріалів з фондів ОННБ згідно з правилами користування бібліотекою
15. Віртуальна виставка Віртуальні виставки - новий інформаційний продукт бібліотеки, що представляється як консолідація традиційного книжкового і новітнього електронного способів презентації інформації.

Важливу роль у створенні єдиного інформаційного простору регіону відіграє сайт КЗК ДОУНБ ім. Первоучителів слов’янських Кирила та Мефодія [2], доступний кожній бібліотеці, кожному віддаленому користувачеві. Сайт надає найбільш повний перелік електронних послуг і пропонує інтерактивні елементи взаємодії. На сайті бібліотеки створено 1450 сторінок різного тематичного спрямування, розміщено повнотекстові бібліотеки, створені спільними зусиллями фахівців ДОУНБ. Задля вивчення потреб користувачів з метою поліпшення якості послуг регулярно проводяться онлайн- опитування. Поряд із традиційними електронними сервісами і послугами, як-от: запис до бібліотеки, пошук у електронному каталозі, замовлення літератури, ЕДД, тематичні розсилки та віртуальна довідка, з’явилися нові: мобільна версія сайту, доступ за QR-кодом до електронних джерел, сторінки з рекомендаціями, онлайн-консультації тощо. У свою чергу це сприяє популярності сайту та допомагає бібіотекам області в пошуку інформації для користувачів.
У зв’язку з постійним зростанням обсягів інформації та бажанням користувачів знайти необхідну інформацію в найкоротший термін вимоги до якості обслуговування постійно зростають. За таких умов перспективним напрямком є тісна кооперація в галузі інформаційної взаємодії, а саме: процес колективного створення та використання електронних ресурсів, ініціатором якого виступила Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека. Прикладом такої взаємодії стала участь Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки в багатьох корпораціях, зокрема, у всеукраїнському проекті «Електронна бібліотека «Культура України», міжнародному проекті «Міжрегіональний аналітичний розпис статей» [3].
Відзначимо, що міжрегіональний проект «Придніпровський корпоративний каталог» (ПКК), регіональний проект «Електронний каталог», інформаційний портал «ДніпроКультура» та зведений каталог періодичних видань, які передплачують бібліотеки Дніпра, є прикладом корпоративної взаємодії бібліотек Дніпропетровської області. Нині робота в цьому напрямку зміцнилась, основна увага приділяється найбільш значущим електронним ресурсам, що створюють бібліотеки Дніпра і Дніпропетровської області.
Таким чином, вважаємо, що КЗК ДОУНБ ім. Первоучителів слов’янських Кирила та Мефодія є центром інтеграції бібліотечно-інформаційних ресурсів та задоволення інформаційних потреб віддалених користувачів як в електронному просторі Дніпра, так і Дніпропетровського регіону загалом.

Бібліографічні посилання
1. Колоскова Г.В. Публичная библиотека как социокоммуникационный центр информации в электронном пространстве крупного города. Культура: теория и практика.2019.Выпуск 1 (28). URL: http://theoryofculture.ru/issues/102/1202/ (дата звернення 11.07.2019)
2. Сайт КЗК ДОУНБ ім. Первоучителів слов’янських Кирила та Мефодія. URL: http://www.libr.dp.ua (дата звернення: 11.07.2019)
3. Тітова Н. М. Провідна роль ДОУНБ у формуванні єдиного інформаційного простору регіону. Бібліотеки Дніпропетровщини в інформаційно-технологічному середовищі: регіональні проекти, ресурси, сервіси. Матеріали міжвід. наук.-практ. конф. (Дніпро, 28 лист.). Дніпро, 2019. С. 6-11. URL: https://www.libr.dp.ua/collections/index.php?pbp=144 (дата звернення 11.07.2019)

References
1.Koloskova V. Public library as a socio-communication center of information in the electronic space of a large city. Culture Theory and Practice.2019.Vission 1 (28). URL: http://theoryofculture.ru/issues/102/1202/ (reference date 11.07.2019)
2.The site of the CCP DOUUNB them. Primary teachers of Slavic Cyril and Methodius. URL: http://libr.dp.ua (referral date: 11.07.2019)
3.Titova N.M. The leading role of the DOUUNB in the formation of a single information space of the region. Libraries of Dnipropetrovsk region in the information-technological environment: regional projects, resources, services. Materials Interlude scientific and practical. conf. (Dnieper, November 28). Dnepr, 2019. P. 6-11. URL: https: //www.libr.dp.ua/collections/index.php?Pbp=144 (reference date 11.07.2019)

UDC 027.53:004.77(477.63-25)
Koloskova Galina
graduate student of Kharkov State Academy of Culture,
ORCID ID 0000-0001-5311-7518
Dnipro, Ukraine
DNIPROPETROVSKAYA REGIONAL SCIENTIFIC LIBRARY AS A CENTER FOR INTEGRATION OF INFORMATION RESOURCES IN THE ELECTRONIC SPACE OF THE REGION
The introduction of new information technologies into library practice updates the concept of user service, expands the capabilities of libraries, along with traditional services provide access to external regional and international information resources. Now region universal scientific libraries not only collect and store, but also create and distribute information, participate in interregional exchange and form a single information space of the region and the country as a whole.
Keywords: information resources, electronic information space, Dnipropetrovsk regional universal scientific library.