Формування юридичних електроних інформаційних ресурсів в Національній юридичній бібліотеці НБУВ

ЗаявникІванова Майя Вікторівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору» (2014)
ЗахідФормування національного інформаційного простору: інтеграція та кооперація зусиль бібліотек України та інформаційних інституцій
Назва доповідіФормування юридичних електроних інформаційних ресурсів в Національній юридичній бібліотеці НБУВ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Зростання обсягів електронних інформаційних ресурсів у системі наукових комунікацій суспільства, обумовила необхідність активізації розкриття та представлення накопичених знань.
Наявність юридичних електронних інформаційних ресурсів у Національній юридичній бібліотеці (далі НЮБ) НБУВ, забезпечення цілісності та доступності до інформаційних масивів стало спроможним завдяки кропіткій корпоративній роботі багатьох причетних фахівців бібліотеки, особливо актуальним є – формування інтегрованого електронного інформаційного ресурсу, якісне удосконалення дистанційних форм роботи з користувачами та питання керування ними. Перед відділом баз даних правової інформації НЮБ постало завдання створення інтегрованого ресурсу а саме: баз даних (далі БД) з багатоаспектною інформацією: юридичною, історичною, політичною, соціологічною спрямованістю. У співпраці з відділом програмно-технологічного забезпечення комп’ютерних мереж (ВПТЗКМ) було розроблено та запропоновано модель розбудови БД на платформі САБ «ІРБІС-64». Підготовлено спеціальні технологічні рішення для обробки та аналітико-синтетичного опрацювання документів, налаштування процесів формування БД, пов’язаних з веденням бібліографічного опису, редагуванням, поповненням та подальшим використанням накопичених матеріалів. Ведеться аналітичний відбір інформаційних матеріалів юридичного профілю, формування науково-довідкового та довідково-пошукового апарату; формування системи електронних інформаційних ресурсів, зокрема, повнотекстової, бібліографічної та фактографічної БД.
Ресурс складається з наступних баз даних: БД «Цифрова бібліотека» правової тематики – повнотекстова, реферативна; БД «Інтернет - навігатор» правової тематики – адресно-довідкова; БД «Наукова електронна бібліотека» правової тематики – повнотекстова, документальна; БД «Персоналії. Конституційної Асамблеї України» – об’єктографічна, гіпертекстова; БД «Конституційна Асамблея. Наукові праці» – бібліографічна, відсильна.
Більш детальніше можна представити наступне.
БД «Цифрова бібліотека» правової тематики представляє собою зібрання рукописів, стародруків, довідкових видань, з неодмінним дотриманням авторського права. Основні завдання й принципи роботи були направленні на те, щоб надати, як можливо, повнішу інформацію для користувачів бібліотеки. Відбувалася клопітна робота над документами які були цифровані та підлягали опису за полями схем САБ «ІРБІС-64», а саме: уточнювався бібліографічний опис книги; проставлялася рубрика; укладалася анотація книги двома мовами (українською та російською) для більших технологічних можливостей доступу пошукового апарату; за жанром пам’ятки проводилось детальне розкриття змісту книги, відмічалися заголовки статей, при відсутності змісту у книзі співробітникам була потреба звертатися до друкованого виду книги для того щоб відтворити наявність змісту.
Цифровані книги розподіляються за такими рубриками: • загальна теорія держави і права • історія держави і права • історія політичних вчень • авторське та винахідницьке право • державне управління, адміністративне право • постанови уряду • акти державного управління • виборче право • державне (конституційне) право • земельне право • кримінальне право • міжнародне право • спадкове право • судова система • фінансове право • цивільне право • сімейне право.
За необхідністю, виявлений та опрацьований матеріал може бути згрупованим за будь-якою ознакою: типом документа, тематичною рубрикою, місцем зберігання, автором. Документи, що були оцифровані, представлені ВПТЗКМ в зручному для користувачів оригінальному форматі Flip Book (книга з гортанням сторінок), захищеному від копіювання.
БД «Інтернет - навігатор» правової тематики – анотований з гіперпосиланнями на найбільш актуальні українські та світові інформативні ресурси юридичної спрямованості мережі Інтернет. База довідково-бібліографічного обслуговування, представлена юридичними тематичними добірками вибраних Інтернет - ресурсів, серед яких є розділи: «Органи державної влади України», «Органи місцевого самоврядування», «Електронні бібліотеки юридичної спрямованості», «Довідкові видання юридичної спрямованості», «Бібліотеки України юридичної спрямованості», «Вищі юридичні навчальні заклади України», що цілеспрямовані на ефективне задоволення юридичних інформаційних запитів як локальних так і віддалених користувачів.
БД «Юридична ретроспективна бібліографія» формується за рахунок ретроспективної юридичної бібліографії на базі систематичного каталогу та колекцій фондів НБУВ. Ресурс перебуває в постійному розвитку: поповнюється ретроспективними бібліографічними матеріалами, що пройшли аналітичний відбір з карткових каталогів та систематизацію за темою для складання електронної картотеки. Є можливість пошук за ключовими словами, авторами, роками видання, назвами та рубрикатором.
БД «Наукова електронна бібліотека» правової тематики представляє собою електронні інформаційні ресурси – анотовані повнотекстові матеріали: монографії, довідники, енциклопедії, словники, підручники, методичні посібники, з неодмінним дотриманням авторського права. Інформаційний пошук може здійснюватися за ключовими словами, авторами, роками видання, назвами та рубрикатором. Передбачено онлайновий доступ тільки до бібліографічних описів та анотацій документів, самі повні тексти доступні лише в читальних залах НБУВ у локальному режимі.
З метою інформаційного забезпечення розробки та втілення юридичних ідей стратегічного плану, реалізації принципів Конституції України та удосконалення конституційного законодавства, в НЮБ створений онлайновий інтегрований ресурс з сучасним пошуковим апаратом, який надає користувачам доступ до інформаційних джерел. БД «Конституційна Асамблея» яка уміщує в себе БД «Персоналії Конституційної Асамблеї України» та БД «Конституційна Асамблея. Наукові праці».
БД «Русини» створена зусиллям впорядкування спеціалізованих ресурсів на основі інтелектуально опрацьованої інформації, аналітичного відбору юридичних інформаційних матеріалів, формування науково-довідкового та довідково-пошукового апарату електронних інформаційних ресурсів.
БД «Цифрові ресурси НБУВ» дає змогу заносити бібліографічні записи для формування замовлень на оцифрування документів правової тематики з фондів НБУВ.
БД «Стародруковані періодичні видання» правової тематики наповнюється шляхом відбору журналів. В основі тематичного розподілу лежить рубрикатор НБУВ з накладеним фільтром «Держава і право. Юридичні науки».
В НЮБ налагоджено та стрімко продовжує своє зростання розширення ресурсів правової інформації в електронному вигляді, оцифрування історичних джерел української національної правової думки, формування тематичних баз даних. Це, в свою чергу, призвело до переходу на якісно новий рівень формування спеціалізованого інформаційного ресурсу.
У перспективі створення консолідованого інформаційного ресурсу юридичного спрямування до формування якого можна залучити бібліотечні-інформаційні установи галузі, це сприятиме підвищенню рівня інформаційного обслуговування суспільства та формування вітчизняного інформаційного простору