Формування авторитетного файла предметних рубрик як тематичного навігатора електронного каталогу ХДНБ ім. В. Г. Короленка

ЗаявникЧегринець Марія Миколаївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору"
ЗахідКаталогізація бібліотечно-інформаційних ресурсів на сучасному етапі
Назва доповідіФормування авторитетного файла предметних рубрик як тематичного навігатора електронного каталогу ХДНБ ім. В. Г. Короленка
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

У фонді ХДНБ ім. В. Г. Короленка налічується понад сім мільйонів документів, але для того, щоб зробити їх доступними для користувачів, необхідно надати інформацію про них. Саме тому одним з провідних напрямів відділу наукової систематизації, предметизації та організації систематичних каталогів (ВСК) є розкриття документних ресурсів за змістом (предметами, темами та галузями знання).
У 2002 році ХДНБ ім. В. Г. Короленка придбала повний пакет АБІС «ІРБІС». З цього моменту розпочалося поступове формування великого електронного інформаційного ресурсу – авторитетного файла предметних рубрик (ПР). Складність створення предметного рубрикатора полягала у відсутності досвіду і методичних матеріалів з електронної предметизації.
За відсутності національного стандартизованого списку предметних рубрик індексатори використовують Інформаційно-пошуковий тезаурус Національної парламентської бібліотеки України, Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, таблиці УДК, що видані українською мовою, АПП до повного варіанту таблиць бібліотечно-бібліографічної класифікації, а також Середні таблиці ББК.
У фахівців існувала думка, що пошук за ключовими словами виключає необхідність формування предметних рубрик. Також мало місце судження, що достатньо здійснювати пошук за будь-якою складовою бібліографічного запису. Практика організації електронного каталогу (ЕК) та вивчення можливостей тематичного пошуку довела, що необхідно створювати авторитетний/нормативний файл ПР. Після дослідження технічних особливостей програми «ІРБІС», її різноманітних властивостей було прийняте рішення створити такий предметний рубрикатор, який, з одного боку, максимально розкриває зміст документів, щоб швидко і якісно задовольнити потреби користувачів, а з іншого боку, максимально відповідає найбільш складним і неочікуваним запитам користувачів.
Предметний рубрикатор створюється двома мовами, незалежно від мови представленого документа, адже користувачі ХДНБ ім. В. Г. Короленка можуть здійснювати пошук інформації як українською, так і російською мовами. Предметизуються усі види документів, що заносяться до електронного каталогу: книги, автореферати дисертацій, електронні документи тощо. Особлива увага приділяється опрацюванню збірників статей та продовжуваних видань наукових закладів. При розкритті змісту формується декілька ПР. Збірники статей та наукові праці включають безліч найрізноманітніших тем, які досить складно представити предметними рубриками, тому важливе значення має перелік найактуальніших статей. Якщо назва статті не повністю розкриває її зміст, здійснюється координатне індексування, тобто введення ключових слів.
Таким чином, вся інформація зі збірників розкривається в автоматизованому режимі і може бути всебічно використана. На сьогодні вже маємо 164 500 понять і продовжуємо активно формувати предметні заголовки та підзаголовки. Предметний рубрикатор постійно редагується, вносяться зміни та доповнення. Це допомагає користувачам не тільки орієнтуватися у великих інформаційних потоках, а й активно їх використовувати, і головне – оперативно здійснювати пошук інформації.
Ми сподіваємося, що наукові бібліотеки України об’єднають зусилля для створення єдиного корпоративного електронного каталогу та вирішення проблем систематизації, предметизації, створення авторитетних файлів предметних рубрик, авторів, колективних авторів та ін. Використання готових електронних інформаційних продуктів, таких, як національні авторитетні файли, сприятиме інтеграції бібліотек для вирішення проблем максимального обсягу вводу інформації. Саме корпоративні технології визначають розвиток автоматизації інформаційно-бібліографічних процесів на сучасному етапі.

Використані джерела:
1. Актуальні питання каталогізації в умовах впровадження нових інформаційних технологій : матеріали наук.-практ. семінарів / Держ. закл. «Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; [уклад.: Н. В. Подошовка, М. М. Чегринець]. – Харків, 2011. – 84 с.
2. Вилегжаніна Т. І. Лінгвістичне забезпечення для створення уніфікованого пошукового образу та пошукового запиту документа / Т. І. Вилегжаніна, О. М. Збанацька // Електронні ресурси бібліотек : за підсумками Всеукр. наук.-практ. конф. дир. держ. та обл. універс. наук. б-к, 14 – 17 жовт. 2003 р. – Кіровоград, 2003. – С. 126–134.
3. Волохін О. ІРБІС : система автоматизації бібліотек / О. Волохін //Бібл. форум України. – 2003. – № 2. – С. 8–10.
4. Збанацька О. Персоналії в інформаційно-пошуковому тезаурусі Національної парламентської бібліотеки України: форма представлення та використання при предметизації документів / О. Збанацька // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 37. – С. 85–97.
5. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів: підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. – 3-тє вид. – Київ : Знання, 2006. – 331 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
6. Сербін О. Згортання/розгортання інформації як спосіб уніфікації і представлення знання у веб-орієнтованому середовищі / О. Сербін // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 22–30.
7. Стерехова З. Пошуковий образ документа для електронного каталогу: ключове слово чи предметна рубрика? / З. Стерехова // Бібл. форум України. – 2007. – № 1. – С. 11–12.
8. Стрішенець Н. Поняття предметних рубрик в американському бібліотекознавстві / Н. Стрішенець // Бібл. планета. – 2010. – № 2. – С. 12–16.
9. Щербан Р. Школа ІРБІС: регіональний досвід / Р. Щербан // Бібл. форум України. – 2012. – № 3. – С. 5–7.