ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ КНИЖКОВИХ ВИСТАВОК НБУВ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

ЗаявникТуровська Леся Олегівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору» (2014)
ЗахідФормування національного інформаційного простору: інтеграція та кооперація зусиль бібліотек України та інформаційних інституцій
Назва доповідіПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ КНИЖКОВИХ ВИСТАВОК НБУВ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
Інформація про співдоповідачівТетяна Коваль, завідувачка відділу комплексного бібліотечного обслуговування, кандидат історичних наук Інесса Смоляр, завідувачка сектору універсального підсобного фонду і каталогів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Сучасний віртуальний світ – це розмаїття соціальних мереж, які виступають осередками інформаційних обмінів з боку груп споживачів (віртуальних співтовариств), об’єднаних загальною метою, інтересами і пріоритетами.
За визначенням американського соціолога Дж. Барнса, соціальна мережа – це соціальна структура, що складається з групи вузлів, якими є соціальні об’єкти (люди або організації) і зв’язків між ними (соціальних взаємин).
Існують й інші визначення, втім усі вони базуються на єдиному – спільній діяльності членів співтовариства у кіберпросторі. Найшвидше, саме така діяльність є організаційним джерелом спільноти, її системоутворюючим фактором.
Широко використовує свою присутність у соціальних мережах НБУВ з метою популяризації власних сервісів, ресурсів і продуктів.
Оприлюднення власних бібліотечно-інформаційних документних масивів у соціальних інтернет-мережах обумовлює включення їх у суспільний та науковий обіг електронного інформаційно-комунікаційного простору та виступає як важливий фактор задоволення інформаційних потреб дистанційних користувачів
Зважаючи на це, з січня 2010 року Відділ комплексного бібліотечного обслуговування долучився до створення електронних книжкових виставок (тематичних та нових надходжень). За період з жовтня 2010 по червень 2014 рр. на бібліотечному сайті НБУВ http://www.nbuv.gov.ua у розділі “Виставки” було опубліковано 27 тематичних книжкових виставок та 21 виставка нових надходжень (з експонуванням відповідної кількості 1 488 та 1 061 електронних одиниць) за провідними розділами підсобних книжкових фондів ВКБО.
Організація електронних книжкових виставок створює нові форми задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів у режимі віддаленого доступу. З метою визначення ефективності цих форм нами започатковані маркетингові дослідження, які проводяться у двох напрямах:
– статистичні (що спираються на показники відвідувань користувачів розділу “Виставки” бібліотечного сайту НБУВ)
– соціологічні (що передбачають бліц-опитування користувачів популярних соціальних мереж Вконтакте, Facebook та Twitter, де існують мережеві співтовариства (групи читачів) НБУВ).
Отримані результати дозволяють нам оперувати даними щодо кількісного та професійного складу дистанційних користувачів електронних книжкових виставок.
Варто відзначити, що під час проведення досліджень ми виступаємо не тільки спостерігачами, а й дієвими менеджерами обставин, на підгрунті яких віртуальні види електронних інформаційно-бібліотечних продуктів консолідують бібліотеці “свого”, постійного та повною мірою зацікавленого дистанційного користувача. Користувача, який позитивно оцінює продукування нового суспільно значущого знання та безперечно схвалює інформаційно-комунікаційну діяльность наукової бібліотеки (комуніката) у відношенні споживача (комуніканта), що складається у забезпеченні його оптимальною сумою знань задля найкращого вирішення ним поставлених завдань.
Ефективність організації електронних книжкових виставок, за даними бліц-опитів дистанційних користувачів, дає змогу більшою мірою, ніж традиційними засобами, задовольнити потреби в електронних бібліотечно-інформаційних продуктах. Сукупність електронних книжкових виставок (їх архів) породжує своєрідний інтелектуальний простір, де користувач одержує у своє розпорядження знаряддя, що опосередковує реалізацію його пошукових потреб.
Дослідження, що триває, привертає увагу до цілої низки нових і водночас вагомих проблем, зокрема необхідності надання фахової консультативної та методичної допомоги дистанційним читачам під час опрацювання ними електронних книжкових виставок; запобігання від потрапляння їх до середовища непрофесійного інфотворення, залучення до споживання саме якісної, перевіреної інформації, впровадження в практику роботи – вмінь та навичок її отримання і творчого використання.
Вивчаючи комунікаційні зв’язки між НБУВ та дистанційними користувачами на прикладі використання ними електронних книжкових виставок, ми також працюємо над складанням психологічного, когнітивного і навіть креативного читацького портрету.
Надалі – подальший пошук шляхів популяризації електронних книжкових виставок як ефективного засобу кумуляції знань у середовищі віртуальних соціальних комунікацій.
Зважаючи на прогресивне збільшення соціальних мереж (за даними моніторингової компанії Netcraft на сьогодні у всесвітній мережі нараховується більш як 630 млн інтернет-сайтів; упродовж найближчих років їх кількість подолає мільярдний рубіж), у майбутніх планах ми маємо вирішити проблему пошуку перетинань у соціальних зв’язках на різних ресурсах з метою подальшого просування власних електронних інформаційно-бібліотечних продуктів – електронних книжкових виставок.