Тематичні колекції веб-ресурсів як складова сучасного інформаційного середовища

ЗаявникДобра Надія Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору» (2014)
Західне вказано
Назва доповідіТематичні колекції веб-ресурсів як складова сучасного інформаційного середовища
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

ТЕМАТИЧНІ КОЛЕКЦІЇ ВЕБ-РЕСУРСІВ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА
Добра Н.В., зав. сектором НБУВ,
Корнілова Є.О., молодший науковий співробітник НБУВ

На сьогодні зростаючий вплив електронних інформаційних технологій охоплює всі сфери життя суспільства, що призводить до якісних перетворень в усіх його структурах. Актуальність питання впровадження та використання нових бібліотечно-інформаційних технологій у діяльність сучасних національних і наукових бібліотек є одним із основних орієнтирів у їх розвитку. Одним із завдань сучасної бібліотеки є надання можливості оперативно отримувати необхідну інформацію в режимі віддаленого доступу, що відповідає сучасним вимогам і потребам користувачів. Протягом останніх років одним з пріоритетних напрямків роботи бібліотек є формування тематичних колекцій веб-ресурсів, зорієнтованих на оперативне задоволення інформаційних запитів.
Необхідність допомоги користувачам у здійсненні пошуку інформації в необмежному Інтернет-просторі, посилення попиту на організовану інформацію викликають потребу створення тематичних інтернет-навігаторів або путівників, основною метою яких є оперативна веб-навігація віддалених і локальних користувачів у масиві електронних зовнішніх мережевих ресурсів шляхом представлення на сайтах бібліотек тематично згрупованої інформації. Кожна конкретна бібліотека, відповідно до власних пріоритетів і профілю діяльності, обирає для себе форму організації та змістовного наповнення при створенні колекції найбільш значущих веб-ресурсів. Особливого поширення набувають путівники-навігатори з галузевої тематики. Наприклад, Національна історична бібліотека України створила путівник по краєзнавчих ресурсах бібліотек України, метою якого є ознайомлення фахового загалу з мережевими краєзнавчими ресурсами бібліотек України. Інформаційно-пошуковий навігатор Наукової бібліотеки Луганського національного університету імені Тараса Шевченка інформує, зокрема, про сайти психолого-педагогічного напрямку. Путівники-навігатори на веб-сторінках інститутів НАН України містять посилання відповідно до наукових напрямів діяльності. Зокрема, корисні посилання, представлені на сайтах Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Інституту економіки промисловості НАН України, надають інформацію за тематичними напрямками мовознавцям, економістам, промисловцям тощо.
До ресурсів універсального змісту відноситься Тематичний Інтернет-навігатор НБУВ, формування якого здійснюється за предметними та тематичними рубриками. Перший рівень включає колекції вибраних Інтернет-ресурсів, які вміщують рубрики: “Наукові установи України”, “Національні університети України”, “Бібліотеки України”, “Національні бібліотеки країн світу”, “Електронні репозиторії”, “Джерела наукової інформації”; а також посилання на періодичні видання (веб-сторінки газет, журналів), книжкові видавництва України, довідкові видання (словники, енциклопедії, довідники), освітні ресурси, ресурси з мистецтва, пошукові системи. Окремим блоком представлені вибрані Інтернет-ресурси, які оформлені у вигляді електронних бібліотек. Другий рівень Інтернет-навігатора НБУВ передбачає розширений пошук за розділами знань.
На сучасному етапі розвитку бібліотек створення та представлення тематичних колекції веб-ресурсів як універсального, так і галузевого характерів є складовою сучасного інформаційного середовища.