Дослідження потоку НТІ з питань енергетики за реферативною базою даних “Україніка наукова”

ЗаявникКириленко Світлана Едуардівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору» (2014)
ЗахідСемінар "Формування електронних інформаційних ресурсів наукових бібліотек: прикладний аспект"
Назва доповідіДослідження потоку НТІ з питань енергетики за реферативною базою даних “Україніка наукова”
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 004.67
Кириленко С.Е.

Дослідження потоку НТІ з питань енергетики за реферативною базою даних “Україніка наукова”

Виявлено особливості формування потоку науково-технічної інформації в галузі енергетики з використанням реферативної бази даних “Україніка наукова”. Проаналізовано масив даних з метою визначення розподілу публікацій з напряму енергетики в реферативній БД. Обґрунтовано доцільність нової окремої систематизації цього напряму БД “Україніка наукова” задля підвищення ефективності використання наявних інформаційних ресурсів та оптимізації пошуку.
Енергетика сьогодні — основа економічного розвитку країни і міждержавних відносин. Вона є одним з ключових напрямків, що забезпечують економіку і населення енергією і паливом, вона — фундамент всієї системи господарської діяльності людини, основа життєзабезпечення населення та безпеки України. Для сучасної енергетики характерно, що очевидним стає факт вичерпності природних ресурсів нафти та газу та залежності від постачання газу Росією. За сформованою енергетичною ситуацією основними пріоритетними направленнями для забезпечення споживачів має стати: енергозбереження та підвищення ефективності всіх виробництв і систем енергозабезпечення; використання наявного поновлюваного гідроенергетичного потенціалу та ядерної енергетики; нетрадиційної енергетики. Тому практично у всіх сферах виробничої і господарської діяльності взято курс на економію енергоресурсів та енергозбереження, використання нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії, а також альтернативних палив і нових технологій.
Метою даної статті є аналіз масиву публікацій з питань енергетики для виявлення особливостей потоку НТІ енергетичного напряму за БД «Україніка наукова». Об'єктом дослідження обрано вхідний потік НТІ періодичних видань в галузі енергетики та вихідний потік даного масиву записів у реферативній БД "Україніка наукова".
Реферативна інформація у реферативній БД «Україніка наукова» на 07.05.2014 р. містить більше 507 тис. рефератів публікацій українських науковців. Реферативна БД "Україніка наукова" репрезентує всю українську наукову літературу. Ресурсну основу при підготовці БД складають понад 700 наукових журналів, автореферати дисертацій та книжковий масив. Добре відпрацьовані канали надходження HTI за допомогою налагоджених наукових зв'язків з основними бібліотеками, науково–дослідними інститутами тощо. Реалізація оптимального пошуку на основі реферативної БД «Україніка наукова» створить об’єктивні передумови для релевантності результатів наукометричних досліджень, ефективної аналітичної діяльності, слугуватиме підґрунтям для з’ясування тенденцій розвитку певних галузей, зокрема, енергетики.
Дослідження журнальної складової потоків НТІ з енергетики, здійснене на основі аналізу вхідного потоку реферативної БД “Україніка наукова”, засвідчує концентрацію публікацій в спеціалізованих журналах, які висвітлюють різні наукові напрями енергетичної галузі. Наведено назви журналів, що містять найбільшу кількість статей за напрямом: «Електротехніка та електроенергетика», «Енергетика: економіка, технології, екологія», «Електромеханічні і енергозберігаючі системи», «Нафтогазова енергетика», «Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології», «Проблеми загальної енергетики», «Промышленная теплотехника», «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика», «Энерготехнологии и ресурсосбережение», «Ядерна фізика та енергетика» тощо. У політематичних журналах, таких як вісники вузів, знаходиться велика кількість статей з енергетики, які розпорошені за серіями випусків.
Рубрики енергетики в реферативній БД "Україніка наукова" та її друкованому виданні УРЖ “Джерело” знаходяться у технічному розділі першого рівня "Енергетика. Радіоелектроніка". Публікації з енергетики в УРЖ «Джерело» у рубриці другого рівня «Енергетика» та за п’ятьма підрозділами третього рівня: "Електроенергетика. Електротехніка", "Теплоенергетика. Теплотехніка", "Ядерна (атомна) енергетика", "Гідроенергетика", "Інші галузі енергетики". Розділ "Енергетика. Радіоелектроніка" включає в себе основну частину записів. Загальна кількість документів, проіндексованих по цьому розділу, складає 42 040 найменувань згідно пошуку за рубрикатором З, але на 40 % складається з інформаційного шуму, щодо інформації з енергетики, тому що підтягує записи і з радіоелектроніки. Це ускладнює пошук. Такі галузі знань як енергетика та радіоелектроніка потребують самостійного пошуку.
Аналіз потоку НТІ з енергетики та наповнення серії 2 РЖ « Джерело» дозволяє виявити найбільш перспективні види нетрадиційної енергетики, визначити сфери її застосування . Так, швидко розвиваються напрямки: вітроенергетика, геліоенергетика та біоенергетика.