Система шифрів бібліотеки як модель еволюційності каталогізаційного опрацювання документів

ЗаявникТкаченко Олександра Петрівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору» (2014)
ЗахідКаталогізація бібліотечно-інформаційних ресурсів на сучасному етапі
Назва доповідіСистема шифрів бібліотеки як модель еволюційності каталогізаційного опрацювання документів
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Розбудова системи шифрів Національної Бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) в повній мірі є відображенням історії становлення і розвитку НБУВ, адже історичні реалії 30-х років призвели до створення великої кількості інструкцій з питань каталогізації, організації фондів та системи каталогів, що могли використовуватися бібліотеками. Організація фонду ВБУ визначилась вже в період її фундації – це був форматний принцип. У 1931 р. відділ опрацювання почав використовувати шифри «А1...», «В1...» при опрацюванні поточних надходжень. Для опрацювання фонду україніки застосовувались шифри «Аu1...», «Вu1...», «Сu1...». З 1938 року було введено нову таблицю шифрів: «Ао1...», «Во1...». «Со1...», «Д» для вітчизняних та «ІА1...», «ІВ1...», «ІС1...» для іноземних книг.
В повоєнний час організація фондів Бібліотеки залишилась незмінною. Розміщення нової вітчизняної та зарубіжної літератури в основному книгосховищі базувалось на форматно-порядковій системі, яка дозволяла найбільш раціонально використовувати площі для зберігання документів. У 1964 р. виробнича комісія відділу опрацювання після узгодження з дирекцією Бібліотеки постановила ввести нові формати: «Ао» - від 1 см до 18 см; «Ва» - від 18 см до 24 см; «Вс» - від 24 см до 29 см; «Со» - від 29 см до 35 см; «Д» - від 35 см.
На основі нових форматів вибудовувалася сучасна система шифрів для опрацювання фондів Бібліотеки.
Нині в межах 5 основних форматів знайшли відображення наступні книжкові шифри: «А», «Ао», «В», «Ва», «Вс», «С», «Со», «Д», «ІА», «ІВ», «ІС», «Аu», «Вu», «Сu».
На окремі ж види літератури були сформовані шифри незалежні від форматів: «Дс» - для кандидатських та докторських дисертацій, захист яких відбувався в наукових установах та вищих навчальних закладах України; «Ра» - для авторефератів; «Р» та «ІР» - для видань брошурного типу; «Ст» - для державних стандартів України; «М» - для мікрофільмів книг; «Мж» - для мікрофільмів журналів; «MFI» - для мікрофіш книг; «MIж» - для мікрофіш періодичних та продовжуваних видань.
Для технічного опрацювання видань на альтернативних носіях були створені наступні шифри: «AUD» - для аудіокасет; «VID» - для відеокасет; «CDR» - для CD-дисків; «DVD» - для DVD-дисків.
Особлива увага приділяється каталогізації колекційних зібрань, які розташовані у центральному книгосховищі НБУВ. Колекції, що зберігаються у фондах центрального книгосховища Бібліотеки, мають свої самостійні шифри. Система колекційних шифрів базується на основі розстановки видань в колекційному зібранні. Це стосується, насамперед, історичних колекцій дореволюційних та радянських вчених, письменників, громадських діячів. Технічне опрацювання сучасних колекційних зібрань здійснюється відповідно форматній розстановці видань в центральному книгосховищі.
Розвиток сучасної каталогізації, теоретико-методологічні основи розбудови каталогу нового покоління є пріоритетним напрямом бібліотечно-інформаційного сьогодення. З появою глобального електронного середовища докорінно змінилися смислове наповнення, підходи, інструментарій, завдання каталогізації. Але, незважаючи на революційні зміни технологій, бібліотечний шифр залишається головним засобом пошуку документів у книгосховищі, сполучною ланкою між фондом та каталогом, як традиційним (паперовим), так і електронним. Надання шифру документам є одним з найважливіших та константних елементів бібліотечно-інформаційної технології.