Моніторинг джерельної бази наукових публікацій за період 2003 – 2012 рр. з актуальних проблем політики та політичних наук (на основі реферативних ресурсів НБУВ)

ЗаявникСандул Оксана Георгіївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору» (2014)
ЗахідСемінар "Бібліотека та бібліометрія: світовий досвід, українська перспектива"
Назва доповідіМоніторинг джерельної бази наукових публікацій за період 2003 – 2012 рр. з актуальних проблем політики та політичних наук (на основі реферативних ресурсів НБУВ)
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

За умов надскладної політичної ситуації в Україні сьогодні, як ніколи зростає суспільний запит на розвиток політичних наук. Обгрунтовано вважається, що стан політичної науки – вірний показник стану самої політики. Загалом наука про політику - це наука про політичне життя суспільства, політичні відносини, явища та політичні процеси, закономірності їх розвитку та дії.
Простежити сучасний стан досліджень у сфері політичних наук дозволяє аналіз ресурсів загальнодержавної реферативної бази даних (РБД) “Україніка наукова”, в якій наведено реферативну інформацію про наукові видання й окремі публікації, зокрема, монографії, підручники для ВНЗ, матеріали конференцій, автореферати дисертацій, статті з періодичних і продовжуваних видань тощо.
Станом на 10. 05. 2014 р. загальна кількість записів в зазначеній РБД - 507 220, з питань політики та політичних наук - 9 783 джерела (що складає лише 1,9 % загального масиву прореферованих публікацій).
Об’єктом дослідження вибрано масив даних за період 2003 – 2012 рр. Дані за 2013 р. не взято до розгляду, оскільки публікації за цей рік ще надходять до НБУВ і активно поповнюють РБД “Україніка наукова”. Слід зазначити, що до реферативної служби продовжують надходити публікації і за попередні роки.

Наведені в таблиці цифри засвідчують стале збільшення кількості дисертаційних досліджень з вказаної проблематики, зокрема, кількість захищених дисертацій в 2011 р. у порівнянні з 2003 р. зросла більш, ніж удвічі. Також можна констатувати, що внаслідок активізації політичного ситуації в Україні у 2004 р. помітно збільшилась кількість наукових досліджень в цій сфері і відповідно публікацій, про що свідчить кількість записів у РБД “Україніка наукова” за 2006 р. – 1 040 джерел (максимальне значення за досліджуваний період), після чого кількість публікацій почала зменшуватись.
Результати тематичного аналізу реферативних ресурсів НБУВ свідчать, що 45 % досліджуваних джерел присвячені теорії політики та теоретичній політології; 14 % - зовнішній політиці та міжнародним відносинам, дипломатії; 11,7 % - національним відносинам і політиці, національно-визвольному руху; 10,6 % - внутрішній політиці; 7,5 % - історії політичних вчень; 5,8 % - політичним партіям; 5 % - суспільно-політичним організаціям, і лише 0,4 % - проблемам політики та сучасного політичного становища.
На підставі моніторингу масиву публікацій з періодичних і продовжуваних видань, відображених у РБД “Україніка наукова”, можна констатувати, що найбільш активно проблеми політики та політичних наук на своїх шпальтах висвітлюють такі часописи, як “Політичний менеджмент”, “Сучасна українська політика”, “Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку”, “Держава та регіони”, “Держава і право”, “Наукові записки НАУКМА” (серія Політика).
Таким чином, можна зробити висновок про те, що сучасний стан досліджень в галузі політичних наук ще не відповідає ступеню актуальності цієї проблематики в суспільстві. Нагальним завданням є залучення якомога більшої кількості науковців до розробки наукової теорії та практики, особливо з проблем сучасного політичного становища, з метою розбудови демократичного суспільства в Україні.
На нашу думку, активізувати процес наукових досліджень у сфері політичних наук можна, серед іншого, за допомогою інтенсифікації формування та використання реферативних ресурсів НБУВ, а саме – шляхом суттєвого розширення кола періодичних видань з цієї проблематики, що реферуються, а також більш активним пропагуванням ресурсів РБД “Україніка наукова”, зокрема, на наукових конференціях і семінарах.