ДІЯЛЬНІСТЬ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕЧНИХ ІНСТИТУЦІЙ: ВИКЛИКИ ВОЄННОГО ЧАСУ

ЗаявникДобровольська Вікторія Василівна (Україна)
ФорумМіжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек» (2023)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: сучасні пріоритети організації та управління
Назва доповідіДІЯЛЬНІСТЬ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕЧНИХ ІНСТИТУЦІЙ: ВИКЛИКИ ВОЄННОГО ЧАСУ
Інформація про співдоповідачівПугач Любов Юріївна, ORCID https://orcid.org/0000-0001-6408-8441, аспірантка Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, асистентка кафедри бібліотекознавства і бібліографії, Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна e-mail: ljubov.pugach@gmail.com
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 027.022:001.895:316.422-044.332:004

Добровольська Вікторія Василівна,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-0927-1179,
докторка наук із соціальних комунікацій, професорка,
в. о. завідувача кафедри арт-менеджменту та івент-технологій,
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв,
провідна наукова співробітниця,
відділ теорії та історії бібліотечної справи,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: vika_dobrovolska@ukr.net

Пугач Любов Юріївна,
ORCID https://orcid.org/0000-0001-6408-8441,
аспірантка Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв,
асистентка кафедри бібліотекознавства і бібліографії,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
Львів, Україна
e-mail: ljubov.pugach@gmail.com

ДІЯЛЬНІСТЬ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕЧНИХ ІНСТИТУЦІЙ:
ВИКЛИКИ ВОЄННОГО ЧАСУ

Досліджено та висвітлено діяльність публічних бібліотек, сучасних мультимедійних бібліотечних просторів в умовах цифровізації й адаптації суспільства до вимог сьогодення. Розглянуто розширення їх функціоналу у наданні послуг та застосунку нових інструментів, інформаційних ресурсів насамперед у протидії маніпуляціям та інформаційній війні в умовах трансформації.
Ключові слова: публічні бібліотеки, сучасні мультимедійні бібліотечні простори, інноваційні форми обслуговування користувачів, інноваційно-освітнє середовище, медіаграмотність, російсько-українська війна.

Ситуативна складова трансформації публічних бібліотек воєнного часу зумовила появу відповідної реакції інформаційного суспільства та бібліотечної спільноти на нові тенденції та перспективи у своїй діяльності, зберігаючи традиційні та інноваційні послуги. Слід зауважити, що на даний час, значні, подекуди кардинальні зміни відбулися в усіх сферах життя українців, безпосередньо торкнулися й культурної. Сучасна публічна бібліотека як соціокультурна установа, функції та завдання якої скеровані на новий вектор діяльності, що викликано повномасштабним вторгненням Росії в Україну, має дещо розширені ділянки роботи. Нині викристалізувалося питання наскільки громадяни України емоційно стійкі до реалій, відтак спроможні до вирішення вкрай життєвоважливих потреб. Бібліотеки сьогодення продовжують функціонувати (де це можливо, попри нові, складні умови), й надалі реагуючи на виклики громадян.
Чимало українських науковців акцентують на діяльності бібліотечних інституцій як таких, що трансформуються відповідно до історичних, соціокультурних змін в умовах цифровізації інформаційного суспільства. Зокрема, цьому питанню присвячені ґрунтовні наукові праці відомих українських науковців В. Добровольської, В. Жукової, В. Загуменної, Н. Коржик, О. Кузьменко, Н. Кунанець, Ю. Сисової, Л. Чередник та багатьох ін. Науковцями все більш приділяється увага перспективі впровадження новітніх інформаційних технологій в роботу бібліотеки, зокрема В. Добровольська, Л. Чередник аргументують доцільність віртуальної бібліотеки та формування бібліотечної блогосфери. Актуальність висвітлення проблеми інформаційної безпеки, розробці методів виявлення фейкових новин та впровадження відповідних заходів для її вирішення присвячена праця Н. Кунанець. Також зроблено акцент на створенні проєктів для навчання медіаграмотності населення. Аналіз певних сегментів бібліотечного обслуговування демонструє використання абсолютно нових можливостей доступу до інформації незалежно від місцезнаходження, просторових й часових обмежень як документа, так і користувача. Сильними сторонами бібліотеки є не лише доступність документованої інформації, що зосереджена та зберігається у фондах чи на її сервері, а «вихід» за межі своєї фізичної площини у віртуальний простір й надалі виконуючи одну із найважливіших функцій – задоволення освітніх, інформаційних, комунікаційних, культурних та дозвіллєвих потреб користувачів. Слабкими сторонами бібліотеки, в умовах воєнного стану, є вкрай складна ситуація, що спричинена повним або частковим знищенням бібліотеки. На сайті публічної бібліотеки територіальної громади у блозі Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого розміщено інформацію результатів моніторингу бібліотекою стану публічних бібліотек регіонів: (сільських, селищних, міських, обласних). Відомо, що станом на 31 березня 2023 р., як зазначає головний бібліотекар науково-методичного відділу НБУ імені Ярослава Мудрого В. Здановська, повномасштабна війна негативно впливає на бібліотечну галузь, зокрема наголошується на значних скороченнях мережі публічних бібліотек. Призупинено або «тимчасово призупинено» діяльність не менше ніж 2361 бібліотеки (без урахування даних із тимчасово окупованих, прифронтових територій та частини громад Донецької, Херсонської, Рівненської, Сумської, Черкаської областей). Надалі продовжується руйнування матеріально-технічної бази бібліотек й втрати бібліотечних фондів.
Необхідно зауважити, що майже у всіх публічних бібліотеках добре організовано волонтерські осередки підтримки ЗСУ, роботу із плетіння маскувальних сіток, збір та допомогу ВПО, надання фахової психологічної допомоги та моральної підтримки у складних життєвих ситуаціях переселеним особам. Зокрема у Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці відбуваються щотижневі зустрічі з психологами. Зокрема О. Ставінською надається допомога у ресурсності вимушено переселених жінок, проводяться арт-терапевтичні заходи, метою яких є створення впевненості у своїх силах, сприйняття світу та характер взаємин з соціумом. Відповіді на питання як працюють новостворені бібліотечні простори у бібліотеках, які бібліотечні послуги надають користувачам та у чому полягає новий напрям роботи інформаційних працівників знаходимо у наукових та методичних працях вітчизняних дослідників. Зокрема, українська дослідниця Ю. Сисова наголошує на активностях бібліотеки у напрямку залучення бібліотечного фандрайзингу під час війни в Україні, що є одним з інноваційних інструментів у бібліотечній діяльності. Бібліотеки значно розширили свої функції від цифрових хабів до бібліотечного простору, який через складні обставини в державі, воєнні дії, слугує надійним укриттям під час повітряної тривоги. Пристосовуючи свою діяльність до вимог сьогодення, бачимо, що публічні бібліотеки є відкритими для користувачів. Для прикладу, у підвальному приміщенні Львівської обласної бібліотеки для дітей у 2019 р. відкрили простір Steam-лабораторію «Pidzemka». У цьому інноваційно-освітньому середовищі відбувалися різноманітні заходи, як-от: майстер-класи, дітей навчали моделюванню, програмуванню, конструюванню, робототехніці. У зв’язку з повномасштабним вторгненням держави-агресора, бібліотечний простір тепер слугує повноцінним укриттям, що надалі функціонує як комунікаційний майданчик для користувачів, де проводяться різноманітні заходи під час повітряної тривоги. На прикладі, Львівської обласної бібліотеки для дітей бачимо, що бібліотека й надалі працює у звичному режимі й продовжує виконувати свої основні функції та суспільне призначення. Зокрема, бібліотекарі Рівненської обласної бібліотеки проводять в укритті майстер-клас із виготовлення патріотичних браслетів. Попри умови воєнного стану в Україні, бібліотека зосереджена на збереженні своїх основних функцій, волонтерській діяльності та обслуговуванні внутрішньо переміщених осіб з дітьми.
Як бачимо, у Доктрині інформаційної безпеки України (Указ Президента України № 47/2017 Про рішення Ради Національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 р.) визначено, що національними інтересами України в інформаційній сфері виступають як життєво важливі інтереси особи, так і суспільства й держави загалом. Насамперед, це захист українського суспільства від агресивного впливу деструктивної пропаганди, передусім з боку держави-агресора, а також захист від агресивного впливу російської федерації, спрямованого на пропаганду війни, розпалювання національної і релігійної ворожнечі та ін. У правовому документі наголошено й на розвитку медіа-культури суспільства та соціально відповідального медіа-середовища, що вкрай важливо. Власне, зростання інформаційної загрози з боку Росії й виникнення потреби суспільства у достовірності інформаційного поля, поширення медіаграмотності серед населення, розуміння та розпізнавання фейкової інформації та долучення до протидії інформаційно-психологічним операціям є у полі зору публічних бібліотек. Нині бібліотеки є активними репрезентантами інформаційного фронту у боротьбі з дезінформацією, ворожою пропагандою. Так, на сайтах публічних бібліотек розміщено відомості про комплексні групові та масові заходи. Зокрема на сайті Хмельницької міської ЦБС розміщено онлайн-курси: «Медіаграмотність для громадян», створений IREX у партнерстві з Академією української преси та StopFake; «Новинна грамотність» від «Детектор Медіа»; «Цифрова безпека та комунікація в онлайні»; «Верифікація в інтернеті»; курс для журналістів «Як розуміти соціальні мережі» та ін.
Отже, з погляду сучасних тенденцій, в умовах воєнного стану, переконуємося у потужних можливостях та ресурсах бібліотек для задоволення освітніх, інформаційних, комунікаційних, культурних та дозвіллєвих потреб користувачів.

УДК [021:001.895:004.7]"20"

Viktoriia Dobrovolska,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-0927-1179,
Doctor of Science in Social Communications, Professor,
in. at. head of the department of art management and event technologies
of the National Academy of Managers of Culture and Arts,
Leading Researcher Associate,
Department of Scientific and Methodical Activity,
Institute of Library Science,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: vika_dobrovolska@ukr.net

Liubov Pugach,
ORCID https://orcid.org/0000-0001-6408-8441,
graduate student National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts,
assistent of the Department of Library Science and Bibliography Ivan Franko, National University of Lviv
Lviv, Ukraine
e-mail: ljubov.pugach@gmail.com

ACTIVITIES OF PUBLIC LIBRARY INSTITUTIONS:
CHALLENGES OF WARTIME

The activity of public libraries, modern multimedia library spaces in the conditions of digitalization and adaptation of society to today's requirements has been studied and highlighted. The expansion of their functionality in the provision of services and the application of new tools, information resources, primarily in countering manipulations and information warfare in the conditions of transformation, is considered.
Keywords: public libraries, modern multimedia library spaces, innovative forms of user service, innovative educational environment, media literacy, Russian-Ukrainian war.