DIAMAS: ДІАМАНТОВІ СТАНДАРТИ В ІНСТИТУЦІЙНОМУ ВИДАВНИЦТВІ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

ЗаявникКудименко Лілія Григорівна (Україна)
ФорумМіжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек» (2023)
ЗахідСекція 2. Цифрові ресурси та сервіси наукової бібліотеки
Назва доповідіDIAMAS: ДІАМАНТОВІ СТАНДАРТИ В ІНСТИТУЦІЙНОМУ ВИДАВНИЦТВІ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

DIAMAS: ДІАМАНТОВІ СТАНДАРТИ В ІНСТИТУЦІЙНОМУ ВИДАВНИЦТВІ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Ознайомлено з новим проєктом щодо підвищення стандартів якості в інституційному видавництві відкритого доступу – DIAMAS. Зазначено його цілі та способи досягнення. Названо основні компоненти Diamond OA Action Plan. Обгрунтовано переваги Diamond Open Access.
Ключові слова: DIAMAS, Diamond Open Access, EQSIP, кращі видавничі практики, наукова комунікація.

Відкритий доступ до наукових публікацій – важливий аспект комунікації у сучасному академічному середовищі. Це дає змогу не тільки знайомити світову спільноту з результатами досліджень, а також і обмінюватися досвідом та підвищувати індекси цитування.
Але під час переходу до цієї моделі іноді виникають проблеми фрагментації, видимості та якості послуг. З метою усунення таких недоліків та розбудови потенціалу для інституційної публікації з відкритим доступом по всій Європі було створено консорціум DIAMAS (Developing Institutional Open Access Publishing Models to Advance Scholarly Communication). Трирічний проєкт, запущений 1 вересня 2022 року, об’єднує 23 організації з 12 європейських країн. Ці організації визначать ландшафт видавничої справи Diamond Open Access у Європейському дослідницькому просторі та розроблять загальні стандарти, рекомендації та практики для видавничого сектора Diamond. Партнери проєкту також сформулюють рекомендації для науково-дослідних установ щодо координації сталої підтримки видавничої діяльності Diamond.
Основним завданням DIAMAS є порівняння існуючих стандартів якості в інституційному видавництві OA (Open Access) та встановлення розширених, які будуть прийняті у всьому ERA (European Research Area). Для досягнення цієї мети залучаються досвідчені фахівці у сфері академічних публікацій та наукової комунікації OA. Таким чином, встановивши нові стандарти, розроблені спільно з усіма зацікавленими сторонами, за 3 роки планується забезпечити високоякісну інституційну екосистему наукових публікацій відкритого доступу для Європейського дослідницького простору.
Цілі проєкту визначено такі:
1. Отримати знання про інституційний видавничий ландшафт ОА в ERA – типи установ, розташування, дисципліни, мови, а також провести аналіз прогалин в інституційному видавництві ОА на базі існуючої передової практики.
2. Вдосконалити інституційну видавничу практику шляхом створення інноваційного стандарту – Extensible Quality Standard for Institutional Publishing (EQSIP), який забезпечить координацію на рівні ЄС з урахуванням культурного, економічного, історичного розмаїття в різних країнах та типах організацій.
3. Розширити спроможність постачальників інституційних видавничих послуг – IPSP (Institutional Publishing Service Providers) шляхом створення операційних наборів інструментів, спеціальних стандартів, інструкцій, навчальних матеріалів; підтримувати їх на шляху до європейського стандарту якості та координувати через розвиток Глобальної мережі IPSPs і бази майбутнього OA Capacity Center для інституційних публікацій.
4. Підтримувати політику та стратегії видавничої діяльності з відкритим доступом шляхом взаємодії з урядами та органами управління на найвищому рівні (міністерства, керівництво університетів, головні бібліотекарі університетів, директори видавництв) для надання їм наборів рекомендацій щодо впровадження стратегій і політики для покращення та підвищення репутації IPSP.
Амбасадором ОА по праву можна вважати Директорію журналів відкритого доступу – DOAJ. Унікальність платформи неодноразово підтверджено, адже DOAJ індексує різноманітний діапазон журналів відкритого доступу. А про високу якість свідчить уже сама присутність публікації в цій базі – перед включенням видання проходять ретельну перевірку на відповідність встановленим стандартам і повинні їх дотримуватися постійно.
Отже, для проведення досліджень в рамках даного проєкту за основу були взяті саме критерії відбору DOAJ, які розглядаються як ключовий елемент переходу до покращення якості та видимості діамантових журналів OA у Європі.
Сім основних компонентів наукових публікацій викладено у Плані дій Diamond OA:
1. Фінансування: опис моделі фінансування, бізнес-модель OA, прозорість переліку всіх джерел фінансування тощо.
2. Право власності та управління: право власності, місія та управління.
3. Практики відкритої науки: політика ОА, авторське право та ліцензування, відкрите рецензування, доступність даних, нові підходи до оцінки досліджень тощо.
4. Редакційна якість, редакційне керівництво та чесність дослідження.
5. Ефективність технічної служби: технічна потужність, сумісність – метадані, ISSN, машиночитаність і доступний вебсайт журналу.
6. Видимість, включаючи індексацію, комунікацію, маркетинг.
7. Справедливість, різноманітність: багатомовність, гендерна рівність.
EQSIP має за мету забезпечити якість і прозорість управління та робочих процесів в інституційних публікаціях, а також слугуватиме еталоном для аналізу недоліків у даних. Документ орієнтований на постачальників видавничих послуг та редакторів наукових журналів і книг.
У сучасному академічному середовищі публікації у відкритому доступі (OA) є основним центром наукової комунікації. У Diamond Open Access автори можуть публікувати безкоштовно, тим самим забезпечується безперешкодний доступ до наукових публікацій та розширюється географія дослідницької співпраці.

UDC 050:025.4.036-027.565]:006
Liliia Kudymenko,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-2322-3173,
Junior Researcher,
Department of Scientific Organization of Electronic Information Resources,
Institute of Information Technologies,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: kudymenko@nbuv.gov.ua
DIAMAS: DIAMOND STANDARDS IN INSTITUTIONAL OPEN ACCESS PUBLISHING
A new project on improving quality standards in the institutional open access publishing – DIAMAS – was introduced. Its goals and methods of achievement are indicated. The main components of the Diamond OA Action Plan are named. The advantages of Diamond Open Access are substantiated.
Keywords: DIAMAS, Diamond Open Access, EQSIP, best publishing practices, scientific communication.