УКРАЇНСЬКА КИРИЛИЧНА РУКОПИСНА КНИГА XVII СТ. У ЗІБРАННЯ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ КНЯЗЯ БЕЗБОРОДЬКА

ЗаявникДобрянська Тетяна Андріївна (Україна)
ФорумМіжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек» (2023)
ЗахідСекція 6. Сучасні тенденції формування, збереження, дослідження рукописних фондів
Назва доповідіУКРАЇНСЬКА КИРИЛИЧНА РУКОПИСНА КНИГА XVII СТ. У ЗІБРАННЯ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ КНЯЗЯ БЕЗБОРОДЬКА
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Добрянська Тетяна Андріївна
ORCID https://orcid.org/0000-0002-7162-430x,
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,
відділ кодикології та кодикографії
Інститут рукопису
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: dobrianska_t@ukr.net

УКРАЇНСЬКА КИРИЛИЧНА РУКОПИСНА КНИГА XVII СТ.
У ЗІБРАННЯ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ КНЯЗЯ БЕЗБОРОДЬКА

Представлена українська кирилична рукописна книга XVII ст. із зібрання Історико-філологічного інституту князя Безбородька у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Наголошено на дослідженні кодексів відповідно до сучасних вимог.
Ключові слова: Історико-філологічний інститут князя Безбородька, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Інститут рукопису, українська кирилична рукописна книга XVII ст., рукописна книга, кодекс.