ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ЄДИНОЇ СТРУКТУРИ МАТЕМАТИЧНОГО ТА ПРИРОДНИЧИХ РОЗДІЛІВ РУБРИКАТОРА НБУВ

ЗаявникГуренко Євгенія Юріївна (Україна)
ФорумМіжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек» (2023)
ЗахідСекція 2. Цифрові ресурси та сервіси наукової бібліотеки
Назва доповідіПРО НЕОБХІДНІСТЬ ЄДИНОЇ СТРУКТУРИ МАТЕМАТИЧНОГО ТА ПРИРОДНИЧИХ РОЗДІЛІВ РУБРИКАТОРА НБУВ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 021.1:37:5
Гуренко Євгенія Юріївна,
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: genadinike@gmail.com

ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ЄДИНОЇ СТРУКТУРИ МАТЕМАТИЧНОГО ТА ПРИРОДНИЧИХ РОЗДІЛІВ РУБРИКАТОРА НБУВ

У статті розглянуто питання необхідності удосконалення структури Рубрикатора НБУВ, зокрема, його природничих розділів, як єдиної, цілісної системи класифікації. Зроблена пропозиція до актуалізації розділів, що стосуються вивчення і викладання математики та природничих дисциплін.
Ключові слова: бібліотечні ресурси, структура Рубрикатора, викладання природничих дисциплін

У Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського продовжується робота з удосконалення архітектури та інформаційної технології «Національної електронної бібліотеки України», зокрема, розробки та актуалізації Рубрикатора НБУВ як інструменту наукової класифікації все більш складної інформації.
Метою написання тезисів стала необхідність вирішення деяких проблем, що виникли в процесі створення єдиної, цілісної структури розділів математики та природничих наук Рубрикатора НБУВ, консолідованого підходу до класифікації інформаційних ресурсів даної тематики. Адже таблиці ББК, покладені в основу Рубрикатора НБУВ, були видані в 1961-62 р. минулого століття (лише деякі в 1980-х, зокрема, доповнення до окремих розділів), над створенням сучасного Рубрикатора протягом багатьох років працювали бібліотекарі-систематизатори зі своїм, не завжди єдиним підходом до класифікації все більш складних документів. При цьому в одних розділах використовувалися таблиці типових ділень 60-х років, в інших – останні таблиці 1988 р. Особливо це торкнулося рубрик щодо методології природничих наук, а також вивчення та викладання цих дисциплін у навчальних закладах. Останні таблиці дали можливість більш повно відобразити математичні, фізичні, філософські та інші методи природничих наук, тому більшість розділів поступово було перебудовано за цими таблицями класифікації.
Що ж до вивчення і викладання математики, природничих, економічних дисциплин, на жаль, картина зовсім інша. Про єдину структуру цих розділів говорить поки що не доводиться. Справа в тому, що за таблицами бібліотечної класифікації у розділах знань мали збиратися лише документи щодо вищої та середньої спеціальної освіти. Вся література щодо вивчення і викладання окремих дисциплін у середніх загальноосвітніх закладах мала збиратися у розділі «Ч Педагогіка». Однак такої літератури було дуже багато, і в 90-х роках на засіданні методичної ради було прийнято рішення збирати ці документи у відповідних розділах Рубрикатора НБУВ.
У цій статті не розглядається питання доцільності зберігання у фондах НБУВ разом з науковими документами безлічі посібників для учнів та вчителів загальноосвітніх шкіл, які не є науковою цінністю. Була задача систематизувати всі документи щодо вивчення і викладання математики та природничих дисциплін у відповідних розділах знань, оскільки вибір таблиць, за відсутності єдиної схеми, вирішувався кожним систематизатором самостійно.
Треба сказати, що останні таблиці 1988 р. досконаліші с погляду зручності класифікації, ніж таблиці 60-х років. В них дуже добре представлені зміст та методи викладання, не потрібно в кожному індексі використовувати територіальні ділення, що не має ніякого сенсу для методів навчання, а потрібно лише там, де мова йде про освіту в окремих країнах. Наприклад, у розділі «В3 Фізичні науки» індекс, що відображає методику викладання фізики у загальноосвітньої школі, виглядає так: «В3 р(4УКР)21-3» за старими таблицями, у розділі «Г Хімічні науки» аналогічний індекс виглядає: «Г. р21-3 Методика викладання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах». Цьому індексу цілком відповідає індекс таблиць УДК 54:373.3.02, тому що в даному випадку в системі УДК територіальні ділення також не використовуються. Якщо ж потрібно відобразити документи щодо освіти інших країн, к індексу додаються територіальні ділення, наприклад: «В1 р(7СПО)3 Вища математична освіта в США», аналогічно за системою УДК: 51:378(73).
Систематизатори, що працюють за останніми таблицями, в індексах щодо методики викладання, наприклад, економічних, біологічних наук, стали застосовувати ділення «-2» замість «-3», в індексах щодо методики викладання географії – ті та інші без будь-якої системи, що сприяло ще більшому порушенню загальної структури Рубрикатора. В таких же розділах як «В1 Математика» перехід на нові таблиці став дуже складним. Більш досконалі щодо змісту та методів викладання, ці таблиці все ж не дають можливості виділити рубрики щодо оцінки знань учнів, ЗНО, посібників для вчителів з розробкою уроків. В математичному розділі таких документів багато.
Отже, постала необхідність розробки більш повної сучасної системи класифікації документів щодо вивчення та викладання наукових дисциплін в навчальних закладах різних рівнів. На базі всіх доступних таблиць, з урахуванням змістового наповнення рубрик і багаторічної практики систематизації були розроблені єдині таблиці, які дали можливість класифікувати всі документи щодо початкової, середньої загальної, середньої спеціальної та вищої освіти для кожної окремої дисципліни.
Ця удосконалена система класифікації була успішно застосована в розділах математики, хімічних та біологічних наук. Найбільш повно вона представлена у математичному розділі, де зібрана величезна кількість інформації щодо викладання математики у навчальних закладах, починаючі з початкової школи до в технічних університетів. Тому зручно показати, що було змінено та додано на прикладі цього розділу.
По перше, було виправлено загальну структуру розділу «В1 р» зміною порядку прямування рубрик. До цього порядок був такий:

В1 р Вивчення та викладання математики
В1 р(4УКР)2 Вивчення і викладання математики у середніх навчальних закладах
В1 р(4УКР)21 Вивчення і викладання математики у середній загальноосвітній школі
В1 р(4УКР)210 Вивчення і викладання математики у початкових класах
В1 р(4УКР)23 Вивчення і викладання математики у середніх спеціальних закладах
В1 р(4УКР)3 Вивчення і викладання математики у вищих навчальних закладах

Початкова освіта тут явно не на своєму місті. Тепер, вже без використання територіальних ділень, де вони не потрібні, рубрики йдуть у такому порядку:

В1 р Вивчення і викладання математики
В1 р1 Вивчення і викладання математики у початковій школі
В1 р2 Вивчення і викладання математики у середніх навчальних закладах
В1 р21 Вивчення і викладання математики у середніх загальноосвітніх закладах
В1 р23 Вивчення і викладання математики у середніх загальноосвітніх закладах
В1 р3 Вища математична освіта

В свою чергу структура кожної з тіх рубрик створювалася на базі всіх доступних таблиць та за змістом наявних бібліотечних ресурсів. Покажемо це на прикладі рубрики «В1 р21». В дужках вказано кількість документів, зібраних у нових підрубриках, якіх не було за старими таблицями класифікації.

В1 р21-3 Дидактика математики у середній загальноосвітній школі
В1 р21-31 Зміст математичної освіти у загальноосвітній школі (12)
В1 р21-311 Навчальні плани з математики у загальноосвітній школі
В1 р21-312 Мжпредметні звʼязки математики з іншими науками (13)
В1 р21-32 Процес навчання математики (20)
В1 р21-34 Методичні посібники для вчителів математики (49)
В1 р21-341 Конспекти, розробки уроків математики (35)
В1 р21-35 Методи навчання математики у загальноосвітній школі (49)
В1 р21-352 Практичні методи: задачі, вправи, демонстраційний експеримент (80)
В1 р21-353 Інформаційні технології навчання математики (41)
В1 р21-354 Дидактичні ігри як метод навчання математики (8)
В1 р21-36 Організаційні форми навчання математики
В1 р21-361 Навчання математикиу профільних класах (13)
В1 р21-362 Факультативи, спецкурси з математики (10)
В1 р21-363 Практичні і лабораторні роботи
В1 р21-364 Конкурси, турніри, математичні олімпіади (18)
В1 р21-367 Самостійна робота учнів. Домашні завдання з математики (7)
В1 р21-368 Наукова робота школярів (8)
В1 р21-369 Позакласна робота з математики (32)
В1 р21-38 Дидактичні матеріали для вчителів. Контроль знань
В1 р21-381 Збірники контрольних робіт, тестів з математики (358)
В1 р21-384 Збірники екзаменаційних завдань. Державна атестація з математики (194)

Така система класифікації документів щодо вивчення та викладання окремих наукових дисциплін дуже полегшує роботу бібліотекаря- систематизатора. З її використанням кожен документ даної тематики знаходить своє місце у системі знань. Тому пропонуємо цю систему не тільки для розділів математики, хімії, біології, а для всіх розділів, в яких збираються документи щодо вивчення і викладання наукових дисциплін у навчальних закладах. Такий підхід сприяє досягненню єдиної, цілісної структури всього Рубрикатора НБУВ.

UDC 021.1:502/504
Gurenko Yevheniia,
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9697-6507
Junior Research Associate,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: genadinike@gmail.com

ON THE NEED FOR A UNIFORM STRUCTURE OF THE MATHEMATICAL AND NATURAL SECTIONS OF THE NBUV RUBRICATOR

The article examines the need to improve the structure of the NBUV Rubricator, in particular, its natural sections, as a single, integral classification system. A proposal was made to update the sections related to the study and teaching of mathematics and natural sciences.
Keywords: library resources, Rubricator structure, teaching of natural sciences