Біобібліографічні дослідження персоналій польських письменників в Україні (2010–2021 рр.)

ЗаявникГришина Тетяна Анатоліївна (Україна)
ФорумМіжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек» (2023)
ЗахідСекція 7. Українська біографіка в контексті наукових і культурних зв’язків країн і народів Центрально-Східної Європи
Назва доповідіБіобібліографічні дослідження персоналій польських письменників в Україні (2010–2021 рр.)
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 016(477)”2010/2021”:[929:821.162.1]
Гришина Тетяна Анатоліївна,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-3464-3085,
молодша наукова співробітниця,
відділ науково-бібліографічної інформації,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: tagym@ukr.net

БІОБІБЛІОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯХ ПЕРСОНАЛІЙ ПОЛЬСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ В УКРАЇНІ (2010–2021 рр.)

Зібрано й проаналізовано біобібліографічні праці, присвячені персоналіям польських письменників, які вийшли в Україні упродовж 2010–2021 рр.
Ключові слова: біобібліографічний покажчик, Станіслав Вінценз, Юзеф Крашевський, Адам Міцкевич, Генрік Сенкевич, Юліуш Словацький, Бруно Шульц.

Дослідження історії польської літератури, життя й творчості польських мистців, які проводяться українськими науковцями й бібліографами, створення, на основі зібраних матеріалів, персональних бібліографій має важливе значення для зміцнення й поглиблення наукових і культурних зв’язків між Україною та Польщею. Здобуття нашою державою незалежності в 1991 році пожвавило розвідки в царині взаємин української літератури з літературами світу, зокрема, з польською. У результаті досліджень творчої діяльності та біографій літературних мистців Польщі, здійснених науковими бібліотеками України впродовж 2010–2021 років, було опубліковано низку біобібліографічних посібників, каталогів книжкових виставок, оглядів літератури тощо та введено до наукового обігу інформацію про них.
Зокрема з нагоди 125-річчя від дня народження польського письменника, перекладача, етнографа, краєзнавця Вінценза Станіслава (1888–1971) співробітниками Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка підготовлено книжкову виставку, присвячену мистцеві, і опубліковано каталог цієї виставки під назвою «Станіслав Вінценз: польський дослідник Гуцульщини» (Івано-Франківськ, 2013, уклад. Т. Р. Кривенька).
До 200-річчя від дня народження Юзефа Ігнація Крашевського (1812–1887), польського письменника, публіциста, краєзнавця, історика, філософа, суспільно-політичного діяча, фахівцями Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки видано бібліографічний покажчик «Юзеф Ігнацій Крашевський: творчість – митець – доба: (до 200-річчя від дня народження Юзефа Ігнація Крашевського – польського письменника та громадського діяча)» (Луцьк, 2012, уклад.: О. О. Кушнерик, О. Л. Рибачук).
Життю й творчості Міцкевича Адама-Бернарда (1798–1855), класика польської літератури, поета, письменника, громадського й політичного діяча, присвячено кілька бібліографічних праць. Зокрема бібліографами Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки підготовлено біобібліографічний нарис «Адам Міцкевич у творчості українських композиторів» (2013, уклад. О. І. Гордієнко), а також електронний бібліографічний огляд літератури «Краса душі у слово перелита: (до 220-річчя від дня народження Адама Міцкевича) (1798–1855)» (2018, уклад. І. В. Беновська) підготовлено працівниками Наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Зібрані в огляді матеріали містять біографічні відомості про Адама Міцкевича, список творів автора та джерела про нього, перелік рідкісної літератури польською мовою, присвячений його творчості.
Польському прозаїку білорусько-татарського походження Сенкевичу Генріку (1846–1916) присвячено бібліографічне дослідження співробітників Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія «Генрік Сенкевич: біобібліографічний покажчик» (Дніпропетровськ, 2016, упоряд.: О. А. Захарова, О. В. Прокоф’єва). Покажчик укладено з нагоди 170-річчя від дня народження Г. Сенкевича. Вміщено бібліографію творів письменника (польською, українською, російською мовами), матеріали про творчість та екранізацію його творів.
Працівниками Бібліотеки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка підготовлено посібник «Бруно Шульц (1892–1942): біобібліографічний покажчик» (Дрогобич, 2018, упоряд. Н. М. Рішаві), який присвячено відомому дрогобичанину, польському письменникові й художникові єврейського походження. У покажчику представлено бібліографію творів, а також дослідження, які висвітлюють життя й багатогранну діяльність письменника. Нині кілька країн змагаються за право вважати Бруно Шульца «своїм» мистцем, хоча кілька десятиліть тому творчість письменника була відома лише відданим прихильникам його таланту, передусім у Польщі.
У бібліографічному покажчику «Зарубіжні письменники і Україна» (Тернопіль, 2015, уклад. І. Грицишин), підготовленому співробітниками Тернопільської обласної бібліотеки для молоді, представлено матеріали, які досліджують зв’язки відомих зарубіжних письменників з Україною, а також вивчення та переклади їх творів вітчизняними авторами. У розділі «Письменники зарубіжної літератури, які жили в Україні» представлено біографічну й бібліографічну інформацію про Юліуша Словацького; розділ «Письменники зарубіжної літератури, які бували в Україні» містить відомості про життя й творчість Адама Міцкевича.
Отже, згадані біобібліографічні джерела сприяють розвитку міжкультурної взаємодії між двома країнами, забезпечують доступ українського користувача до літературної спадщини польського народу.
Це невелике дослідження не претендує на вичерпність, його завдання – привернути увагу до постатей польських літераторів, заохотити бібліотеки різних рівнів до більш детального висвітлення історії польської літератури в бібліографічних джерелах.

UDC 016(477)”2010/2021”:[929:821.162.1]
Tetiana Нryshyna,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-3464-3085,
Junior Researcher,
Department of Scientific and Bibliographic Information,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: tagym@ukr.net

BIOBIBLIOGRAPHIC RESEARCH OF POLISH WRITERS
IN UKRAINE (2010–2021)
The biobibliographic works devoted to the personalities of Polish writers published in Ukraine during 2010-2021 were collected and analyzed.
Keywords: biobibliographic index, Stanislav Vincenz, Józef Kraszewski, Adam Mickiewicz, Henrik Sienkiewicz, Juliusz Slowacki, Bruno Schulz.