ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ РЕСУРС «БІЖЕНЦІ ТА ВИМУШЕНО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ»

ЗаявникЗакірова Світлана Геннадіївна (Україна)
ФорумМіжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек» (2023)
ЗахідСекція 3. Науково-інформаційні ресурси наукових бібліотек в системі соціально-правових комунікацій
Назва доповідіІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ РЕСУРС «БІЖЕНЦІ ТА ВИМУШЕНО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ»
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 316.774

Закірова Світлана Геннадіївна,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-5396-7210,
кандидат історичних наук, доцент,
завідувач відділу обслуговування інформаційними ресурсами,
Національна юридична бібліотека,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: zakirovasvtl@gmail.com

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ РЕСУРС «БІЖЕНЦІ ТА ВИМУШЕНО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ»

Інформаційно-аналітичний ресурс «БІЖЕНЦІ ТА ВИМУШЕНО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ» Національної юридичної бібліотеки НБУВ створено з метою формування структурованої бази даних, відображення національних та міжнародних напрацювань у сфері захисту прав біженців і ВПО.
Ключові слова: інформаційний ресурс, війна, біженці, внутрішньо переміщені особи, Україна, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

Початок широкомасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 р. спричинив наймасштабнішу за всю історію нашої держави хвилю вимушеного переміщення громадян від війни. Станом на 4 липня 2023 р. за даними УВКБ ООН у світі зареєстровано 6 331 100 українських біженців, з яких 5 967 100 українців зареєстровані для тимчасового захисту або аналогічних національних статусів захисту в Європі, 364 000 українців – поза межами Європи. За даними Мінреїнтеграції України, станом на 24 червня 2023 р. в Україні офіційно зареєстровано близько 4,8 млн внутрішньо переміщених осіб і близько 2 млн – незареєстрованих переселенців, при чому біля 1 млн українців через війну довелося залишити домівки вдруге.
Через масштабність різноманітних загроз широкий спектр проблем, які спричинила відкрита військова агресія рф проти України, потребуватиме значний зусиль для їх подолання протягом тривалого періоду часу. Питання адаптації біженців та переселенців до нових умов життя; особливості правового статусу українських втікачів від війни; додаткове навантаження на фінансові можливості європейських держав і України, а також місцевих органів влади; виклики для соціальної інфраструктури; трансформації у структурі народонаселення; реагування ринку праці на масовий приплив і відтік трудового ресурсу; загальні зміни в економіці України та країн-реципієнтів потребують ґрунтовного вивчення і наукового аналізу.
З метою акумулювання наявних ресурсів та створення спеціалізованої бази даних, що відображатиме проблеми захисту прав біженців і вимушених переселенців, питання соціалізації біженців у країнах перебування та інтеграції внутрішніх переселенців у нові приймаючі громади всередині України, у березні 2022 р. Національною юридичною бібліотекою України у співпраці з Інститутом інформаційних технологій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського було створено інформаційно-аналітичний ресурс «БІЖЕНЦІ ТА ВИМУШЕНО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ | REFUGEES AND INTERNALLY DISPLACED PERSONS» (http://nowar.nbuv.gov.ua).

Ресурс складається з чотирьох основних кейсів: правовий, інформаційний, науковий і організаційно-методичний. Майже півтисячі матеріалів бази даних, що представлені українською, англійською, німецькою, французькою, польською, іспанською, чеською та іншими європейськими мовами, призначені для різних категорій користувачів.
На порталі акумульовано відповідні нормативно-правові документи міжнародних організацій та установ: Організації Об’єднаних Націй (Декларації, Конвенції), Організації Африканської Єдності (Конвенція), Парламентської Асамблеї Ради Європи (Хартія, Конвенція, Декларації, рекомендації, резолюції); комітетів Ради Європи (Директиви, рішення); рекомендації Комітету міністрів Ради Європи, аналітичні звіти Управління Верховного комісара ООН у справах біженців і Міжнародного Валютного Фонду, рішення Європейського суду з прав людини. Українське правове поле представлено загальними і спеціальними щодо зазначеної тематики законодавчими актами (Конституція України, Кодекси, Закони України), нормативно-правовими документами Кабінету Міністрів (Постанови, Розпорядження, Стратегія державної політики) і рішеннями судової гілки влади (витяги з судових рішень, узагальнена судова практика, правова позиція Верховного Суду тощо).

Інформаційний ресурс репрезентує широкий спектр наукових досліджень (монографій, статей, компаративістських досліджень, ситуаційних звітів та аналізів медіа-моніторингу) українських і закордонних фахівців з питань внутрішнього переміщення і зовнішньої міграції, особливостей статусу і форм захисту переселенців і біженців у різних державах світу, аналізу нормативно-правової бази різних країн щодо проблем прийняття біженців та облаштування їх у державі перебування, сприйняття нових мешканців місцевим населенням і органами влади, соціалізації біженців та переселенців.

На порталі у спеціальному розділі розміщено інформаційно-аналітичний бюлетень НЮБ «Вимушені переселенці: стан, проблеми, перспективи», який є результатом моніторингу інформації, що стосується проблем ВПО. Випуск формується 3-4 рази на місяць і включає щотижневий огляд офіційної інформації органів центральної влади та місцевого самоврядування, тематичних публікацій центральних і регіональних ЗМІ.

Ресурс «БІЖЕНЦІ ТА ВИМУШЕНО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ» НЮБ НБУВ спрямований на допомогу працівникам місцевого самоврядування та територіальних громад в організації роботи з ВПО. На порталі розміщено інформаційні матеріали та організаційно-методичні документи цільового призначення, зокрема, довідники, практичні рекомендації, аналітичні звіти і практики щодо роботи Ради ВПО, дослідження локальних політик і програм тергромад, аналіз викликів та можливостей інтеграції ВПО у приймаючі громади, їх впливу на розвиток нових територій проживання.

Інформаційна база порталу розміщує посилання на спеціальні програми Міжнародних гуманітарних партнерів України. На сайті створено окремий розділ для громадських організацій, благодійних фондів, установ громадського сектору, що опікуються питаннями, пов’язаними з внутрішнім і зовнішнім переміщенням, зумовлених військовою агресією рф проти України. Ресурс також пропонує посилання на сторонні корисні ресурси, які стосуються проблем біженців і внутрішньо переміщених осіб.

Отже, зважаючи на широку цільову аудиторію користувачів і різноманіття представленого матеріалу, ресурс «БІЖЕНЦІ ТА ВИМУШЕНО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ» Національної юридичної бібліотеки НБУВ представляє собою універсальний інформаційно-аналітичний веб-портал, що має важливе значення для збору, систематизації та збереження наявних ресурсів означеної проблематики, створення спеціалізованої структурованої бази даних, відображення національних і міжнародних напрацювань у сфері теорії та практики захисту прав біженців і вимушено переміщених осіб.

UDC 316.774

Svitlana Zakirova,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-5396-7210,
Candidate of Historical Science, Associate Professor,
Head of Department,
National Law Library,
V. I. Vernadskyі National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: zakirovasvtl@gmail.com

INFORMATIONAL AND ANALYTICAL RESOURCE «REFUGEES AND INTERNALLY DISPLACED PERSONS»
The informational and analytical resource «REFUGEES AND INTERNALLY DISPLACED PERSONS» of the National Law Library National Law Library V. I. Vernadskyі National Library of Ukraine was created for the purpose of forming a structured database, reflecting national and international developments in the field of protection of the rights of refugees and internally displaced persons.
Keywords: information resource, war, refugees, internally displaced persons, Ukraine, V. I. Vernadskyі National Library of Ukraine.