Гранти Українського культурного фонду як передумова реалізації проєктів із збереження книжкової спадщини

ЗаявникЗубко Надія Несторівна (Україна)
ФорумМіжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек» (2023)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: сучасні пріоритети організації та управління
Назва доповідіГранти Українського культурного фонду як передумова реалізації проєктів із збереження книжкової спадщини
Інформація про співдоповідачівМельник-Хоха Галина Ярославівна, ORCID 0000-0001-7357-2163, молодша наукова співробітниця, відділ бібліотекознавства, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, Львів, Україна, е-mail: galja-m@ukr.net
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 021.9:004]:[061.23.024(477)+027.54(477.83-25)]

Зубко Надія Несторівна,
ORCID https://orcid.org/0000-0001-7394-8490,
кандидатка історичних наук,
наукова співробітниця,
відділ бібліотекознавства,
Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника,
Львів, Україна
е-mail: nadiannazubko@gmail.com

Мельник-Хоха Галина Ярославівна,
ORCID https://orcid.org/0000-0001-7357-2163,
молодша наукова співробітниця,
відділ бібліотекознавства,
Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника,
Львів, Україна
е-mail: galja-m@ukr.net

ГРАНТИ УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО ФОНДУ ЯК ПЕРЕДУМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ КНИЖКОВОЇ СПАДЩИНИ

Охарактеризовано досвід Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника із залучення гранту від Українського культурного фонду для реалізації культурно-мистецького проєкту «Книжкова спадщина Наукового товариства імені Шевченка (1874–1913): цифрова колекція».
Ключові слова: грант, Український культурний фонд, диджиталізація, збереження фондів, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника.

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну актуалізувало проблеми збереження документних фондів українських бібліотек, музеїв, архівів. Від 24 лютого 2022 року вони вдаються до різних способів захисту національного культурного надбання. Це потребує значних трудових і матеріальних ресурсів, яких в умовах обмеженого фінансування і так бракує. Тому культурно-освітні заклади намагаються здобути гранти від українських або закордонних донорів. Одним із таких грантодавців кілька років поспіль виступає Український культурний фонд (далі – УКФ), що впроваджує нові механізми надання державної підтримки за результатами експертного відбору проєктів. Мета цієї публікації – схарактеризувати досвід Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (далі – ЛННБ) з залучення гранту від УКФ.
Усвідомлюючи назрілі суспільні потреби, фонд щорічно переглядає пріоритетні напрями діяльності і оновлює пакет грантових програм. На 2023 рік як одне із провідних завдань УКФ визначив сприяти «збереженню, відновленню, захисту та популяризації культурної спадщини, культурних цінностей та національної пам’яті українського народу задля зміцнення сучасної української ідентичності, формування спільних цінностей громадянського суспільства» (з офіц. сайту). З огляду на це, фонд запустив грантову програму «Культурна спадщина», покликану підтримувати проєкти з диджиталізації, реставрування, експонування та популяризації друкованих матеріалів, архівних документів, аудіовізуальних матеріалів, музейних об’єктів тощо. У межах програми оголошено конкурс за трьома підпрограмами (лотами): «Диджиталізація» зі створення каталогу, фонду, колекції, зібрання, експозиції та інших цифрових продуктів; «Дослідження історико-культурної спадщини України» з представленням аналітичного звіту; «Кроссекторальні проєкти зі збереження культурної спадщини», за результатами якої мали б запрацювати цифрові архів, бібліотека, музей, мобільний застосунок, інтерактивна мапа тощо.
Цьогоріч ЛННБ взяла участь у конкурсі на отримання гранту від УКФ з проєктом «Книжкова спадщина Наукового товариства імені Шевченка (1874–1913): цифрова колекція» (Лот «Диджиталізація»). Для цього підготовано заявку, яка складалася з кількох блоків: загальна інформація, детальний опис проєкту, його мета, цілі, завдання та індикатори їх досягнення, довгострокові результати та сталість (подальший розвиток), цільові аудиторії, команда виконавців, заходи, інформаційний супровід, особливості управління, потенційні проєктні ризики тощо. Додатково до заявки додавались детальний робочий план-графік з описом основних етапів проєкту та відповідальних виконавців; презентаційний план проєкту з визначенням актуальності, коротким оглядом стану вивченості проблеми, формулюванням мети і завдань, детальною характеристикою об’єкта оцифрування, збереження й удоступнення, висвітленням алгоритму реалізації й окресленням технологічних процесів; кошторису, який головно передбачав витрати на закупівлі необхідного обладнання, а також преміювання працівників різних структурних підрозділів бібліотеки, залучених до реалізації проєкту.
За підсумками експертного оцінювання і переговорних процедур з УКФ підписано угоду про надання гранту на здійснення означеного культурно-мистецького проєкту. Від червня 2023 року розпочато поетапне виконання запланованих заходів. Підсумком його успішної реалізації стане: по-перше, збереження книжкової спадщини Наукового товариства імені Шевченка з фонду книгозбірні, адже передбачено виготовлення цифрових копій з оригіналів його видань, які є цінними джерелами до історії української культури й науки; по-друге, забезпечення дослідників і всіх зацікавлених читачів ЛННБ відкритим доступом та пошуковими можливостями до оцифрованого матеріалу в електронному каталозі бібліотеки. Проєкт приурочений до 150-літнього ювілею НТШ і покликаний привернути увагу українського соціуму до політематичного доробку Товариства та подвижницької діяльності його членів.

Наш досвід засвідчив, що грантові проєкти передбачають, з одного боку – концентрацію значних зусиль на всіх етапах планування, написання та реалізації, а з іншого – посилюють інституційну та фінансову спроможність установи для вирішення проблем збереження фондів, підвищення рівня бібліотечно-інформаційних сервісів тощо. Ефективна проєктна діяльність вимагає створення спеціального підрозділу (сектору), який би спеціалізувався на моніторингу грантів, пошуку партнерів, написанні заявок у співпраці з іншими відділами бібліотеки, а також підготовки комплексу необхідних робіт та документів, проміжного та підсумкового звітування.

UDC 021.9:004]:[061.23.024(477)+027.54(477.83-25)]

Nadiia Zubko,
ORCID https://orcid.org/0000-0001-7394-8490,
Candidate of Historical Sciences, Research Officer,
Department of Library Science,
Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv,
Lviv, Ukraine
е-mail: nadiannazubko@gmail.com

Galyna Melnyk-Khokha,
ORCID https://orcid.org/0000-0001-7357-2163,
Junior Research Assistant,
Department of Library Science,
Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv,
Lviv, Ukraine
е-mail: galja-m@ukr.net

UKRAINIAN CULTURAL FUND GRANTS AS A PREREQUISITE FOR THE IMPLEMENTATION OF PROJECTS TO PRESERVE BOOK HERITAGE

The experience of the V. Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv in attracting a grant from the Ukrainian Cultural Fund for the implementation of the cultural and artistic project «Book heritage of the Shevchenko Scientific Society (1874–1913): digital collection» was described. Providing researchers and readers with access to digitized materials of the book heritage in the library's open access electronic catalog contributes to the spread of knowledge, the development of culture, the enhancement of scientific research and simplifies the process of finding relevant information.
Keywords: grant, Ukrainian Cultural Fund, digitization, funds preservation, V. Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv.